Tutustu uuden MagiCAD 2019 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2019 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2018 UR-1-, UR-2– ja UR-3-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

 

1. Yhteensopivuus uuden Revit 2019 -version kanssa

MagiCAD 2019 on yhteensopiva uuden Revit 2019 -version sekä aikaisempien Revit-versioiden 2017-2018 kanssa. MagiCAD 2019 tarjoaa käyttöösi kaikki uusimmat MagiCAD-ominaisuudet riippumatta siitä, mitä tuetuista Revit 2017-2019 -alustoista käytät.

2. MagiCAD Clash Detection – Uusi työkalu törmäystarkasteluun koko Revit-projektissa reaaliaikaisesti tai tarpeen mukaan

[Common]
Uusi MagiCAD Clash Detection -työkalu mahdollistaa helpomman, nopeamman ja luotettavamman koordinoinnin eri suunnittelualojen välillä. Törmäystarkastelu voidaan suorittaa kahdella tavalla: reaaliaikaisesti samalla kun mallinnetaan tai tarpeen mukaan. MagiCAD Clash Detection raportoi kahdentyyppisiä törmäyksiä: törmäyksiä, joissa elementit törmäävät fyysisesti (hard clash) sekä törmäyksiä, joissa elementti kulkee tilavarauksen (esim. huoltoalueen) läpi (soft clash). Käyttäjä voi määritellä värit, joilla törmäykset havainnollistetaan.

MagiCAD Clash Detection luo törmäystarkasteluraportin BCF Manager-työkalua varten. BCF Manager -työkalu mahdollistaa koordinoinnin käyttäen MagiCADin muokkausominaisuuksia. Käyttäjä voi ottaa ongelmakohtia havainnollistavia kuvakaappauksia, lisätä niitä raporttiin sekä kommentoida raportin eri kohtia. Kätevät vienti- ja tuontitoiminnot mahdollistavat raporttien helpon jakamisen kuvakaappauksineen ja kommentteineen projektin eri osapuolten kanssa.

Katso video »

3. Laske yhteen huonetilojen tehokuormat keskuskohtaisesti

[Electrical]
Huonetilojen tehokuormat voidaan nyt laskea yhteen keskuskohtaisesti, mikä mahdollistaa keskusten tehovaatimusten tarkastelun. Käytettäessä Revitin omaa Electrical Loads -työkalua, valaisinkuormat ja tehokuormat on mahdollista määritellä jokaiselle huonetilalle erikseen. Myös vaiheistus voidaan määritellä jokaiselle huonetilalle, jolloin kuormat on helpompi tasapainottaa. Huonetilojen tehovaatimukset voidaan laskea yhteen ryhmäkeskuksissa sekä edelleen pääkeskuksessa. Samalla arvioitu sähkövirta lasketaan keskuskohtaisesti. Myös pienoisjännitelaitteiden teho on mahdollista laskea yhteen kuormaryhmäkohtaisesti, jolloin esimerkiksi yksittäisen paloilmaisinsilmukan tai vastaavan teho voidaan tarkastaa.

Katso video »

4. Suorita kaapelien pituuslaskenta Revit-mallin perusteella

[Electrical]
MagiCAD mahdollistaa arvioitujen kaapelipituuksien laskennan ja päivittämisen Revit-mallin perusteella sekä kaapelikohtaisten pituuksien sisällyttämisen mm. määräluetteloihin. Kaapeleiden arvioituihin pituuksiin on mahdollista myös lisätä tarvittaessa ylimääräistä pituutta käyttäen Additional Length -parametriä. Kun pituudet on päivitetty tulostusnäkymään, määrälaskenta mahdollistaa mm. samantyyppisten kaapeleiden kokonaispituuden laskemisen yhteen.

5. Päivitä kaapelipakettien tiedot entistä tehokkaammin

[Electrical]
Kaapeleiden halkaisijat ja leveydet voidaan laskea yhteen, mikä mahdollistaa kaapelihyllyjen leveyden arvioinnin. Update Cable Packet -työkalu mahdollistaa useamman tai vaikka kaikkien projektin kaapelipakettien päivittämisen samanaikaisesti, mikä sujuvoittaa ja tehostaa koko prosessia. Kun kaapelihyllyt päivitetään, uusi parametri laskee yhteen automaattisesti kaapeleiden kokonaishalkaisijat ja -leveydet.

