Tutustu uuden MagiCAD 2020 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2020 for Revit »

MagiCAD 2020 Update Release 1

1. Connection node -toiminto sähköjärjestelmien ja LVI-järjestelmien välillä

[Electrical]
Connection node -toiminnon avulla sähkösuunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä LVI-suunnittelijoiden kanssa ja varmistaa että laitteiden teho- ja liitäntätarpeet huomioidaan. Käyttäjät voivat etsiä sähköliitännän sisältäviä komponentteja ja luoda samaan paikkaan sähköprojektissa LVI-objektiin linkitetyn Connection node-objektin. Connection noden avulla LVI-järjestelmän Object ID- ja sähkötiedot voidaan kopioida ja päivittää sähköjärjestelmään. Sähkösuunnittelijat saavat myös ilmoituksen kun komponenttia on siirretty tai se on poistettu ja voivat näin muokata omaa järjestelmäänsä tarvittaessa.

2. Varmista vaadittava vapaa korkeus Clearance Analysis -työkalulla

[Common]
Vapaa korkeus lattiasta alimpana sijaitsevaan LVIS objektiin voidaan näyttää pohjapiirroksissa värikoodein. Vapaa korkeus voidaan tarkastaa joko aktiivisessa näkymässä tai erillisessä näkymässä ja toiminto voidaan suorittaa huone-, tila ja aluekohtaisesti, tai käyttäjän määrittelemän grid-verkoston mukaan.

Clearance analysis -työkalun tuloksia voi tarkastella raporttina tai värikoodeina pohjapiirroksessa. Liian matalalla sijaitsevat objektit voidaan korostaa ja paikantaa 3D-näkymässä. Käyttäjät voivat määrittää vaadittavan minimiarvon vapaalle korkeudelle sekä arvon, jonka alapuolella sijaitsevat objektit, kuten patterit ja valaisimet, jätetään huomioimatta.

3. Reikävarausten päivittäminen mallin muuttuessa

[Common]
Reikävarauksia on nyt mahdollista päivittää kun malliin tehdään muutoksia jotka vaikuttavat varausten ominaisuuksiin. Tämä helpottaa huomattavasti reikävarausten ajan tasalla pitämistä. Aiemmin, jos reikävarauksiin liittyviä objekteja siirrettiin, muutettiin, tai poistettiin, piti varaus poistaa ja luoda uudelleen muutoksia vastaavaksi. Käytettäessä automaattisia reikävarauksia, käyttäjät voivat tarkastella ja esikatsella muutoksia ja joko päivittää tai poistaa varaukset.

Reikävarausten päivittäminen auttaa säilyttämään yhteydet varausten ja rakennemallin välillä ja parantaa työnkulkua eri osa-alueiden välillä.

4. Liitä useita verkoston osia samanaikaisesti

[Ventilation, Piping, Electrical]
Standard connection -työkaluun on lisätty mahdollisuus valita ja liittää useita verkoston osia (kanavat, putket, kaapelihyllyt, sähköputket) samanaikaisesti. Verkoston osat voi valita joko raahaamalla valitsinta tai napsauttamalla yksittäisiä osia. Usean verkoston osan samanaikainen liittäminen nopeuttaa mallinnusta ja vähentää toistuvaa työtä.

5. Laskentatietojen lisääminen kolmannen osapuolen Revit-familyihin

[Calculation]
Käyttäjät voivat nyt lisätä laskennassa käytettäviä tietoja kolmannen osapuolen Revit-familyihin. Tämä varmistaa tarkat laskentatoiminnot myös MagiCADin tuotekirjaston ulkopuolisille tuotteille. Painehäviölaskennan tietoja voidaan lisätä useimmille ilmanvaihto- ja putkituoteryhmille ja äänilaskennan tietoja voidaan lisätä useimmille ilmanvaihdon tuoteryhmille.

