Tutustu uuden MagiCAD 2020 UR-2 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2020 UR-1 for Revit »
MagiCAD 2020 for Revit »

MagiCAD 2020 Update Release 2

1. Sähkölaskennat käyttäen todellisia kuormia ja kaapelipituuksia

[Electrical]
Sähkölaskennat on nyt mahdollista suorittaa käyttäen virtapiirien todellisia kuormia. Tämä mahdollistaa suojauksen tarkistamisen kaikissa virtapiireissä. Virtapiirin kuorma voidaan määrittää pistorasiakuormaksi (socket load) tai passiiviseksi kuormaksi (passive load), mikä vaikuttaa käytettäviin vikavirtasuoja-arvoihin (RCD). Aiempi sähkölaskentatoiminto on uudelleennimetty (Distribution Calculations) ja sitä voidaan käyttää varhaisen vaiheen laskentatyökaluna.

Uusi versio sisältää myös sähkölaskennan tarkkuutta parantavan Update Element Data -toiminnon. Sen avulla voi päivittää virtapiirien pisimmän kaapelihaaran ja syöttökaapelien pituudet sekä päivittää muita kaapelipakettien, laitteiden, ja johtojen ominaisuuksia. Järjestelmän pisimmän kaapelihaaran mitta lasketaan piirrettyä johtoreittiä pitkin. Jos järjestelmän kaikkia johtoja ei ole piirretty, käytetään laskennassa laitteiden välistä ortogonaalista etäisyyttä. Syöttökaapelien pituudet lasketaan mukaan pisimmän kaapelihaaran mittaan ja ne voidaan laskea ilman kaapelipakettiliitäntöjä. Kytkemättömiä johtoja voi myös määrittää syöttökaapeleiksi ja niiden pituudet lasketaan tämän jälkeen käyttäen laitteiden ja keskuksen välistä ortogonaalista etäisyyttä. Kaapelipakettikytkentöjä on mahdollista edelleen käyttää syöttökaapeleiden tarkempien pituuksien laskemiseen.

2. Kopioi ja liitä kokonaisia sähköhaaroja

[Electrical]
MagiCADin uudessa versiossa on mahdollista kopioida ja siirtää kokonaisia kaapelihylly- tai johtokanavahaaroja. Haaroja voi vapaasti kiertää, kääntää peilikuvaksi ja liittää olemassa oleviin verkostoihin. Kokonaisten haarojen hyödyntäminen mallinnuksessa parantaa huomattavasti niin tuottavuutta kuin mallinnustarkkuuttakin.

Haaraa valittaessa nuoli osoittaa suunnan valitulle haaraosalle. Useita haaroja on mahdollista valita ja kopioida samanaikaisesti. Kopioidut haarat voidaan liittää manuaalisesti, tai määrittämällä liitoskohdan etäisyys valitusta järjestelmän kohdasta.

3. Parannuksia kolmitieventtiilien toimintaan

[Piping]
MagiCADiin on lisätty oma venttiilikategoria kolmitieventtiileille. Uusi versio myös mahdollistaa kolme liitäntää ja putkilaskennat kolmitieventtiilejä sisältäville lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.

4. Parannettu reititystyökalu lisää mallinnustarkkuutta

[Ventilation, Piping, Electrical]
Reititystyökalun uusien toimintojen avulla kanavien, putkien ja sähköjohtimien aseman tarkka määrittely mallinnuksen aikana on entistä helpompaa. Uudet asetukset parantavat mallinnuksen aikaista tarkkuutta ja vähentävät myöhempien muutosten tarvetta.

Aloituskohdan asema (X,Y) voidaan määrittää joko yhden (X tai Y) tai kahden (X ja Y) viitepisteen avulla. Etäisyydet voidaan määrittää joko objektin keskeltä tai reunasta. Yhdessä korkeusaseman määrityksen kanssa uudet toiminnot parantavat huomattavasti mallinnuksen aikaista tarkkuutta.

