Tutustu uuden MagiCAD 2018 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä

 

1.  Yhteensopivuus uuden Revit 2018 -version kanssa

[MagiCAD for Revit MEP – all]

MagiCAD 2018 on yhteensopiva uuden Revit 2018 -version kanssasekä aikaisemman Revit 2017 -version kanssa. Tästä versiosta eteenpäin MagiCAD käyttää Autodeskin kanssa yhdenmukaista versionumerointia (2018).

 

 2.  Etsi ja lataa tuotteita MagiCloudista

[Ventilation, Piping, Electrical]

Uusi MagiCAD-versio tarjoaa yhteyden myös verkkopohjaiseen MagiCloud-tuotekirjastoomme. Liitäntä MagiCloudin tuotevalikoimaan ja hakutoimintoihin helpottaa tuotteiden löytämistä ja valintaa. Pääset MagiCloud-tuotekirjastoon suoraan MagiCADistä. Kun tuote on valittu, voit ladata sen suoraan MagiCAD-projektiisi.

 

3.  Ilmoitukset tärkeistä ohjelmistopäivityksistä

[Ventilation, Piping, Electrical]

MagiCAD 2018 ilmoittaa käyttäjälle automaattisesti, kun tärkeitä ohjelmistopäivityksiä julkaistaan ladattavaksi. Tämä tekee MagiCADin ajantasaisuuden varmistamisesta entistäkin helpompaa ja varmistaa, että kaikki viimeisimmät työkalut ja toiminnot ovat käytettävissä.

 

4.  Parannukset kaapelien piirtoon

[Electrical]

Päivitetty kaapelinpiirtotyökalu mahdollistaa ruudukkojen ja apuviivojen määrittelyn, käyttöönoton ja piilottamisen piirrettäessä ”free end” -toiminnolla. Mukana on myös uusia vaihtoehtoja piirtämiseen, mukaan lukien ”Orthogonal Automatic Offset”, joka on yhdistelmä “Orhogonal”- ja “Automatic offset” -toiminnoista. Uusi ominaisuus antaa mahdollisuuden piirtää kaapelin määritellyllä etäisyydellä, sekä valita kummalle puolelle kulma tulee. Myös oletuksena käytettävä offset-kulma voidaan määritellä, jolloin sitä käyttävät mm. ”Automatic Offset”- ja ”Orthogonal Automatic Offset”-toiminnot automaattisesti.

 

5.  Uusi tuoteryhmä: yhdistelmärasiat

[Electrical]

Uusi yhdistelmärasioiden tuoteluokka pitää sisällään muun muassa pistorasioiden ja katkaisijoiden peitelevyjäja pistorasiapylväitä, jotka toimivat tilavarauksina tuotteille, kuten pistorasioille ja katkaisijoille. Yhdistelmärasia siihen kytkettyine sähkölaitteineen voidaan yhdistää yhdeksi Revit assembly -objektiksi. Useammasta tuotteesta koostuvaa Revit assembly -objektia voidaan käsitellä yhtenä objektina ja silti kaapeleita on edelleen mahdollista kytkeä objektin sisältämiin yksittäisiin tuotteisiin.

Kaikki tuotteet sisältävät uusia ”Shared”-parametreja, joiden avulla käyttäjä voi määritellä onko jokin objekti osa yhdistelmärasiaa ja/tai kuuluuko tuote jättää listaamatta määräluetteloissa ja/tai jättää viemättä IFC -malleihin. Parametrit tarjoavat myös mahdollisuuden rajata Revitin näkymäasetusten kautta objekteja pois malleista, joista määräluetteloita ja/tai IFC -malleja luodaan. Hyödyntämällä lisättyjä parametreja Revitin näkymäasetuksissa, voidaan yhdistelmärasiat rajata pois tietyistä näkymistä. ”Find & Replace” -työkalu tukee yhdistelmärasioita ja Revit assembly -objekteja, mahdollistaen yksittäisten yhdistelmärasioiden, pistorasioiden ja kytkinten etsimisen ja korvaamisen Revit assembly -objektilla tai assembly-objektien korvaamisen toisilla assembly-objekteilla.

