Haku

MagiCAD 2020 ja BIM 360 Design

09.07.2019

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit

MagiCAD 2020 -version kohokohtiin kuuluu yhteensopivuus Autodeskin BIM 360 Design -ohjelmiston kanssa. Mutta mikä BIM 360 Design oikeastaan on ja mitä tämä yhteensopivuus mahdollistaa MagiCADin käyttäjille?

Mikä on BIM 360 Design?

BIM 360 Design on pilvipohjainen Revit-työryhmäohjelmisto, joka mahdollistaa reaaliaikaisen työnjaon, suunnitteluyhteistyön, ja tietojenhallinnan. Sen avulla Revit-projektin eri osapuolet joko yrityksen sisällä, tai eri yrityksissä, voivat reaaliaikaisesti työskennellä saman projektin parissa.

BIM 360 Design on osa Autodeskin laajempaa Autodesk BIM 360 -alustaa BIM projekteille. BIM 360 konseptin tuotteet kattavat koko projektin elinkaaren varhaisesta konseptisuunnittelusta aina valmiin projektin ylläpitoon. Yhdistävä tekijä BIM 360 konseptin eri osa-alueissa on että kaikki projektin tiedot säilytetään aina jaetusti ja kaikki projektin osapuolet ovat yhteydessä toisiinsa saman ohjelmiston välityksellä.

Poistamalla fyysisten etäisyyksien ja aikaerojen tuottamat rajoitteet, Autodeskin BIM 360 Design laajentaa Revit-suunnitteluryhmien mahdollisia kokoonpanoja. Se tarjoaa työskentely-ympäristön, jossa projekti ajankohtaisine tietoineen on aina saatavilla kaikille projektin osapuolille.

Mitä MagiCADin yhteensopivuus merkitsee?

MagiCADin keskeisiä hyötyjä on mahdollisuus yhdistää kaikki projektin mallitiedostot jaettuun datasetiin. Tämä jaettu dataset-tiedosto varmistaa että kaikissa mallitiedostoissa käytetään samoja asetuksia ja suunnittelijat työskentelevät yhteisten mallinnussääntöjen mukaisesti.

MagiCAD 2020 -versiossa Revitille tätä toiminnallisuutta on kehitetty, jotta käyttäjät voisivat saada dataset-tiedostojen tuomat edut käyttöönsä myös BIM 360 Designin pilvipohjaisessa työskentelymallissa. MagiCADin datasetit käsiteltiin aiemmin erillisinä tiedostoina, mutta uusimmassa MagiCAD -versiossa ne voidaan sisällyttää Revitin projektitiedostoihin.

Tämän ansiosta Revitin omat tiedostojen synkronointitoiminnot jakavat ja synkronoivat MagiCADin dataset-tiedoston BIM 360 Design ympäristössä. Jos esimerkiksi projektinjohtaja lisää uuden käytettävän tuotteen projektin tietoihin, Revit jakaa tämän muutoksen kaikille suunnittelijoille riippumatta heidän mallinnustiedostostaan.

MagiCAD stödjer BIM 360 Design