5. Sprinklerien liitosputkisarjan valinta ja uusi toiminta-alue

[Sprinkler]
Sprinklerijärjestelmien liitosputkisarja on nyt mahdollista valita suoraan sprinkleriliitäntäikkunassa. Lisäksi, sprinkleriliitoksessa voi käyttää joustavia liitosputkia.

Sprinklereille on myös lisätty uusi suorakaiteen muotoinen toiminta-alue. Toiminta-alue on valittavissa sprinkleriasennuksen yhteydessä.

6. Parannuksia ilmanvaihtolaskentaan ja tuki uudelle laskentastandardille

[Calculations]
MagiCADin uusi versio mahdollistaa ilman tiheyden ja viskositeetin määrittämisen ilmanvaihtojärjestelmille. Nämä arvot parantavat ilmanvaihtolaskennan tarkkuutta etenkin savunpoistojärjestelmille ja korkeassa ilmanalassa sijaitseville rakennuksille.

MagiCADiin on myös lisätty tuki ranskalaiselle DTU 68.3 ilmanvaihtolaskentastandardille.

7. Rikkinäisten kaaviolinkkien korjaustyökalu

[Schematics]
MagiCAD Schematics -moduulin uuden Repair Links -työkalun avulla voit helposti korjata rikkinäiset linkit kaaviosymbolien ja mallissa olevien laitteiden välillä. Laitteita, symboleita ja jopa kokonaisia järjestelmän haaroja usein kopioidaan tai poistetaan suunnittelun aikana, mikä saattaa aiheuttaa vaikeasti löydettäviä rikkinäisiä linkkejä. Repair Links -työkalu tarjoaakin helpon tavan tarkastella projektin sisältämiä rikkinäisiä linkkejä ja se tarjoaa myös valmiita ratkaisuvaihtoehtoja.

8. Uudistettu reikävaraustyökalu ja tuki Autodesk Fabrication -osille

[Common]
Reikävaraustyökalun toimintalogiikka ja algoritmit on lähes kokonaan uudistettu. Työkalun lisätty älykkyys laajentaa tukea erilaisille osille, lisää objektien aidon geometrian mukaiset varaukset, sekä mahdollistaa varaukset useissa uusissa seinä- ja elementtityypeissä.

Päivitetty reikävaraustyökalu myös tukee Autodesk Fabrication -kanava-, putki-, ja johto-osia. Lisäksi, syvennettyjen varausten käsittelyä on parannettu kokonaan tai osittain seinän sisällä sijaitsevia osia varten ja reikävarausten tarkistus ottaa huomioon valejulkisivut. Reikävaraukset toimivat nyt myös linkitettyjen tiedostojen välillä.

9. Säädä törmäystarkastelun toleranssia ja päivitä törmäysraportit automaattisesti

[Common]
Uusi versio sallii käyttäjien määrittää sallitun toleranssin törmäilyille. Jos objektien välinen päällekkäisyys ei ylitä asetettua arvoa, törmäilyä ei rekisteröidä raporttiin. Törmäilyjen toleranssin määrittäminen helpottaa lievien, työmaalla ratkaistavien törmäilyjen käsittelyä suunnitteluvaiheessa.

Kun törmäilyraportin sisältämät törmäilyt on ratkaistu, voit päivittää raportin. Tämä muuttaa selvitettyjen törmäilyjen tilaksi ratkaistu (solved). Ratkaistut törmäilyt voi myös piilottaa, jolloin on helpompi tarkastella jäljellä olevia törmäilyjä.

 

10. Parannuksia IFC-tiedostojen käsittelyyn

[Common]
IFC Export -toiminto tukee IFC Zip -tiedostojen vientiä ja tuontia. Käyttäjät pystyvät myös määrittämään projektin tiedot property setteihin. Tämän lisäksi National code, Description ja Volume -muuttujat on lisätty eristesarjoihin.