Tutustu uuden MagiCAD 2020 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2020 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2019 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

 

MagiCAD 2020

1. Yhteensopivuus uuden Autodesk Revit 2020 -version kanssa

MagiCAD 2020 on yhteensopiva uuden Revit 2020 -version sekä aikaisempien Revit versioiden 2018-2019 kanssa. MagiCAD 2020 tarjoaa käyttöösi kaikki uusimmat MagiCAD-ominaisuudet riippumatta siitä, mitä tuetuista Revit 2018-2020 -alustoista käytät.

2. Yhteensopivuus Autodesk BIM 360 Design -ohjelman kanssa

[Common]

MagiCAD 2020 on täysin yhteensopiva Autodesk BIM 360 Design -ohjelman kanssa. Yhteensopivuuden ansiosta MagiCADin datasetit voidaan automaattisesti synkronoida Revit-projektin kanssa käyttäen Revitin toimintoja. MagiCADin datasetiä voidaan käyttää ulkoisena tiedostona (kuten aiemminkin) tai Revitin projektitiedostoon upotettuna sisäisenä dataset tiedostona. Käytettäessä datasetiä sisäisenä tiedostona Revit synkronoi automaattisesti kaikki muutokset tiedostoon varmistaen sen ajanmukaisuuden kaikille projektin osapuolille.

3. Reikävarausten 2D-symbolien vapaavalintainen määrittäminen

[Common]

MagiCADin uusin versio sallii käyttäjien valita vapaasti reikävarauksissa käytettävät 2D-symbolit eri näkymiä tai varaustyyppejä varten. Käyttäjät voivat määrittää symbolin ja sen käyttötilanteen dataset-tiedostossa.

Reikävarauksia tehtäessa on myös mahdollista lisätä varauksen tekoaika reikävarauksen tietoihin, määrittää toleranssiarvo perättäisten varausten yhdistämiseksi, sekä tehdä varauksia ulokkeen tai listan sisältäviin seiniin.

Video ›

4. Uudistetut johdotustoiminnot

[Electrical]

MagiCADin johtoreititystyökalu sisältää täysin uusia älykkäitä toimintoja. Piirrettäessä johto näkyy sellaisena kuin se olisi tulossa piirustukseen jo ennen hyväksymistä ja samalla on mahdollista selata vaihtoehtoisia johdotusvaihtoehtoja välilyöntiä käyttämällä. Tämä vähentää johtojen uudelleenpiirtämistä. Reitityksessä usein käytetyt valinnat, kuten johdon tyyppi, asennuskoodi, esitysmuoto, reititystapa, korkeus etäisyys ja kulma on lisätty työkalupalkkiin ja myös kaapelipakettien yhdistämisvaihtoehdoille ja ryhmämerkinnöille on lisätty pikavalinnat. Työkalupalkin eri valintoja on mahdollista muuttaa ennen johdotuksen hyväksymistä.

Itse johdotuksen piirtämistä on myös helpotettu. Johdotukselle on valittavissa uusi viistottu esitystapa, pyöristetyille kulmille on mahdollista määrittää kiinteä säde, ja aiemmat suuntaviivat on korvattu valinnaisesilla mittateksteillä. Tämän lisäksi tyhjään tilaan piirrettäessä on mahdollista käyttää apuna kulma- ja ruudukko- piirrostyökaluja.

Myös virtapiirin laitteiden yhdistämistä on helpotettu. Uusi toiminto yhdistää automaattisesti virtapiirin laitteet valikon asetusten mukaisesti. Laitteiden välisiä johtoyhteyksiä ja vaihtoehtoisia johtoreittejä voi esikatsella ennen johtoreitin hyväksymistä.

Video ›

5. Uusi työkalu kaavioiden dynaamiseen muokkaamiseen

[Schematics]

MagiCAD Schematics sisältää uuden Move & Stretch -toiminnon kaavioiden muokkausta varten. Kaavion viivaa siirrettäessä kaikki siihen liittyvät symbolit seuraavat mukana ja yhdistäviä viivoja jatketaan automaattisesti. Tämän ansiosta kaikki yhteydet säilyvät ehjinä muutoksia tehdessä.

Myös symbolin tai laitteen postaminen linkatusta parista on tehty sujuvammaksi. Kun symboli tai laite poistetaan, käyttäjä voi valita poistetaanko samalla linkattu objekti vai pidetäänkö linkattu objekti entisellään. Tämä toiminto vähentää rikkoutuneita linkkejä ja pitää kaavion ja mallin yhdenmukaisina.

Video ›

6. Branch copy -toiminto lisätty ilmanvaihto- ja putkisuunnittelun avuksi

[Ventilation & Piping]

MagiCADin uudessa versiossa on mahdollista kopioida ja siirtää kokonaisia kanava- tai putkihaaroja. Haaroja voi vapaasti kiertää, kääntää peilikuvaksi ja liittää olemassaoleviin verkostoihin. Kokonaisten haarojen hyödyntäminen mallinnuksessa parantaa huomattavasti niin tuottavuutta kuin mallinnustarkkuuttakin.