6. Parannettu käyttöliittymä DIALux-vientiin ja -tuontiin

[Electrical]
Parannettu käyttöliittymä mahdollistaa tunnisteiden valinnan DIALuxiin vietäville huonetiloille sekä DIALuxista tuotujen valaisinten tallennuksen MagiCADin datasetiin. Voit valita tilojen tai huoneiden nimiä ja numeroita tilatunnisteiksi, mikä tekee yksittäisten tilojen löytämisestä tiedostoviennin jälkeen DIALuxissa helpompaa. Parennettu tuontitoiminto mahdollistaa DIALuxista tuotujen valaisinten tallentamisen myös MagiCADin datasetiin käyttäen yleisiä kuutio- tai sylinterimuotoja siten, että jokaiselle mallille tallennetaan oikeat valovirta-arvot sekä RFA:n nimi. RFA voidaan myös tarvittaessa nimetä uudelleen tuontidialogissa. Kun valaisimet on tallennettu datasetiin, niitä voidaan käyttää uudelleen sekä samassa että muissa projekteissa. Olemassa olevia valaisimia voidaan hallita niiden tuotekoodien perusteella sekä nykyisessä projektissa että datasetissä, sen sijaan että perustana käytettäisiin RFA:n nimeä. Tämä tarkoittaa, että tuodut valaisimet voidaan linkittää myös sellaisten olemassa olevien tuotteiden kanssa, joita tuontivaiheessa löytyy ainoastaan tuotetietokannasta.

7. Määrittele sähköputkisarjoja datasetiin

[Electrical]
Voit nyt luoda sähköputkisarjoja datasetiin valitsemillasi ominaisuuksilla sekä ottaa sarjoja käyttöön projekteissa. Jokaiselle putkelle määritetään oletusmitat, joista suunnittelija voi valita alkaessaan piirtämään putkea projektiin. Jokaiselle putkikoolle voidaan myös määritellä pienin sallittu taivutussäde. Sähköputkisarjat määritellään datasetiin, joka mahdollistaa niiden sujuvan käyttöönoton eri projekteissa. Create Conduit Series -toiminto lisää putken projektiin RFA-muodossa ja mahdollistaa samalla myös käytettävien osien valinnan putkikohtaisesti.

8. Parannuksia lämpimän käyttöveden laskentastandardeihin

[Piping]
Uusi versio tuo mukanaan useita parannuksia lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaaman laskentoihin, sekä tukee lämpimän käyttöveden laskentoja saksalaisen DIN 1988 -standardin mukaisesti.

  • Laajennettu tuki kattaa nyt seuraavat standardit: saksalainen DIN 1988-300, brittiläiset BS 8558- ja CIPHE-standardit, ranskalainen DTU 60.11 ja italialainen UNI 9182:2014
  • Laskentastandardi voidaan valita erikseen lämpimän käyttöveden kiertojohdoille ja muille käyttövesiputkille
  • Eri putkien ja eristeiden lämmönjohtavuusarvot sisältyvät raporttiin
  • Eri putkien lämpöhäviöarvot sisältyvät raporttiin
  • Ranskalainen DTU 60.11: Raportti antaa varoituksen, mikäli lämminvesikalusteen ja kiertojohdolla varustetun lämpimän käyttövesiputkiston välinen pituus on enemmän kuin 8 metriä
  • Ympäristön lämpötila on mahdollista määritellä verkostoa mitoitettaessa.

9. Kanttikanavan käyttö päätelaitteiden kytkennässä

[Ventilation]
Device Connection -työkalu mahdollistaa nyt päätelaitteiden kytkennät verkostoon kanttikanavaa käyttäen mikäli päätelaite sallii kantikkaat kytkennät. Kytkentätyökalu tarjoaa kaikki tarvittavat asetukset kytkentöjen määrittelyyn vaatimusten mukaisesti. Voit valita kytkennäksi T-haaran tai lähtökauluksen. Asetuksista voidaan valita kuhunkin tilanteeseen sopivat kulmakappaleet.

Katso video »

10. Asenna ja käytä ilmanjakolaatikoita eri laitevalmistajilta

[Ventilation]
Laitevalmistajakohtaisia ilmanjakolaatikoita voidaan nyt käyttää ilmanvaihtosuunnittelussa. Verkostoon asennetut ilmanjakolaatikot eri laitevalmistajilta otetaan nyt huomioon laskennoissa, törmäystarkastelussa, määräluetteloissa sekä muita MagiCADin toimintoja suoritettaessa.