 

6.  Kaapelityyppien ja kaapelien ominaisuuksien hallinta

[Electrical]

Uusi ”Wire Type Management” -työkalu näyttää kaikki projektin kaapelit listana ja mahdollistaa eri kaapeleiden ominaisuuksien muokkaamisen yhdessä ja samassa näkymässä. Kaapelit voidaan järjestää minkä tahansa sarakkeen perusteella ja käyttäjä voi muokata kaapelin painoa, halkaisijaa, leveyttä ja korkeutta, sekä vaihejohtimien, nollajohtimien ja PE-johtimien lukumäärää. Voit valita useampia taulukon kenttiä ja syöttää arvot kaikkiin valittuihin kenttiin samanaikaisesti.

 

7.  Kaapelityyppien haku piirtoasetuksissa

[Electrical]

Kaapelin piirron asetuksiin lisätty kaapelityyppien haku nopeuttaa ja tehostaa kaapelien löytämistä ja valintaa. Käyttäjä voi kirjoittaa osan kaapelityypin nimestä valintakenttään, joka näyttää listan syötettyyn hakutermiin sopivista kaapelityypeistä, nopeuttaen merkittävästi oikean kaapelityypin löytämistä.

 

8.  Uusi reititystyökalu vaakasuuntaisille ohituksille

[Ventilation, Piping, Electrical]

Uusi Horizontal Crossing -työkalu mahdollistaa nopeat nousujen vaakasuuntaiset ohitukset. Riittää kun määrittelet suoran kanavaosan, putken tai kaapelihyllyn pituuden sekä etäisyyden ohitukselle, jolloin työkalu reitittää verkoston uudelleen asetuksien mukaisesti.


 

9.  Parannettu käyttäjän omien symbolien luonti

[Common]

Parannettu Create User Symbol -työkalu mahdollistaa useampien elementtien valinnan ja niiden tallentamisen symbolina. Symboleita voidaan lisätä eri symbolikategorioihin, mukaan lukien tuote- ja kaaviosymbolit sekä pääkaavioiden detaljisymbolit. Käyttäjä voi myös vapaasti valita mihin kansioon symbolit tallennetaan.

 

10.  Parannettu Running Index -työkalu

[Common]

Parannettu Running Index -työkalu tekee laitteiden numeroinnista  entistä sujuvampaa. Seuraava vapaa juokseva numero näytetään nyt käyttöliittymän vasemmassa alakulmassa, kun numerointia tehdään manuaalisesti. Uusi ”Show element” -toiminto mahdollistaa tietyn numeroidun laitteen sijainnin hakemisen mallista. Lisäksi oikean tuoteryhmän tai numerointiformaatin löytäminen asennuksen yhteydessä on tehty entistä helpommaksi. Kirjoittamalla osa nimestä valintakenttään, listalla näytetään vain hakukriteereihin sopivat tuoteryhmät tai formaatit.

 

11.  Käyttäjän määrittelemät tasapainotusmenetelmät

[Ventilation, Piping, Calculations]

MagiCAD tarjoaa uusia vaihtoehtoja verkostojen tasapainotuksen tarkempaan hallintaan ilmanvaihto- ja putkistosuunnittelussa. Säätävien laitteiden toiminta-aluetta voidaan rajoittaa esimäärittelemällä tasapainotusrajat painehäviöille, jolloin voidaan varmistaa että laite toimii oikein tilanteessa kuin tilanteessa . Myös käytettävissä olevaa esisäätöarvojen aluetta voidaan rajata tarvittaessa. Uusin MagiCAD versio tarjoaa edellä mainittujen lisäksi mahdollisuuden valita miten tasapainotus kuristaa pumpun tai puhaltimen aiheuttaman ylimääräisen paineen, uusia tapoja linjasäätöventtiilien ja vakiopaine-eroventtiilien yhteiskäyttöön sekä entistä monipuolisemmat vaihtoehdot ilmanvaihdon äänilaskentaan.

