Tutustu uuden MagiCAD 2020 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2020 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2019 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

 

MagiCAD 2020

1. Yhteensopivuus Autodesk AutoCAD 2020 -ohjelmiston kanssa

MagiCAD 2020 -ohjelmisto on yhteensopiva uuden Autodesk AutoCAD 2020 -version kanssa, sekä aiempien AutoCAD 2016-2019 versioiden kanssa, mukaanlukien lisäohjelmat AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture.

2. Käytä vakiopaineventtiilejä käyttövesijärjestelmien suunnittelussa

[Piping]

Käyttövesijärjestelmien suunnittelussa on tärkeää huomioida järjestelmän painetaso. Jos paine on liian korkea, sitä täytyy madaltaa jotta vältetään putkien ja laitteiden vaurioituminen.

Suunnittelijoiden täytyi aiemmin katkaista kylmävesiputki vakiopaineventtiilin kohdalta ja määrittää oikea lähtöpaine käyttöveden systeemille. Tämä suunnittelutapa vaikeutti laskentatoimintojen käyttämistä koko järjestelmälle.

Käytettäessä vakiopaineventtiilejä käyttäjät voivat vapaasti määritellä venttiilin sijoituskohdan ja halutun toisiopuolen paineen. Tämä varmistaa että järjestelmän painetaso pysyy oikeana. Paine-ero ennen ja jälkeen venttiilin pitää olla vähintään 100 kPa.

3. Pienoisjännitejärjestelmien tehokuorman laskenta

[Electrical]

Pienoisjännitejärjestelmien viestintä-, data-, ja rakennusautomaatiolaitteille on nyt mahdollista määrittää tehoarvo. Järjestelmän tehokuorma keskukselle voidaan tämän jälkeen laskea keskuksen ominaisuuksista tai käyttäen Update Drawing Data -toimintoa.

Yhteysraportit sisältävät nyt myös yhteenvedon virtapiirien ja niihin yhdistettyjen laitteiden tehokuormasta. Tulokset sisältävät komponenttien tehoarvon ja lukumäärän ja ne on mahdollista päivittää keskuksen tietoihin uudella Update to drawing(s) -toiminnolla.

4. Suorita lämpöhäviölaskennat lämmitysjärjestelmän menoputkille

[Piping]

MagiCADin uusi versio mahdollistaa lämpöhäviö- ja nestelämpötilalaskennat lämmitysjärjestelmän menoputkille. Näiden laskentatulosten avulla voidaan varmistaa että laitteiden teholaskennassa käytetään oikeaa lämpötilaeroa ja myös arvioida eristyksen tarve.

Putkien ulkopuolinen ympäristön lämpötila voidaan määrittää Sizing- ja Balancing-ikkunoissa.

5. Määritä rakennusten ilmatiiviys käyttäen n50 tai q50 arvoa

[Room]

Rakennusten ilmatiiviys määritetään usein käyttäen q50 (m3/h m2) arvoa. Kansalliset rakentamismääräykset määrittelevät suunnittelussa käytettävät vakioarvot. Lämpöhäviölaskennassa käytettävä vuotoilman määrä lasketaan huonekohtaisesti käyttäen näitä vakioarvoja. Käytettäessa n50 tai q50 arvoa ei ole tarvetta määrittää vuotoilma-arvoa käsin huonekohtaisesti.

6. Järjestä Schematics- sivut helpommin luettaviksi kokonaisuuksiksi

[Schematics]

Schematics-sovelluksen tuottamaa sisältöä, kuten kaavioita, raportteja ja laitelistoja, on nyt mahdollista järjestellä vapaammin. Aiemmin kaikki sivut olivat yhdessä sarakkeessa, mutta nyt käyttäjät voivat järjestää niitä vapaammin, esimerkiksi riveittäin.

7. MagiCAD Schematics mallikaaviot

[Schematics]

MagiCAD Schematics-sovelluksen asennuksen mukana käyttäjät saavat nyt käyttöönsä myös valmiita mallikaavioita. Mallikaaviot helpottavat MagiCADin käyttöönottoa, eikä käyttäjien tarvitse piirtää uudelleen olemassaolevia AutoCAD-pohjaisia kaavioitaan. Mallikaavioita voi myös helposti muokata vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Mallikaaviot sisältävät yksinkertaisia kaavioita eri tyyppisille ilmanvaihtolaitteille, sekä esimerkin kaukolämmön kytkentäkaaviosta. Kaavioiden lisäksi mallit sisältävät valmiita raporttipohjia.

8. Keskitetty ryhmäkeskusten ja pienoisjännitekeskusten hallinta

[Electrical]

MagiCAD Electrical sisältää uusia toimintoja ryhmäkeskusten ja pienoisjännitekeskusten tietojen keskitettyyn hallintaan. Käyttäjät voivat tarkastella joko yksittäisen piirroksen tai kaikkien piirrosten sisältämiä keskuksia ja muokata valittujen keskusten tietoja.

