Ilmoittaudu MagiCAD 2021 -webinaareihin tästä »

Tutustu uuden MagiCAD 2021 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2021 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2020 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

MagiCAD 2021

1. Yhteensopivuus Autodesk AutoCAD 2021 -ohjelmiston kanssa

Kaikki

MagiCAD 2021 -ohjelmisto on yhteensopiva uuden Autodesk AutoCAD 2021 -version kanssa, sekä aiempien AutoCAD 2017-2020 versioiden kanssa, mukaanlukien lisäohjelmat AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture.

2. Parannettu PDF-Export -toiminto

Kaikki

Piirustusten tulostaminen PDF-tiedostoiksi vaatii usein tietyn määrän muokkausta; välillä eri näkymiä yhdistetään samaan PDF-tiedostoon ja välillä ne tulostetaan omiksi tiedostoikseen. Käyttäjien on nyt mahdollista määrittää luotujen tiedostojen tiedostonimi ja -polku vapaasti paremmin tiedostojen sisältöä vastaavaksi, esimerkiksi, käyttämällä piirustustiedoston nimeä näkymien etuliitteenä, tai käyttämällä näkymän nimeä oletusnimenä. Mukautetut tiedostonimet ja -polut tekevät tulostettujen tiedostojen hallinnoinnista huomattavasti helpompaa. Käyttäjät voivat nyt myös tulostaa näkymiä useista eri tiedostoista samanaikaisesti.

3. Muokkaa viemäriputkien korkeusasemaa

Piping

Viemäriputkien korkeusaseman muokkaaminen onnistuu uuden toiminnon avulla. Muokatessasi valitun viemäriputken korkeusasemaa, siihen liittyvien putkien korkeusasema ja pituus mukautuu automaattisesti uuden aseman mukaisesti. Aiemmin viemäriputkien korkeusaseman muokkaaminen vaati aina viemärijärjestelmän osittaista uudelleen piirtämistä. Voit myös esitarkastella muutoksia ennen hyväksymistä, mikä tekee eri suunnitteluvaihtoehtojen kokeilemisesta helppoa.

4. Järjestelmän mitoitus maksimivirtaaman mukaan

Ventilation, Piping

Järjestelmän mitoituksen voi nyt suorittaa maksimivirtaaman mukaan kaikille järjestelmille lukuunottamatta sprinklereitä. Virtaama on lisätty uudeksi mitoitusvaihtoehdoksi painehäviön ja virtausnopeuden lisäksi. Virtaama- ja nopeussarakkeet ovat yhteydessä toisiinsa ja huomioivat muutokset toisiinsa.

Kysyntä virtaaman mukaan suoritetulle mitoitukselle on lisääntynyt laitevalmistajien sisällyttäessä malleihinsa yhä useammin myös tuotteidensa virtaama-arvon. Virtaamaa käytetään myös joissain ilmanvaihtostandardeissa määräävänä tekijänä, painehäviön tai nopeuden sijaan.

5. Uusia asennuskoodivaihtoehtoja ilmanvaihto-, putki-, ja sähköjärjestelmille

Ventilation, Piping, Electrical

Asennuskoodeja voi nyt määrittää kaikille laitteille ja järjestelmän osille MagiCAD Ventilation, Piping, ja Electrical -moduuleissa. Asennuskoodien avulla on mahdollista määrittää laitteiden ja osien tarkka asennuspaikka ja -tapa ja niiden käyttäminen parantaa tiedonkulkua suunnittelijoiden ja asentajien välillä sekä vähentää virheiden mahdollisuutta.

6. Etsi objekteja uusien suodatusvaihtoehtojen avulla

Ventilation, Piping, Electrical

Objektivalintoja tehdessä on nyt mahdollista käyttää AND/OR -muuttujia, mikä helpottaa objektien etsimistä eri ominaisuuksien ja arvojen perusteella. Aiemmin, kaikkien suodatusmuuttujien täytyi aina toteutua, mikä rajoitti objektien etsimistä.