Haaraa valittaessa nuoli osoittaa suunnan valitulle haaraosalle. Useita haaroja on mahdollista valita ja kopioida samanaikaisesti. Kopioidut haarat voidaan liittää manuaalisesti, tai määrittämällä liitoskohdan etäisyys valitusta järjestelmän kohdasta.

Video ›

7. Parannuksia olemassa olevien kanavien ja putkistojen korkeuden muutoksiin

[Ventilation, Piping & Electrical]

Uuden Smart Move -työkalun avulla käyttäjät voivat helposti muokata kanavien ja putkien korkeusasemaa jälkikäteen. Objektien korkeusasemaa voi muokata vastaamaan muiden objektien korkeusasemaa tai määrittämällä korkeusaseman arvon manuaalisesti. Korkeuden muokkaaminen olemassaoleville verkoston osille parantaa mallinnustehokkuutta.

Toiminto tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja korkeuden määrittämiselle ja valintoja on mahdollista esikatsella ennen muutosten hyväksymistä.

Video ›

8. Vaihda kanava- ja putkikokoja laskentaraportista käsin ja muokkaa raporttinäkymän sisältöä

[Ventilation & Piping]

MagiCADin uusi versio tuo uusia kahdensuuntaisia toimintoja laskentaraportteihin. Kanava- ja putkikokoa on mahdollista muuttaa suoraan raportista käsin ja päivittää muutokset malliin. Myös vanhat kanava- ja putkikoot näytetään raportissa ennen mallin päivittämistä valintojen vertailua varten.

Lisäksi, laskentaraporteissa näytettävät sarakkeet ja niiden järjestys ovat nyt vapaasti valittavissa. Tämä mahdollistaa näkymän räätälöinnin eri tarkoituksia varten.

9. Muokkaa MagiCAD dataset-objekteja MagiCAD Create -ohjelmistossa

[Ventilation & Piping]

Uusimmassa versiossa MagiCADin dataset-objektit (geneeriset) on mahdollista avata suoraan MagiCAD Create-ohjelmistossa. Toiminnon avulla dataset-objektien muokkaaminen esimerkiksi puuttuvan koon lisäämiseksi tai uuden objektin luomiseksi vanhan pohjalta on helppoa.

10. Käytä sekoitusventtiilejä putkisuunnittelussa

[Piping]

MagiCADin tuotekirjastoon lisättyjä uusia sekoitusventtiilejä voi nyt käyttää Revit-projekteissa. Käyttäjät voivat yhdistää eri lämpöiset primaari- ja sekundaarijärjestelmät sekoitusventtiiliin ja MagiCAD laskee automaattisesti vaaditun virtauksen venttiilin primaaripuolelle sekundaarijärjestelmän vaatimusten perusteella. Virtauksen laskentaan käytettävä lämpötilaero ottaa huomioon nesteiden sekoittumisen sekoitusventtiilissä. Järjestelmän tasapainotuslaskenta puolestaan varmistaa tarpeeksi painehäviötä jokaisen sekoitusventtiilin toimintaa varten.

11. Käytä vakiopaineventtiilejä käyttövesijärjestelmien suunnittelussa

[Piping]

Käyttövesijärjestelmien suunnittelussa on tärkeää huomioida järjestelmän painetaso. Jos paine on liian korkea, sitä täytyy madaltaa jotta vältetään putkien ja laitteiden vaurioituminen.

Suunnittelijoiden täytyi aiemmin katkaista kylmävesiputki vakiopaineventtiilin kohdalta ja määrittää oikea lähtöpaine käyttöveden systeemille. Tämä suunnittelutapa vaikeutti laskentatoimintojen käyttämistä koko järjestelmälle.

Käytettäessä vakiopaineventtiilejä käyttäjät voivat vapaasti määritellä venttiilin sijoituskohdan ja halutun toisiopuolen paineen. Tämä varmistaa että järjestelmän painetaso pysyy oikeana. Paine-ero ennen ja jälkeen venttiilin pitää olla vähintään 100 kPa.

12. Suorita lämpöhäviölaskennat lämmitysjärjestelmän menoputkille

[Piping]

MagiCADin uusi versio mahdollistaa lämpöhäviö- ja nestelämpötilalaskennat lämmitysjärjestelmän menoputkille. Näiden laskentatulosten avulla voidaan varmistaa että laitteiden teholaskennassa käytetään oikeaa lämpötilaeroa ja myös arvioida eristyksen tarve. Laskennassa voidaan käyttää yleistä ympäristön lämpötila-arvoa tai putkien sijaintitilojen lämpötila-arvoja.

13. Uusi sprinkleristandardi ja muita parannuksia sprinklerisuunnitteluun

[Sprinkler]

MagiCADin sprinklerilaskennat tukevat uutta EN 16925 sprinkleristandardia asuinrakennusten automaattisille sprinklerijärjestelmille. Sprinklereiden suunnittelualuevalikkoon on myös lisätty jokaisen alueen painetasovaatimus, jolloin kriittisten ja vähemmän kriittisten alueiden havaitseminen on helpompaa.