 6. Maakohtaisten laskentastandardien tuki sähkölaskennassa

[Electrical]
Uuden version myötä on mahdollista asentaa maakohtaisia sähkölaskentastandardeja. Laskentastandardeja voi asentaa käyttäen Check for updates -toimintoa. Asennuksen jälkeen laskentastandardit ovat valittavissa sähkölaskennan Settings-dialogin alasvetovalikossa. Ensimmäiset ladattavissa olevat maakohtaiset laskentastandardit ovat ranskalaiset NFC 15100 ja UTE 15-500 sekä saksalaiset IEC60364 ja TR50480.

Sähkölaskentaraportteja on myös mahdollista tallentaa Word-dokumenttina. Raportin tiedot tallennetaan käyttäen valittua laskentastandardia.

7. Parannuksia putkikytkentä (Pipe connection) -työkaluun

[Piping]
Parannettu putkikytkentätyökalu tarjoaa lisävalintoja putkien kohdistamiseen. Kytkentäputkien tarkka korkeusasema on määritettävissä joko vapaasti tai suhteessa toiseen objektiin, esimerkiksi ohitettaessa muita elementtejä. Korkeusaseman voi määrittää myös yksittäisille kytkentäputkille. Putkikytkentätyökalu sallii myös eri mitoitusvaihtoehdon valinnan runkoputkille ja kytkentäputkille.

8. Paineenkorotuspumppujen lisääminen käyttövesijärjestelmiin

[Calculations, Piping]
Käyttövesijärjestelmien laskentatoiminnot tukevat uudessa versiossa paineenkorotuspumppujen käyttöä. Paineenkorotuspumppuja tarvitaan, jos jossain järjestelmän osassa vedenpaine ja virtaama eivät riitä käyttövesilaitteiden vaatimalle tasolle. Paineenkorotuspumppujen tuottama paineen lisäys lasketaan pumppukäyrän perusteella. Pumppuja voidaan muokata MagiCAD Create -ohjelmalla.

9. Painehäviölaskenta ilman järjestelmän tasapainotusta

[Calculations, Piping]
Painehäviölaskentaa käytetään varhaisen vaiheen suunnittelussa arvioitaessa verkoston painehäviöitä. Päinehäviölaskenta voidaan suorittaa kolmella tavalla:

  • Painehäviön laskenta käyttäen MagiCADin arvoja käyttää järjestelmään asennettujen tuotteiden sisältämiä arvoja. Tämä vaihtoehto on lähinnä tasapainotusta.
  • Painehäviöiden laskenta käyttäen datasetin arvoja sallii käyttäjien käyttää itse syöttämiään arvoja MagiCADin tietokantaan tallennettujen arvojen sijaan.
  • Painehäviöiden laskenta käyttäen projektin asetuksiin tallennettuja arvoja laskee ainoastaan kanavien ja liitosten painehäviöt ja sen jälkeen lisää projektin asetuksissa valmiiksi määritellyt painehäviöt.

10. Schematics-kaavioviivojen automaattinen jakaminen piirron aikana

[Schematic]
Schematics-moduuliin on lisätty uusi asetus risteävien kaavioviivojen jakamista varten. Risteäviä kaavioviivoja on mahdollista jakaa automaattisesti uutta viivaa piirrettäessä. Moduuliin on myös lisätty Split-työkalu, jonka avulla viivoja voi jakaa piirtämisen jälkeen. Päälinjan voi jakaa useisiin osiin samanaikaisesti valitsemalla haaraosia, mikä säästää huomattavasti aikaa kaavioita piirrettäessa, sillä jokaista päälinjan osaa ei tarvitse jakaa erikseen.

11. Parannuksia juoksevaan numerointiin

[Common]
Juokseva numerointi sisältää sekä uusia että paranneltuja toiminnallisuuksia. Käyttäjät voivat valita käytetäänkö uniikkia numerointia eri systeemityypeille ja tiloille vai sallitaanko käytettäväksi samoja numeroita. Lisäksi, juoksevan numeroinnin voi nyt lisätä myös Connection node -objekteille