Tutustu uuden MagiCAD 2020 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2020 for AutoCAD »

MagiCAD 2020 Update Release 1

1. Lisää uusia koko-, järjestelmä- ja statusvaihtoehtoja piirtämisen aikana

[General]
Uusi versio mahdollistaa uusien koko- (kanavat ja putket), järjestelmä-, ja statusvaihtoehtojen lisäämisen piirtämisen aikana, sen sijaan että käyttäjän tarvitsisi palata projektin asetuksiin niitä lisätäkseen.


2. Määritä oletusarvot lämmityspattereiden asennusta varten

[Ventilation, Piping]
Lämmityspattereiden asennukselle voi nyt määrittää projektikohtaiset oletusarvot. Oletusarvojen avulla suunnittelijat voivat varmistaa oikean asennustavan läpi projektin, eikä arvoja tarvitse muokata suunnittelun aikana niin usein.

3. Paineenkorotuspumppujen lisääminen käyttövesijärjestelmiin

[Piping]
Käyttövesijärjestelmien laskentatoiminnot tukevat uudessa versiossa paineenkorotuspumppujen käyttöä. Paineenkorotuspumppuja tarvitaan, jos jossain järjestelmän osassa vedenpaine ja virtaama eivät riitä käyttövesilaitteiden vaatimalle tasolle. Paineenkorotuspumppujen tuottama paineen lisäys lasketaan pumppukäyrän perusteella. Pumppuja voidaan muokata MagiCAD Create -ohjelmalla.

4. Parannuksia järjestelmän vesitilavuuden laskentaan

[Piping]
Putkituotteiden valintaikkunassa voi määrittää tilavuusarvon vesikäyttöisille pattereille, putkituotteille- ja komponenteille, jäähdytyspalkeille ja puhallinkonvektoreille. Yksittäisten laitteiden tilavuudet lisätään järjestelmän tilavuuteen, jolloin saadaan tarkempi laskentatulos järjestelmän kokonaisvesitilavuudelle.

5. Määritä linjasäätöventtiilien koot suoraan putkisarjalle

[Piping]
Linjasäätöventtiilien kokovaihtoehdot voi nyt määrittää putkisarjoille. Aiemmin venttiilin koko määräytyi aina putkikoon mukaan. Linjasäätöventtiilien halkaisija on kuitenkin usein pienempi kuin muilla venttiilityypeillä, joten suunnittelijat joutuivat muokkaamaan linjasäätöventtiilien kokoa piirustuksessa manuaalisesti jälkikäteen.

6. Entistä tarkemmat putkiosien painehäviölaskennat DIN 1988:300 standardin avulla

[Piping]
Putkiosan kertavastusarvo (zeta-arvo DIN 1988:300 standardissa) vaihtelee putken materiaalin mukaan, esimerkiksi muoviputkilla on pienempi sisähalkaisija. Tästä johtuen putkiosien painehäviöerot vaikuttavat koko järjestelmän painehäviöön.

Putkisarjojen materiaali on nyt mahdollista määrittää DIN 1988:300 putkimitoitusstandardin mukaisesti. Tämä parantaa putkiosien sekä putkijärjestelmän painehäviölaskennan tarkkuutta entisestään. Laskentaraportti sisältää myös mahdollisuuden näyttää tarkat painearvot, mukaanlukien zeta-arvo ja taulukko, josta arvo on noudettu.

7. Kierrä putkikomponentin symbolia ja 3D-objektia erikseen

[Piping]
Putkikomponentin symbolia ja 3D-objektia voi nyt kiertää erikseen. Näin molempien suuntaus voidaan säätää vapaasti tarpeen mukaan.

Aiemmin 3D Rotate -toiminto kiersi sekä 3D-objektia että sen symbolia samanaikaisesti. Jos symbolin suunta piirroksessa oli väärin, ei sitä voinut korjata liikuttamatta 3D-objektia.

8. Merkitse pattereiden korkeus kaavapiirroksiin

[Piping]
Pattereiden ala- ja yläpinnan korkeus on nyt mahdollista lisätä tasokuvien mittateksteihin. Korkeuden lisääminen helpottaa pattereiden tarkan asennuskohdan kommunikoimista asennuksen suorittajille. Korkeus voidaan lisätä mittatekstiin uusien Bottom of part (alareunan korkeus) ja Top of part (yläreunan korkeus) -muuttujien avulla.

