28.11.2017 | By Mikko Lehtinen

  • BIM-objektista on jo monessa mielessä tullut olennainen osa itse tuotetta ja tietomallin merkityksen voidaan olettaa vain kasvavan tulevina vuosina
  • Yksi tulevien vuosien merkittäviä kehitysaskeleita rakennusalalla tulee olemaan tietomallinnuksen mahdollistama projektien tuotetilausten ja materiaalien hallinta ja toimitus kohteeseen juuri oikeaan aikaan
  • Revit mahdollistaa BIM-metodologian keskeisimpiä hyötyjä mm. projektinhallinnan ja eri projektin osapuolten välillä tapahtuvan tiedonjaon näkökulmasta, ennakoiden kokonaisvaltaisempaa rakennuksen elinkaaren hallintaa ja tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia rakennuksen kunnossapidossa

28. marraskuuta 2017 – TURKU – Viime vuosina eri puolilla Eurooppaa voimaan tulleet kansalliset BIM-mandaatit julkisen sektorin rakennusprojekteille ovat vauhdittaneet tietomallinnuksen käyttöönottoa rakennusteollisuudessa koko EU:n alueella. Samalla kysyntä korkealaatuisille, oikeita talotekniikkatuotteita mallintaville 3D-tuotetietomalleille kasvaa nopeasti. Tämä on luonut tarpeen myös verkkopohjaisille tietomallikirjastoille, kuten Progmanin MagiCloudille. Tammikuussa 2016 julkaistun MagiCloudin käyttäjämäärä onkin kasvanut nopeasti ja tietomallikirjasto saavutti lokakuussa 2017 jo 150 000 käyttäjän merkkipaalun.

Euroopan johtaviin ilmastointialan laitevalmistajiin lukeutuva Lindab on yksi Progmanin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita tuotetietomallien ja BIM-sisältöjen tuotannossa. Laitevalmistajana Lindab myös tunnetaan edelläkävijänä tuotevalikoimaansa tukevien tietomallinnusratkaisujen kehittämisessä. Haastattelimme Lindabin projekti- ja tukikeskuksen johtajaa Jan Behrensiä BIM-menetelmien käyttöönoton etenemisestä ja tietomallinnuksen seuraavista todennäköisistä kehitysaskelista eurooppalaisessa rakennusteollisuudessa.

Miten määrittelisit rakennusten tietomallinnuksen lyhyesti?

“Rakennusten tietomallinnus on tietysti hyvin laaja aihe ja sen vaikutukset rakennusteollisuuteen ovat monimuotoisia. Oman näkemykseni mukaan tietomallinnus on kuitenkin ennen kaikkea menetelmä, joka mahdollistaa tiedonvaihdon rakennusprojektin eri osapuolten välillä siten, että jokainen osapuoli pystyy hyödyntämään projektin eri vaiheissa syötettyä tietoa saumattomasti, jolloin toisto ja päällekkäinen työ vähenee vaiheesta toiseen siirryttäessä. Tämä luonnollisesti edellyttää, että tieto jaetaan muodossa, jota eri toimijat pystyvät käyttämään vaiheesta toiseen”, summaa Jan Behrens Lindabilta.

”Uskon, että yksi tulevien vuosien merkittäviä kehitysaskeleita rakennusalalla tulee olemaan projektien tuotetilausten ja materiaalien hallinta ja toimitus kohteeseen juuri oikeaan aikaan, silloin kun tuotetta tarvitaan työmaalla. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi ilmankäsittelykoneiden, kanavien, kanavavarusteiden ja erilaisten ilmastointi- ja vesilaitteiden toimitukset eri aikoina ja koottuna projektin mukaan vaihtelevina kokonaisuuksina silloin kun niitä tarvitaan. Hyödyt ja säästöt, joita tämä mahdollistaa materiaalivirtojen hallinnassa ovat kiinnostavia ja itse asiassa jo nyt hyvin lähellä toteutumista. Jotta tällainen prosessi olisi mahdollinen, tarvitaan BIM-objekteja, jotka sisältävät LVIS-laiteen toimintaan liittyvien teknisten arvojen lisäksi myös tuotteiden tilaamiseen ja toimitusaikoihin liittyvät tiedot”, Jan jatkaa.

Miten Lindab laitevalmistajana tukee BIM-prosessia?

”Haluamme laitevalmistajana olla tiiviisti mukana tukemassa BIM-menetelmien käyttöönottoa ja mahdollistaa omalta osaltamme tietomallipohjaiset työnkulut parhaalla mahdollisella tavalla. BIM-objektista onkin jo nyt monessa mielessä tullut olennainen osa itse tuotetta ja voimme olettaa tietomallin merkityksen vain kasvavan tulevina vuosina”, Jan toteaa.

