02.02.2018 | By Mikko Lehtinen

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksen laadinnasta tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Lue lisää energiatodistusasetuksesta

Riuska-päivitys MagiCAD Comfort & Energyyn nyt ladattavissa

MagiCAD Comfort & Energy AutoCADille käyttää olosuhde- ja energiasimulointiin Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n kehittämää Riuska-ohjelmistoa. MagiCAD Comfort & Energyllä teet uusien energiamääräysten mukaiset laskelmat sekä saat käyttöön RakMk D3:n mukaiset tilatyypit, lämpökuormat ja aikataulut E-luvun laskentaa varten.

Nyt ladattavissa oleva Riuska 5.2.0 -versio sisältää uuden energiatodistusasetuksen mukanaan tuomat muutokset.

Lataa uusi Riuska 5.2.0 AutoCADille MagiCAD-portaalista

Footnote FI

Toimintomme yhtenäistettiin MagiCAD-nimen alle tammikuussa 2019, jolloin Progman Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä CADCOM AB ja Progman Software UK Ltd tuli MagiCAD Group. Samalla MagiCloudin uudeksi nimeksi tuli MagiCAD Cloud.