9. Sprinkleriominaisuuksia lisätty raportteihin

[Sprinkler]
Sprinklereiden peittoala (area of coverage) ja kytkentäkoko (connection size) -ominaisuudet on lisätty Legend ja Report -toimintoihin. Sprinklereiden herkkyysluokka (response class) -ominaisuus on lisätty Part properties, Autocadin Properties palette, COM, IFC-export, Mittateksti, Part property line, Object selection, Legend ja Report -toimintoihin.

 

10. Uusia suodatusvaihtoehtoja äänitasolaskentaan

[Ventilation]
Ilmanvaihdon äänilaskelmat sisältävät äänitason suodatusvaihtoehdot None (dB), C-Filter (dBC) ja NR filter (NR). Aiemmin käytettävissä oli ainoastaan A-filter (dBA) -suodatusvaihtoehto. Voit myös valita, haluatko huomioida laskennassa 4 dB:n (10 sab) tilan vaimennuksen.

11. Näytettävien piirrostasojen valinta sähköpiirustuksissa

[Electrical]
Tasojenkäsittely-työkalun avulla käyttäjät voivat valita mitkä järjestelmät tai komponentit näytetään sähköpiirustuksissa. Tasojen suodattaminen auttaa tuottamaan selkeitä ja vain tarpeelliset elementit sisältäviä sähköpiirustuksia.

Tasojenkäsittely-toiminto jäädyttää kaikki MagiCAD-tasot ja näyttää vain valitut tasot. Toimintoa voi käyttää myös MagiCAD-tasoja sisältävien xref-muotoisten piirustusten kanssa, mikä helpottaa sähköpiirustusten hallintaa tulostustarkoituksissa.


12. Vaimennuslaskennat

[Electrical]
Uudessa versiossa on mahdollista laskea signaalin vaimentuminen antenniverkoissa. Luo antenniverkko hyödyntäen virtapiirejä ja määritä korkean ja matalan taajuuden vaimennusarvot kaapeleille ja laitteille. Vaimennuslaskenta voidaan suorittaa mistä tahansa keskuslaitteesta ja laskentatulokset tallennetaan jokaiselle laitteelle ja kaapelille järjestelmässä.

Signaalin vaimentumiselle sekä korkean ja matalan taajuuden vaimentumisarvon väliselle erolle voidaan määrittää varoitusrajat , jonka jälkeen laskenta varoittaa jokaisesta rajat ylittävästä laitteesta.

13. Parannuksia käyttäjän luomien sähköpiirrosmerkkien hallintaan

[Electrical]
Käyttäjän luomiin sähköpiirrosmerkkeihin voi nyt lisätä kuvauksen, joka on myöhemmin muokattavissa. Merkkejä voi myös uudelleennimetä ja siirtää eri ryhmään merkkikirjastossa.

14. Sähkötuotteiden tuotemuuttujien merkkimäärän lisäys

[Electrical]
Seuraavien tuotemuuttujien merkkimäärää on lisätty MagiCAD Electrical -moduulissa:

  • Switchboard code
  • Circuit number
  • User code
  • Cable code
  • Type name (kaapelit)
  • Description
  • Manufacturer
  • Product code
  • Light source (valaisimet)

15. Parannuksia huonetyyppien määrittelyyn MagiCAD Room -moduulissa

[Room]
Huonetyyppien määrittely MagiCAD Room -moduulissa sisältää mahdollisuuden määrittää kiinteät arvot tulo- ja poistoilmavirralle, jolloin ilmavirta-arvot eivät riipu huoneen pinta-alasta tai tilavuudesta.

Vuotoilman määritys on poistettu huonetyypin määrittelystä, mikä selkiyttää ilmanvuotoarvojen määrittelyä projektissa. Ilmanvuotoarvo määritellään joko koko rakennukselle käyttäen q50 tai n50 -arvoa, tai määrittämällä jokaisen huoneen vuotoilma erikseen.

16. Object ID ja Running index -toiminnot reikävarauksille

[Ventilation, Piping, Electrical]
Object ID ja Running index -toiminnot ovat nyt käytettävissä myös reikävarauksille. Molemmat toiminnot helpottavat tiedonvaihtoa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä yksittäisten reikävarausten tunnistamista.

17. MagiCAD Createn tuotetietoja lisätty MagiCADin tuotekokovaihtojen tietoihin

[Ventilation, Piping]
MagiCAD Createn tuotetiedot Description, Manufacturer article number ja Weight (Kg) on lisätty MagiCADin tuotekokovaihtoehtojen tietoihin Report, Legend, IFC-export ja Text -toiminnoissa. Lisätyt tuotetiedot mahdollistavat raporttien luonnin Venäjällä yleisten käytäntöjen mukaan.