Tutustu uuden MagiCAD 2018 -version ominaisuuksiin Revitille tästä

 

1.  Yhteensopivuus uuden AutoCAD 2018 -version kanssa

MagiCAD 2018 on yhteensopiva uuden AutoCAD 2018 -version sekä aikaisempien AutoCAD-versioiden 2015-2017 kanssa, mukaan lukien vertikaalisovellukset AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture. Tästä versiosta eteenpäin MagiCAD käyttää Autodeskin kanssa yhdenmukaista versionumerointia (2018).

 

2.  Etsi ja lataa tuotteita MagiCloudista

Uusi MagiCAD-versio tarjoaa yhteyden myös verkkopohjaiseen MagiCloud-tuotekirjastoomme. Liitäntä MagiCloudin tuotevalikoimaan ja hakutoimintoihin helpottaa tuotteiden löytämistä ja valintaa. Pääset MagiCloud-tuotekirjastoon suoraan MagiCADistä. Kun tuote on valittu, voit ladata sen suoraan MagiCAD-projektiisi.

 

3.  Ilmoitukset tärkeistä ohjelmistopäivityksistä

MagiCAD 2018 ilmoittaa käyttäjälle automaattisesti, kun tärkeitä ohjelmistopäivityksiä julkaistaan ladattavaksi. Tämä tekee MagiCADin ajantasaisuuden varmistamisesta entistäkin helpompaa ja varmistaa, että kaikki viimeisimmät työkalut ja toiminnot ovat käytettävissä.

 

4.  Selektiivisyyden tarkastelu oikosulkulaskennassa

MagiCADin oikosulkulaskennat kattavat nyt myös selektiivisyyden tarkastelun. Voit määritellä laukaisuarvoja projektissa sulakkeille ja katkaisijoille. Kun suoritat oikosulkulaskentoja, suojalaitteen alempaa laukaisuarvoa verrataan sitä edeltävän suojalaitteen korkeampaan laukaisuarvoon määritellyillä laukaisuajoilla, jotta suojalaitteiden oikea-aikainen toiminta voidaan tarkastaa. Selektiivisyyden tarkastelu voidaan suorittaa osana yksivaiheista tai kolmivaiheista oikosulkulaskentaa.

 

5.  System Designer – Merge dataset

MagiCAD System Designer tarjoaa nyt toiminnon tietojen yhdistämiseen toisista dataseteistä nykyiseen datasetiin. Uusi työkalu mahdollistaa koko datasetin tietojen yhdistämisen, mukaan lukien tuote- ja ominaisuusmääritykset, tasomääritykset jne. Tämä tekee olemassaolevan, jo aikaisemmin syötetyn tiedon uudelleenkäyttämisestä entistä sujuvampaa ilman, että tietoa tarvitsee syöttää uudelleen.

 

6.  System Designer – Datasetin sijainnin määrittely

MagiCAD System Designerin uusi versio sujuvoittaa projektikohtaisten dataset-tiedostojen käyttöä mahdollistamalla datasetin sijainnin määrittelyn joko absoluuttisena tai suhteessa piirustusten sijaintiin. Voit kopioida dataset-tiedostoja ja piirustuksia uuteen sijaintiin aloittaessasi uuden projektin siten, että kopioidut tiedostot automaattisesti viittaavat kopioituun dataset-tiedostoon ilman, että tiedostoja tarvitsee linkittää uudelleen.

Absoluuttisen tiedostosijainnin käyttäminen mahdollistaa saman dataset-tiedoston käytön vaikka piirustukset kopioidaan uuteen sijaintiin. Käyttäjä voi päättää kumpi vaihtoehto sopii paremmin kunkin projektin työnkulkuun. Dataset-tiedostojen sijaintiasetus on helppo tarkistaa Design Data -valintaikkunasta.

 

7.  Tiedonsiirto- ja datapiirit datajärjestelmien suunnittelussa

[Electrical]

MagiCAD Electrical tarjoaa nyt mahdollisuuden luoda ja määritellä tiedonsiirto- ja datapiirejä samaan tapaan kuin sähköpiirejä. Voit määritellä laitteille yhteyksiä isäntälaitteisiin käyttämällä ”Update Drawing Data” -toimintoa. Tiedonsiirto- ja datapiirien luominen toimii samalla tavalla kuin sähköpiirien luominen, valitse vain ”Circuit” piirtäessäsi datakaapelia tai yhdistäessäsi kaapeleita suoraan kaapelipakettiin tai isäntälaitteeseen. Voit listata datajärjestelmille määritellyt fyysiset ja loogiset yhteydet käyttämällä ”Connection report”- ja ”Device connection report”-työkaluja.

 

8.  Etsi ja korvaa jäähdytyspalkkeja ja puhallinkonvektoreita

[Ventilation and Piping]

”Find & Replace” -toiminto tukee nyt myös jäähdytyspalkkeja ja puhallinkonvektoreita.

 

9.  Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorien lämpötilaeron määritys

[Ventilation and Piping/Calculations]

Uudella “dT by part”-valinnalla voit määritellä meno- ja paluupuolen lämpötilaeron erikseen jokaiselle laitteelle myös jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektorien osalta. Uusi laitekohtainen asetus mahdollistaa tarkemman lämmitys- ja jäähdytysnesteen virtaamien määrityksen.