Objektivalintadialogin uusi alasvetovalikko, sisältää projektissa esiintyvät ominaisuuksien arvot, mikä helpottaa oikeiden arvojen valintaa. Myös ominaisuuksia itsessään on mahdollista suodattaa, mikä helpottaa niiden löytämistä.

7. Mahdollisuus lukita kv-arvo säätöventtiileille

Calculations

Käyttäjät voivat nyt lukita valittujen venttiilien kv-arvon. Kun järjestelmään tehdään muutoksia, venttiilin kv-arvo pysyy samana ja venttiilin painehäviö muuttuu venttiilin säätökuvaajan mukaisesti. Vastaavasti , jos venttiilin painearvo puolestaan lukitaan, niin kv-arvo muuttuu järjestelmän muutosten mukaisesti. Mahdollisuus lukita kv-arvo laajentaa käytettävissä olevia säätövaihtoehtoja eri tilanteita varten, ja se on hyödyllinen erityisesti esimerkiksi jatkettaessa olemassaolevaa järjestelmää.

8. Kojerasiat sähkötuotteille

Electrical

Kojerasian pystyy nyt asentamaan sähkölaitteen kanssa. Kojerasioihin pystyy kytkemään sähköputkia ja ne voi sisällyttää sekä määrälaskentaan että IFC-tiedostovientiin. Kojerasian mallia voi helposti vaihtaa Change Properties -ikkunassa. Kojerasiat ja niihin kytketyt sähköputket mahdollistavat sähkömallin hyödyntämisen esimerkiksi rakennuselementtien esivalmistuksessa, sekä tarkemmat määrälaskennat.

9. Parannuksia sähkö- ja heikkovirtakeskusten hallintaan

Electrical

Uuden version parannukset tekevät sähkö-ja heikkovirtakeskusten hallinnasta entistä sujuvampaa. Projektien sisältämät päällekkäiset ID-tunnukset on nyt merkitty sähkö- ja heikkovirtakeskusten hallintaikkunoissa punaisella. Käyttäjät voivat myös kohdentaa suoraan valittuun objektiin piirroksessa uuden Zoom to selected object -toiminnon avulla. Käytettävissä olevien sarakkeiden määrää on lisätty ja ikkunassa näytettävät sarakkeet ovat vapaasti valittavissa. Objektien ominaisuuksia on lisäksi mahdollista muokata napsauttamalla saraketta hiiren kakkospainikkeella.

10. Mallinna tarkempia pystysuuntaisia taitoksia johtokanaville ja kaapeleille

Electrical

Pystysuuntaisille taitoksille on nyt sähköputkia ja kaapeleita piirrettäessä mahdollista määrittää taitoksen säde. Säteen arvon määrittäminen mahdollistaa entistä tarkemman 3D-mallinnuksen. Lisäksi, plus grips ja create similar grips -toimintojen käyttöä on helpoitettu.

11. Yhdistä jaettuja seiniä MagiCAD Room -moduulissa

Room

Seiniä, jotka on jaettu kahteen tai useampaan osaan voi nyt yhdistää uudella Merge Walls -toiminnolla. Aiemmin, jos käyttäjät halusivat yhdistää seiniä tai muokata seinien jakokohtaa, seinä täytyi piirtää uudelleen.

12. Pidä usein käytetyt laitteet helposti saatavilla MagiCAD Schematics -moduulissa

Schematics

Käyttäjät voivat uudessa versiossa vapaasti nimetä usein käyttämänsä laitteet ja pitää ne helposti saatavilla piirtämisen aikana. Kun Label-ominaisuus on käytössä piirrosasetuksissa, nimetyt laitteet ovat piirtämisen aikana helposti saatavilla Tool-ikkunassa ja hiiren kakkospainikkeesta aukaistavassa valikossa.