11. Laske oikea mitta kanavan viimeiselle osalle määräluetteloissa

[Ventilation]
MagiCADin Bill of Materials -määrälaskentatyökalu laskee kanavien menekin tarkemmin, ottaen paremmin huomioon kanavien viimeiset osat, jotka eivät ole vakiomittaisia. Kun kanava katkotaan vakiomittaisiksi osiksi Split Segments -toiminnolla, kanavan viimeinen osa ei ole vakiomittainen. MagiCADin määräluetteloiden uusi korjaustoiminto mahdollistaa nyt, että tämä osa voidaan sisällyttää luetteloon käyttäen seuraavaa pidempää vakiomittaa irtolaipalla varustettuna, jolloin osa leikataan oikean mittaiseksi työmaalla asennettaessa. Muut osat lasketaan automaattisesti käyttäen pisintä mahdollista vakiomittaa.

Alla näkyvässä esimerkissä kaikki keltaiset kanavan osat voidaan sisällyttää määräluetteloon käyttäen seuraavaa pidempää vakiomittaa irtolaipalla varustettuna. Mikäli käyttäjä ei halua, että määräluettelo korjaa osien pituuksia automaattisesti, toiminto on mahdollista ottaa pois päältä.

12. Valitse Shared-parametreja kaavioiden piirrosmerkeille jo datasetissä

[Schematics]
Voit nyt määritellä kaavioiden tietosisältöä entistä tehokkaammin valitsemalla kaavioiden piirrosmerkeille Shared-parametrejä jo datasetissä, MagiCAD-parametrien lisäksi. Kun piirrosmerkki lisätään projektiin ensimmäistä kertaa, MagiCAD luo RFA-objektin, joka sisältää automaattisesti kaikki valitsemasi Shared-parametrit ilman, että parametreja tarvitsee erikseen valita piirrosmerkkiä lisättäessä. Datasetissä voidaan myös määritellä onko parametri instanssi- vai tyyppikohtainen ja ryhmitellä se datasetissä sen mukaisesti.

Mikäli piirrosmerkki sisältää tekstiä, jonka arvo tulee parametrilta, datasettiin voidaan määritellä oletusarvot kyseisille parametreille, sekä valita tuleeko kyseisen parametrin olla instanssi- vai tyyppikohtainen.

13. Käytä letkuliitoksia sprinklerisuunnittelussa ja -laskennassa

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer mahdollistaa nyt myös joustavien putkien ja letkujen käytön sprinklerikytkentöjä tehtäessä. Joustavat putket ovat suosittu ratkaisu yksittäisten sprinklereiden kytkemisessä runkoputkiin, koska niiden asennus kohteessa on helpompaa. Myös MagiCADin sprinklerilaskennat ja -raportit toimivat nyt joustavien putkien kanssa. Raportti sisältää sekä putken todellisen pituuden että vastaavan ekvivalenttipituuden. Voit myös määritellä ja luoda omia joustavia putkisarjoja käyttäen MagiCreate-tuotemallinnustyökalumme uusinta versiota.

14. Määrittele omia sprinkleriluokkia

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer mahdollistaa nyt käyttäjän määrittelemien sprinkleriluokkien käytön sprinklerisuunnittelussa. Kun suunnittelualueita määritellään, käyttäjän omia sprinkleriluokkia voidaan valita samalla tavalla kuin CEA 4001 -standardin mukaisia sprinkleriluokkia. Käyttäjä voi nyt myös niputtaa useampia sprinkleriluokkia esimääritellyiksi kokonaisuuksiksi.

15. Tee reikävaraukset kaareviin seiniin

[Common]
Reikävaraukset voidaan nyt määritellä myös kaareviin seiniin. Kun kaarevia seiniä sisältävää arkkitehtimallia käsitellään reikävaraustyökalulla, reikävaraukset pystytään nyt tekemään myös kaareviin seiniin. Kuhunkin tilanteeseen sopivat reikävaraukset luodaan automaattisesti kaareviin ja muun tyyppisiin seiniin reikävaraustyökalun asetuksissa määriteltyjen h1-, h2- ja h3 -parametrien perusteella. Rakennesuunnittelija voi tarkastellla, kommentoida ja hyväksyä tai hylätä reikävarauksia käyttäen maksutonta Builders Work Openings Manager -liitosohjelmaamme Autodesk Revitillä.

16. Hallitse kaikkia projektitietoja keskitetysti IFC-viennissä

[IFC]
MagiCADin IFC-vienti mahdollistaa projektin tietojen keskitetyn hallinnan sekä käyttäjän valitsemien projektitietojen viennin IFC-malliin. Property Set Manager tarjoaa mahdollisuuden määritellä omia property set -määrityksiä järjestelmille (IFCSystemType), mukaanlukien kuormaryhmät, tiloille (IFCSpaceType) sekä Revitin vyöhykkeille (IFCZoneType). Mukana on lisäksi kaksi uutta ominaisuutta Number of Elements ja Static Pressure, jotka voidaan sisällyttää IFC-muodossa vietäviin projektitietoihin.