 

10.  Käyttäjän määrittelemät tasapainotusmenetelmät

[Ventilation and Piping / Calculations]

MagiCAD tarjoaa uusia vaihtoehtoja verkostojen tasapainotuksen tarkempaan hallintaan ilmanvaihto- ja putkistosuunnittelussa. Säätävien laitteiden toiminta-aluetta voidaan rajoittaa esimäärittelemällä tasapainotusrajat painehäviöille, jolloin voidaan varmistaa että laite toimii oikein tilanteessa kuin tilanteessa. Myös käytettävissä olevaa esisäätöarvojen aluetta voidaan rajata tarvittaessa. Uusin MagiCAD-versio tarjoaa edellä mainittujen lisäksi mahdollisuuden valita miten tasapainotus kuristaa pumpun tai puhaltimen aiheuttaman ylimääräisen paineen.

 

11. Uusia muuttujia kaltevien kaapelihyllyjen ja johtokanavien mittateksteille

[Electrical]

Uudet referenssipisteitä hyödyntävät mittatekstien muuttujat mahdollistavat korkeusasemien merkitsemisen eri kohdissa kaltevaa kaapelihyllyä tai johtokanavaa. Myös ala- ja yläreunojen korkeusasemien muuttujat mittateksteissä on päivitetty näyttämään laitteiden, sähkökeskusten ja yhdistelmärasioiden  ala- ja yläreunojen korkeusasemat.

 

12. Uusia ominaisuuksia sähköpiireille

[Electrical]

Sähköpiirien ominaisuudet kattavat nyt myös seuraavat parametrit: ”näennäisvirta”, ”jännitehäviö prosentteina” ja ”jännitehäviö voltteina”. ”Cable Sizing and Circuit Management” -toiminto laskee jännitehäviöt prosentteina ja voltteina. Lisäksi jännitehäviöt ja näennäisvirrat voidaan näyttää mittateksteissä ja pääkaavioissa.

 

13.  Uusia ominaisuuksia pääkaavioihin

[Electrical]

Pääkaavioiden muokkaaminen ja räätälöinti on nyt entistäkin joustavampaa. Mukana on uusia ominaisuuksia sekä parannettu sähköpiirien päivitystoiminto, joka mahdollistaa vanhojen ja uusien ominaisuuksien päivittämisen tasopiirustuksista pääkaavioihin ja toisin päin. ”Update circuits” -toimintoa on parannettu ja kaikki tehoon liittyvät ominaisuudet on koottu ”Power values” -valintaan. Myös joidenkin ominaisuuksien nimiä on selkeytetty, mm. ”Cable code”-ominaisuus on nyt nimeltään ”Cable” sen korostamiseksi, että päivitys vaikuttaa kaikkiin kaapelitietoihin.

 

14.  Parannetut äänilaskenta-asetukset

[Ventilation and Piping / Calculations]

MagiCAD tarjoaa entistä monipuolisemmat asetukset valittaessa, mitkä kanaviston osat otetaan huomioon äänilaskennassa. Esimerkiksi tiettyjen kanavaosien tai pitkien kanavien äänenvaimennus voidaan jättää huomioimatta, mikä mahdollistaa entistä tarkemman laskentojen räätälöimisen omien käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.

Uudet ominaisuudet – MagiCAD 2016.11 UR-1 AutoCADille

 

15.  Parannettu BCF Manager

Parannettu BIM Collaboration Format Manager (BCF Manager) tukee raporttien tuontia ja vientiä uusimmassa BCF 2.0 -tiedostomuodossa, mikä mahdollistaa paremman yhteensopivuuden entistä useampien kolmannen osapuolen ohjelmistojen kanssa. BCF Managerin kelluva valintaikkuna pysyy auki, kun tarkistat ongelmakohtia BCF-raportista ja teet niiden vaatimia muutoksia tietomalliin. Tämä parantaa käytettävyyttä ja säästää aikaa. Kun ongelmakohta on korjattu, voit siirtyä seuraavaan kohtaan ilman raportin avaamista uudelleen. Parannukset käytettävyyteen nostavat käyttökokemuksen uudelle  tasolle ja tekevät aiheiden ja kommenttien lisäämisestä joustavampaa.

 

16.  Parannettu raporttien ja selitetaulukoiden luominen

Uuden MagiCAD-version myötä raporttien ja selitetaulukoiden laatiminen mallista valitun alueen perusteella onnistuu entistä kätevämmin. Ennalta määritetyt valinta-alueet voidaan tallentaa projektiin ja niitä voidaan käyttää myöhemmin laskentoja tehtäessä tai laadittaessa selitetaulukoita. MagiCAD Electrical -sovelluksen raportti- ja selitetyökaluissa on Check duplicate positions  -toiminto, jolla kaksoiskappaleet voidaan rajata pois raportteja tai selitetaulukoita laadittaessa.

 

17.  Alueiden muokkaaminen uudelleenpiirron sijaan

Alueiden kulmiin on lisätty tartuntapisteet, jotka helpottavat alueiden muokkaamista esimerkiksi arkkitehtikuvien muuttuessa projektin aikana. Tarvittaessa tartuntapisteitä voi lisätä ja poistaa mahdollistaen alueen muodon muuttamisen.

 

18.  Parannettu putkistojen tasapainotuslaskenta

Uusi MagiCAD-versio tekee erityyppisiä linjasäätöventtiilejä sisältävien putkiverkostojen suunnittelusta entistä joustavampaa. Automaattiset linjasäätöventtiilit voidaan asettaa päähaaraan, joka sisältää esimerkiksi manuaalisilla linjasäätöventtiileillä ja patteriventtiileillä tasapainotettuja aliverkostoja. Samalla voidaan varmistaa optimaaliset esisäätöarvot koko verkoston kaikkille venttiileille. Parannettu MagiCAD-tasapainotuslaskenta tukee myös verkostokokoonpanoja, joissa manuaalisia linjasäätöventtiilejä on asennettu saman verkoston meno- ja paluuputkiin.