Käyttäjän syöttämät tiedot, kuten mitat, asennuskorkeus ja tuotemuuttujat, ovat muokattavissa suoraan näkymässä napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta. Muita tietoja voidaan muokata käyttäen Set Properties -painiketta. Myös yksittäisten keskusten nimiä voi muokata. Listan kaksi viimeistä saraketta näyttävät keskuksen sijaintikerroksen ja -piirroksen.

9. Muokkaa MagiCAD objekteja MagiCAD Create -ohjelmistossa

[Ventilation & Piping]

Uusimmassa versiossa MagiCAD-projektien sisältämiä objekteja (geneerisiä) on mahdollista avata suoraan MagiCAD Create-ohjelmistossa joko projektinhallinta- tai tuotevalintanäkymästä käsin. Toiminnon avulla objektien muokkaaminen esimerkiksi puuttuvan koon lisäämiseksi tai uuden objektin luomiseksi vanhan pohjalta on helppoa.

10. Hallinnoi objektien ominaisuuksia Circuit Designerissa

[Circuit Designer]

Circuit Designerin uusi Change Properties -työkalu helpottaa objektien ominaisuuksien hallinnoimista. Käyttäjät voivat tarkastella listaa objektien ominaisuuksista ja muokata yksittäisten objektien parametreja tai valita useampia parametreja eri objektityypeistä ja vaihtaa uuden arvon kaikille samanaikaisesti. Circuit Designeriin lisätty Change Properties -työkalu on samankaltainen MagiCAD Electricalissa aiemmin saatavilla olleen työkalun kanssa, muutamilla lisäominaisuuksilla piirikaaviosuunnittelua varten. Työkalu sisältää uudet Circuit ID ja Device ID -parametrit, sekä mahdollisuuden vaihtaa revisiomerkintöjä.

11. Määritä laitekohtaisia alueita piirikaavioissa

[Circuit Designer]

Piirikaavioihin on nyt mahdollista merkitä laitteet, jotka ovat saman ryhmäkeskuksen alueella mutta eri virtapiirissä, määrittämällä niille laitekohtainen alue uudella Device area -toiminnolla. Laitekohtaiset alueet näytetään kaaviossa katkoviivoilla.

Sekä Device area- toiminnolla, että jo aiemmin käytettävissä olleella Outside switchboard area -toiminnolla määritetyt alueet toimivat emo-osina, jos niille määrittää virtapiirin ja laitteen ID-tunnuksen. Määritellyn alueen sisäpuolelle asennetut linkkaamattomat laitteet perivät virtapiirin ja laitteen ID-tunnukset alueen tiedoista.

12. Automaattinen piirikaavioiden tarkastustoiminto

[Circuit Designer]

Uuden Check drawing -työkalun avulla käyttäjät voivat automaattisesti tarkastaa löytyykö piirikaaviosta virheitä tai yhdistämättömiä laitteita. Toiminto näyttää yhdistämättömät ja rikkinäiset johtimet tai jos komponentilla on ylimääräisiä yhteyksiä. Toiminnon avulla käyttäjät näkevät helposti myös linkkaamattomat komponentit ja vapaat emo-osien komponentit. Työkalu myös muodostaa raportin kaikista löydöksistä ja raportin avulla voi siirtyä suoraan tarkastelemaan siinä mainittuja objekteja.

13. Laajennetut tuotetietojen lisäämismahdollisuudet

[Ventilation & Piping, Electrical]

Uudet laajennetut tuotetietojen lisäämismahdollisuudet mahdollistavat entistä paremman tiedonvaihdon. Tuotemuuttujissa sallittu merkkien määrä on nostettu 499 merkkiin. Tämä mahdollistaa entistä yksityiskohtaisempien kuvausten lisäämisen sekä linkit ulkoiseen dokumentaatioon.

Käytettävissä olevien muuttujien määrää on myös nostettu neljästä viiteentoista ”Uservars” muuttujalle Ventilation- ja Piping -moduuleissa, sekä ”Object variables” -muuttujalle Electrical-moduulissa. Käytettävissä olevien muuttujien määrän lisääminen mahdollistaa entistä yksityiskohtaisemman tiedon sisällyttämisen piirrosten objekteihin. Nämä samat muuttujat on lisätty myös reikävarauksiin helpottaen varausten käsittelyä ja tunnistamista.

Lopuksi, “Set MagiCAD Data to AutoCAD Object” -toiminto on lisätty myös Electrical moduuliin, mikä mahdollistaa AutoCAD-objektien muuttamisen projektikohtaisiksi MagiCAD objekteiksi, esimerkiksi käytettäessä erikoisen muotoisia valaisimia. Nämä tuotteet on sen jälkeen mahdollista saada näkyviin sekä määräraportteihin että tietomalleihin. Edellä mainitulla toiminnolla on myös mahdollista määrittää tuotteille hyperlinkki. Hyperlinkin asettaminen on lisätty myös Ventilation- ja Piping-moduuleissa olevaan toimintoon.