Tutustu uuden MagiCAD 2020 UR-2 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2020 UR-1 for AutoCAD »
MagiCAD 2020 for AutoCAD »

MagiCAD 2020 Update Release 2

1. Connection node -toiminto sähköjärjestelmien ja LVI-järjestelmien välillä

[Electrical]
Käyttäjät voivat etsiä sähköliitännän sisältäviä LVI-komponentteja ja luoda samaan paikkaan sähköprojektissa LVI-objektiin linkitetyn Connection node -objektin. Connection noden avulla LVI-laitteiden Object ID- ja sähkötiedot voidaan kopioida ja päivittää sähköpiirustuksiin. Sähkösuunnittelijat saavat myös ilmoituksen kun komponenttia on siirretty tai se on poistettu ja voivat näin muokata omaa piirustustaan tarvittaessa.

2. Liitä useita sprinklerisuuttimia samanaikaisesti

[Sprinkler]
Uuden sprinkleriliitostoiminnon avulla käyttäjät voivat liittää useita sprinklerisuuttimia samanaikaisesti ja valita sopivan reititysvaihtoehdon. Työkalussa voi myös valita liitosputkisarjan ja käyttää joustavia putkia liitosputken viimeiseen osuuteen. Sprinkleriliitosta voi tarkastella esikatselunäkymässä ennen kuin se luodaan.

3. Parannuksia kolmitieventtiilien toimintaan

[Piping]
MagiCADiin on lisätty oma venttiilikategoria kolmitieventtiileille. Uusi versio myös mahdollistaa kolme liitäntää ja putkilaskennat kolmitieventtiilejä sisältäville lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.

4. Muokkaa integroitujen supistusosien pituutta

[Piping]
Integroitujen supistusosien pituutta voi nyt muokata, mikä parantaa mallin tarkkuutta. Supistuksen pituutta voi muokata Change Property -ikkunassa.

5. Määritä ilman tiheys ja viskositeetti ilmanvaihtojärjestelmille

[Calculations]
MagiCADin uudessa versiossa on mahdollista määrittää ilman tiheys ja viskositeetti ilmanvaihtojärjestelmille. Nämä arvot mahdollistavat tarkemmat ilmanvaihtolaskennat, esimerkiksi savunpoistojärjestelmille ja korkeassa ilmanalassa sijaitseville rakennuksille.

6. Split Segment -työkalu

[Ventilation, Piping, Electrical]
Uusi Split Segment -työkalu MagiCAD Ventilation, Piping, ja Electrical -moduuleissa mahdollistaa kanavien, putkien, kaapelihyllyjen, valaisinkiskojen, ja LED-nauhojen katkaisemisen standardipituisiksi osiksi. Eri elementit ovat kaupallisesti saatavilla tietyn mittaisina osina ja tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat jakaa objektit mittojen mukaisesti piirustuksissa. Katkaistut osat voidaan erotella ja laskea oikein mm. määrälistoihin, mikä helpottaa materiaalitilauksia.

7. Suorita ylitys tai alitus useille verkoston osille samanaikaisesti

[Ventilation, Piping, Electrical]
Uusi versio mahdollistaa ylityksen tai alituksen tekemisen useille verkoston osille (kanavat, putket, kaapelihyllyt) samanaikaisesti. Valitse ensin yksi ylityksen tai alituksen tekevä osa ja sen pituus ja tämän jälkeen muut osat joille suoritetaan sama muokkaus. Voit myös valita kulman ja etäisyyden ylitykselle tai alitukselle sekä esikatsella tilannetta ennen mallin päivittämistä.

8. Luo määräluetteloita automaattisesti uuden Batch Report -toiminnon avulla

[Ventilation, Piping, Electrical]
Uuden Batch Report -toiminnon avulla käyttäjät voivat luoda määräluetteloita automaattisesti etukäteen määrättyinä ajankohtina. Automaattinen määräluetteloiden luonti säästää huomattavasti aikaa eikä jokaista eri raporttityyppiä tarvitse tehdä erikseen. Raportteja voi myös luoda useista eri projekteista. Raporttien automatisointi varmistaa että ne luodaan tarvittuna ajankohtana.

9. Parannuksia huonearvojen muokkaamiseen ja hallintaan

[Room]
Uusi All rooms -kategoria mahdollistaa huonearvojen asettamisen samanaikaisesti eri kerroksissa sijaitseville samanlaisille huoneille. Huonearvojen muokkaaminen usealle huoneelle samanaikaisesti säästää aikaa ja helpottaa arvojen pitämistä yhtenäisinä.

Huonelistoja voi myös järjestää eri kolumnien mukaisesti, mukaan lukien kaikki huoneet käsittävä All rooms -kategoria. Tämä helpottaa huonearvojen muokkaamista ja huoneiden tarkastelua.

10. Parannuksia IFC-toimintoon

[Common]
IFC Export -toimintoon on lisätty tuki projektin tiedoille (building, site ja project). Lisäksi Fan coils, Climate beams ja Pumps – tuotteista saa vietyä enemmän tietoa IFC tiedostoon.