 

12.  Ilmanvaihdon päätelaitteet useammilla kanavaliitoksilla

[Ventilation, Calculation]

MagiCAD mahdollistaa nyt useammilla kanavaliitoksilla varustettujen ilmanvaihdon päätelaitteiden asentamisen ja verkostojen laskemisen. Tämä tarjoaa suunnittelijan käyttöön entistä laajemman valikoiman ilmanvaihdon päätelaitteita.

13.  Parannettu työkalu reikävarausten hallintaan

Reikävaraustyökalun uudet ominaisuudet mahdollistavat käyttäjän vapaasti määrittelemät status-tiedot reikävarauksille. Käyttäjä voi myös vapaasti määritellä ominaisuudet, jotka näytetään listauksessa. Kun tuplaklikkaat reikävarausta, työkalu zoomaa automaattisesti valittuun reikävaraukseen mallissa. Uuden “Show”-napin avulla voi reikävarausta tarkastella erillisessä 3D näkymässä.

Uuteen version on lisätty myös mahdollisuus suodattaa reikävarauslistaa minkä tahansa sarakkeen arvojen perusteella. Raportin voi myös tallentaa suoraan Excel-muotoon. Reikävarauksille lisätyt parametrit mahdollistavat korkeusasemien monipuolisemman merkitsemisen kuviin. Reikävarauksen keskilinjan korkeusaseman lisäksi on mahdollista käyttää mittateksteissä varauksen yläpinnan tai alapinnan korkeusasemaa.

Reikävaraustyökalun uusi versio mahdollistaa lisäksi rakennesuunnittelijan Tekla Structures – ohjelmistolla luomien raporttien tuomisen työkaluun, helpottaen LVIS-suunnittelijan ja rakennesuunnittelijan välistä tiedonsiirtoa projektissa.

 

14. Supports & Hangers: Kannakoinnin kantavuuslaskenta

[Supports & Hangers]

Käyttäen uusia kantavuuslaskentoja suunnittelija pystyy helposti tarkistamaan, että suunnitellut kannakointiratkaisut ovat riittävän vahvoja kantaakseen kannakoitujen putkien, ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen painon. Uusi toiminto mahdollistaa laskentojen suorittamisen kannakointimallin ja laskentataulukoiden perusteella, suorittaen kannakoitujen putkien, ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen painon laskennan, sekä jokaiseen elementtiin kohdistuvan kuormituksen laskennan käyttäen elementtimenetelmää. Tulokset voidaan näyttää 2D- ja 3D-kuvaajina sekä tarkastaa standardien, määräysten tai käyttäjän määrittelemien sääntöjen mukaisesti. Laskentataulukot voidaan tallentaa suoraan Excel-muotoon.

15.  Kannakkeiden asennuskoordinaattit CSV-muodossa

[Supports & Hangers]

Supports & Hangers mahdollistaa kiinnityspulttien vaatimien reikien sijaintien laskennan ja tallentamisen tarkkoina koordinaatteina CSV-muotoon, helpottaen asennuksia kohteessa. Supports & Hangersin tuottama CSV-tiedosto on yhteensopiva esimerkiksi Trimblen lasermittaustyökalujen kanssa.

16.  Supports & Hangers: Kannakkeiden asennus ryhmänä

[Supports & Hangers]
Kannakkeita voidaan asentaa LVIS-verkoston haaraan automatisoidusti ryhmänä siten, että kanava- ja putkivarusteet sekäverkoston liitoskohdat ja eri osat otetaan huomioon asennuksissa.

Uudet ominaisuudet – MagiCAD 2016.11 UR-1 for Revit

 

17.  Tuki workset-määrityksille

Workset-määritykset helpottavat työnjaon hallintaa useampien käyttäjien projekteissa, joissa käytetään keskusmallia paikallisten kopioiden kanssa. Tämän parannuksen myötä oikean worksetin valinta tuotteille, kanaville, putkille tai kaapelihyllyille on entistä helpompaa.

