Haku

MagiCAD ohjelmisto koulutus

MagiCAD Ventilation & Piping

Jatkokurssi
AutoCAD / BricsCAD

MagiCAD Ventilation & Piping for AutoCAD / BricsCAD -jatkokurssilla käydään läpi suunnitteluprosessia nopeuttavia ja helpottavia asioita.

Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2024.

Tietoja

Kohderyhmä

MagiCAD Ventilation & Piping for AutoCAD ja MagiCAD Ventilation & Piping for BricsCAD -ohjelmien käyttäjät

MagiCAD ohjelmisto koulutus vaadittavat lahtotiedot

Vaadittavat lähtötiedot

MagiCAD Ventilation & Piping -peruskurssin suorittaminen tai aiempi kokemus MagiCAD Ventilation & Piping -ohjelmista.

MagiCAD ohjelmisto kurssin laajuus

Kurssin laajuus

1 päivä

Kurssilla käsiteltävät asiat

MagiCADin uusimmat ominaisuudet

 • Uusimmat ominaisuudet (neljä edellistä versiota)

Pikakomennot

 • Miten AutoCADiin ja BricsCADiin määritetään pikakomentoja MagiCADin toiminnoille

Virheiden hallinta

 • Yleisimmät virhetilanteet laskennoissa
 • Kuinka paikallistaa virheet

Käännetty koordinaatisto

 • Omien koordinaatistojen luonti ja tallennus AutoCADissa ja BricsCADissa
 • Koordinaatistojen käyttäminen

Projektin hallinta ja yhteistoiminta

 • Tietojen tuonti projektista toiseen
 • Projektin perustaminen ja jakaminen osiin
 • Connection node

Reikävaraukset

 • Asetukset
 • Manuaalinen/automaattinen reikävaraus
 • Reikävarausten vieminen IFC-tiedostoksi

IFC export

 • Eri tavat luoda IFC-tiedosto
 • Property setit (tietosisältö)
 • Objektien filtteröinti

Viitekuvien hyödyntäminen suunnittelussa

 • Tiedon hakeminen viitekuvasta ja sen hyödyntäminen
 • Leikkauksen tekeminen useammasta kerroksesta yhdenaikaisesti

Objektien numerointi

 • Running index -toiminto
 • Object ID tieto ja sen käyttäminen (esim. LSV luettelo)