”Lindabin BIM-objektit luodaan tiiviissä yhteistyössä Progmanin kanssa ja ne toimitetaan talotekniikkasuunnittelijoiden käyttöön MagiCloud-tietomallikirjaston kautta. MagiCloudin avulla saavutamme laajan yleisön ilmastointisuunnittelijoita eri puolilla maailmaa juuri silloin, kun he valitsevat sopivia tuotteita projekteihinsa, suunnittelevatpa he sitten Revitillä, AutoCADillä tai MagiCADillä. Tästä syystä valitamme on MagiCloud”, kertoo Jan.

”Tuotemallinnuksen ja BIM-objektien jakelun lisäksi kriittinen osa BIM-tarjoomaamme muodostuu yrityksemme sisäisestä tuotetiedonhallinnasta (Product Information Management, PIM). Tuotetiedonhallinta on ollut keskeinen osa toimintaamme jo pitkään ja olemme vuosien varrella kehittäneet kokonaisen ekosysteemin omia IT-ratkaisujamme tuotteidemme ja niihin liittyvän teknisen tuotetiedon ja dokumentaation hallintaan”, Jan lisää.

“Näihin kuuluvat mm. Lindabin nopea tuotevalintatyökalu lindQST sekä CADvent-työkalusarja ilmastointisuunnitteluun AutoCAD-teknologialla. Progmanin MagiCloud-kirjasto ja MagiCAD-ohjelmistot Revitille ja AutoCADille tukevat omia IT-ratkaisujamme ja tuotetiedonhallintakonseptiamme saumattomasti, jolloin pystymme varmistamaan, että sama tarkka tieto on asiakkaidemme saatavilla ohjelmistoalustasta riippumatta”, sanoo Jan.

Millä tavoin MagiCloud tukee laitevalmistajan liiketoimintaa käytännössä?

“MagiCloudin tarjoamilla analytiikkatyökaluilla pystymme  seuraamaan mitä tuotteitamme suunnittelijat MagiCloudista valitsevat. Tämä tarjoaa markkinointi-, myynti- ja muille toiminnoillemme hyödyllistä tietoa. Voimme seurata esimerkiksi maakohtaista tietoa siitä, miten usein tuotteidemme BIM-objekteja haetaan ja ladataan, sekä tarkastella haetaanko tietomalleja AutoCADille vai Revitille. MagiCloudin käyttäjät voivat myös pyytää BIM-valikoimastamme mahdollisesti vielä puuttuvia tuotteita mallinnettaviksi, mikä avaa uudenlaisen mahdollisuuden vuorovaikutukseen potentiaalisten asiakkaidemme kanssa”, Jan explains.

Lopuksi, miten kuvailisit Revit-teknologian roolia talotekniikka-alalla Euroopassa tällä hetkellä?

“Siirtymä Revitiin etenee tällä hetkellä nopeasti myös talotekniikka-alalla. Tämä on tärkeää, sillä Revit ohjelmistoalustana mahdollistaa joitain BIM-metodologian keskeisimmistä hyödyistä mm. projektinhallinnan ja eri projektin osapuolten välillä tapahtuvan tiedonjaon näkökulmasta, ennakoiden jo kokonaisvaltaisempaa rakennuksen elinkaaren hallintaa sekä tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi rakennuksen kunnossapidossa”, sanoo Jan.

“Mutta puhuttaessa Revitistä on myös hyvä muistaa, että rakennusten tietomallinnus menetelmänä ei ole uusi asia ja se on ollut mahdollista jo paljon ennen Autodeskin Revit-teknologiaa. Esimerkiksi oma CADvent-työkalumme ja Progmanin MagiCAD mahdollistivat 3D-talotekniikkasuunnittelun ja -laskennan tuotemallien sisältämien teknisten tietojen perusteella jo vuonna 1998 käyttäen AutoCAD-teknologiaa”, Jan toteaa.

Jan Behrens on syntynyt vuonna 1971 Rotenburg an der Wümmessä Pohjois-Saksassa ja on koulutukseltaan tuotanto-, kunnallis- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Jan on työskennellyt ilmastointialalla 16-vuotiaasta saakka, ensin harjoittelijana käydessään teknillistä lukiota ja myöhemmin ilmastointialan konsulttina opiskellessaan Bremerhavenin ammattikorkeakoulussa. Valmistuttuaan vuonna 1998, Jan aloitti Lindab GmbH:lla, jossa työskenteli useissa teknisissä myynti- ja johtotehtävissä, kunnes siirtyi Lindab Ventilation -konsernin palvelukseen 2010. Tällä hetkellä Jan toimii Lindabin projekti- ja tukikeskuksen johtajana Greviessä Etelä-Ruotsissa.

Tutustu MagiCloud-tietomallikirjastoon tästä

Footnote FI

Toimintomme yhtenäistettiin MagiCAD-nimen alle tammikuussa 2019, jolloin Progman Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä CADCOM AB ja Progman Software UK Ltd tuli MagiCAD Group. Samalla MagiCloudin uudeksi nimeksi tuli MagiCAD Cloud.