This feature is part of MagiCAD Schematics. Click here to see all MagiCAD Schematics features.

MagiCAD Schematics -työkalulla luodut kaaviot voidaan kytkeä Ventilation & Piping -projektiin, mikä mahdollistaa kaavioissa määriteltyjen järjestelmien käytön suoraan verkostoa mallinnettaessa. Tämä tarkoittaa myös, että järjestelmät voidaan määritellä valmiiksi jo esisuunnitteluvaiheessa. Kun tieto on tallennettuna yhteen paikkaan, projektin aikana tehtävät muutokset päivittyvät sekä kaavioihin että piirustuksiin ja tieto pysyy ajantasaisena kautta linjan. Kun MagiCAD Ventilation & Piping -projektin järjestelmätietoihin päästään käsiksi suoraan MagiCAD Schematics -piirrosmerkkien ja -viivojen kautta, esimerkiksi järjestelmien lämpötilat voidaan merkitä suoraan kaavioon.