Haku

MagiCAD ohjelmisto koulutus

MagiCAD Electrical

Jatkokurssi
AutoCAD / BricsCAD

MagiCAD Electrical for AutoCAD / BricsCAD -jatkokurssilla käydään läpi suunnitteluprosessia nopeuttavia ja helpottavia asioita. Kurssilla keskitytään jokaisen koulutukseen osallistuvan tarpeisiin kuitenkin kurssiohjelmaa pääpiirteittäin noudattaen. Lisäksi mikäli aikaa jää, voidaan kurssilla tutustua / käydä läpi MagiCAD Circuit Designer –ohjelmiston käyttö.

Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2024.

Tietoja

Kohderyhmä

MagiCAD Electrical for AutoCAD ja MagiCAD Electrical for BricsCAD –ohjelman käyttäjät

MagiCAD ohjelmisto koulutus vaadittavat lahtotiedot

Vaadittavat lähtötiedot

MagiCAD Electrical -peruskurssin suorittaminen tai aiempi kokemus MagiCAD Electrical -ohjelmasta.

MagiCAD ohjelmisto kurssin laajuus

Kurssin laajuus

1 päivä

Kurssilla käsiteltävät asiat

Yleiset asiat

 • Kerrostiedot, liittossolmut ja kytkentöjen luonti kuvien välillä
 • Näkymäikkunakohtaiset (Viewport) asetukset
 • Yksittäisiä suunnittelua helpottavia toimintoja
 • Tietojen tarkastelu Part Property Line –toiminnolla
 • Törmäystarkastelut
 • Reikävaraukset
 • Leikkauskuvien tekeminen ja päivitys
 • Objektikohtaisen numeroinnin (Running Index) määritys, asetus ja muokkaus
 • IFC-tiedoston luonti
 • Property Set Manager

Sähkölaskennat

 • Teholaskennat tasoituskertoimineen
 • Keskus- ja ryhmätietojen tarkastelu
 • Jännitteenalenemalaskennat
 • Oikosulkuvirtalaskennat
 • Kaapelinmitoituslaskennat

Järjestelmäkaaviot

 • Kaaviokuvan luonti
 • Laitteiden ja ryhmien poiminta kaaviosta tasokuvaan ja toisinpäin
 • Jakeluverkon luonti kaaviossa
 • Tietojen päivitys
 • Sähkölaskennat kaaviossa

Tele/Data/Building automation

 • Heikkovirtajärjestelmien” luonti
 • Kytkentäraportit

Muita asioita

 • MagiCAD-sovellusten yhteiskäyttöisyys
 • Navisworks export (vain esittely)
 • DIALux-liitos (toiminnon esittely)

CAD-asioita

 • Tulostussivujen (layout) tekeminen
 • Tulostusikkunoiden määritys
 • Tulostus oikeassa mittasuhteessa
 • Tasofiltterit näkymäikkunoissa
 • Layer states manager (LMAN)
 • Nimiöblockien attribuuttien käsittely (ATTOUT ja ATTIN)