 

 

18.  Parannettu ilmanvaihdon päätelaitteiden ja tarkastuskaivojen asennus

Liitäntäkanavien ja teleskooppien pituuden automaattinen laskenta nopeuttaa tuotteiden asentamista oikealle korkeudelle ilman tarvetta tuotteen mittojen erilliselle mittaamiselle tai liitäntäkanavan tai teleskoopin pituuden manuaaliselle laskennalle.

Kun tuotetta asennetaan, tuotteen yhden osan korkeusasema on mahdollista lukita ja sen jälkeen määrittää  toisen osan haluttu korkeusasema.  Liitäntäkanavan tai teleskoopin pituus lasketaan tuotteen mittojen ja annettujen korkeusasemien mukaisesti. Tämä ominaisuus koskee vain tuotteita, jotka sisältävät Collar Length -parametrin.


 

19.  Liitäntä- ja reititystyökalut kontekstimenuun

Liitäntä- ja reititystyökalujen käyttö suoraan kontekstimenusta nopeuttaa työskentelyä ja vähentää turhia klikkauksia. Kun laite valitaan, nauhavalikko näyttää automaattisesti tuotteelle tarkoitetut liitäntätyökalut ja toiminnot. Klikkaa työkalupainiketta ja komento suoritetaan.

 

20.  Parannettu korkeusasemien määritys

Uusien monipuolisempien kohdistusasetusten avulla oikean korkeusaseman määrittäminen onnistuu joustavammin myös sellaisissa tapauksissa joissa objektin ylä- tai alapinta halutaan valita olemassaolevan objektin ylä- tai alapinnan mukaisesti. Tämä onnistuu kanavien, putkien ja kaapelihyllyjen piirrossa valitsemalla uusi asetus ”Justify to selected objects”.

 

 

21.  Laajennettu Create Similar -toiminto

Create Similar -toiminto tekee objektien monistamisesta helppoa. Kun objekti valitaan, Create Similar -painike tulee näkyviin tuotesidonnaiselle välilehdelle. Valittua objektia voidaan tämän jälkeen monistaa napin painalluksella siten, että monistetut osat pitävät sisällään kaikki alkuperäisen osan ominaisuudet ja parametrit, eikä käyttäjän tarvitse erikseen lisätä sisältöä monistettuihin objekteihin.

 

22.  Parannettu tiedostovienti Excel-muotoon

Käyttäjä voi helposti määritellä Excel-muotoon vietävän alueen projektista, estää aikaisemmin vietyjen tietojen ylikirjoittamisen sekä valita käytettävän desimaalierottimen.

Excel-muotoon vietävän alueen määrittäminen on helppoa, sillä käyttäjä voi valita tiedostovientiin esimerkiksi tiettyjä kerroksia tai koko projektin. Desimaalierottimen valinta mahdollistaa vietävän tietosisällön muokkaamisen käyttäjän tarpeiden ja preferenssien mukaiseksi. Valitsemalla ”Do not overwrite any existing data” -asetuksen, käyttäjä voi estää aikaisemmin vietyjen tietojen korvaamisen.


 

23.  Parannettu sähköjärjestelmien hallinta

Projektin pohjana käytettävä dataset voi usein pitää sisällään suuren määrän sähkö-, tele- ja datajärjestelmien määrityksiä, joista vain osa on projektin kannalta olennaisia. Voit valita projektissa käytettävät järjestelmät kätevästi In use -sarakkeessa, jonka jälkeen ohjelman eri valintaikkunoissa näytetään vaihtoehtoina ainoastaan valitut järjestelmät. Jos jotain järjestelmää ei ole valittu mukaan, sitä ei näytetä vaihtoehtona, kun käyttäjä määrittää järjestelmää jollekin tietylle tuotteelle. Näin käyttäjä ei joudu turhaan selaamaan pitkiä valintaluetteloja.

 

24.  Parannettu 3D Section Box -työkalu

Voit nyt käyttää 3D Section Box -työkalulla luotuja aikaisempia näkymiä mallipohjina uusille näkymille. Uusi näkymä luodaan kopiona tallentamatta mitään muutoksia alkuperäiseen mallipohjaan.