Ilmoittaudu MagiCAD 2021 -webinaareihin tästä »

Tutustu uuden MagiCAD 2021 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2021 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2020 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

MagiCAD 2021

1. Yhteensopivuus uuden Autodesk Revit 2021 -version kanssa

Kaikki

MagiCAD 2021 on yhteensopiva uuden Revit 2021 -version sekä aikaisempien Revit versioiden 2018-2020 kanssa. MagiCAD 2021 tarjoaa käyttöösi kaikki uusimmat MagiCAD-ominaisuudet riippumatta siitä, mitä tuetuista Revit 2018-2021 -alustoista käytät.

2. Automaattinen nousukaavioiden luonti sähköjärjestelmille

Electrical

MagiCAD Schematics -moduulin uuden Main Riser Diagram -toiminnon avulla voi luoda nousukaaviot valituille sähköjärjestelmille automaattisesti ja samalla linkittää ne vastaaviin keskuksiin mallissa. Myös nousukaavion johdot on linkitetty mallin virtapiireihin. Toiminnossa on mahdollista valita käytettävät symbolit ja viivatyypit, sekä määrittää keskusten väliset etäisyydet. Nousujohtokaavion tietojen päivittäminen on myös helppoa. Käyttäjät voivat valita synkronoitavat parametrit, jonka jälkeen kaavio päivittyy automaattisesti muutosten mukaisesti.

3. Kojerasiat sähkötuotteille

Electrical

Kojerasian pystyy nyt asentamaan sähkölaitteen kanssa. Kojerasioihin pystyy kytkemään sähköputkia ja ne voi sisällyttää sekä määrälaskentaan että IFC-tiedostovientiin. Kojerasian mallia voi helposti vaihtaa uuden Manage Back Boxes -toiminnon avulla. Kojerasiat ja niihin kytketyt sähköputket mahdollistavat sähkömallin hyödyntämisen esimerkiksi rakennuselementtien esivalmistuksessa, sekä tarkemmat määrälaskennat.

4. Kaapelityyppien hyödyntäminen laskennoissa

Electrical

Kaapelityyppien hallintatoiminnon (Wire Type Management) sisältämiä kaapelityyppien tietoja voi nyt käyttää sähkölaskennoissa. Käyttäjät voivat määritellä laskennassa käytettävät kaapeliominaisuudet Wire Type Management -ikkunassa. Tämän jälkeen sähkölaskennat ehdottavat kaapelityyppien tietojen käyttämistä aina, kun laskentatoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa virtapiirin luonnin jälkeen. Lisäksi, jos virtapiirin kaapelityyppi vaihdetaan sähkölaskentaikkunassa uuden kaapelityypin tietoja ehdotetaan automaattisesti päivitettäväksi. Näin on helppo varmistaa että sähkölaskennat suoritetaan aina käyttäen oikeita ja ajantasaisia kaapeliominaisuuksia.

Sähkölaskentaan on lisätty myös uusi Validate-toiminto, jolla voi tarkistaa että kaikkien virtapiirien kaapelipituudet ja teho, sitä vaadittaessa, on määritetty . Toiminnon avulla käyttäjät voivat myös tarkistaa virtapiirien kaapelien ominaisuudet ja tarvittaessa vaihtaa ne käytettyjä kaapelityyppejä vastaaviksi.

5. Määritä kaaren säde ohituksille

Electrical

Tehtäessä ohituksia MagiCADin Crossing-työkaluilla, käyttäjät voivat nyt määrittää kaaren säteen kaapelihyllyille ja sähköputkille, mikä mahdollistaa entistä paremman mallinnustarkkuuden. Kaaren säteen voi määrittää niin pystysuuntaisille kuin vaakasuuntaisillekin ohituksille järjestelmän osien sallimissa rajoissa.

6. Siirrä tietoja useasta jaetusta parametritiedostosta samanaikaisesti

Kaikki

MagiCAD 2021 -versiossa voi käyttää useita jaettuja parametritiedostoja. Tietojen siirtäminen useasta parametritiedostosta samanaikaiseti säästää huomattavasti aikaa ja helpottaa parametrien hallintaa projekteissa. Kun haluttujen parametritiedostojen tiedot on siirretty datasetiin, ovat niiden parametrit välittömästi käytettävissä MagiCADissa.

7. Uudistettu Update Parameter -työkalu ja parannettu parametrien hallinta MagiCAD Schematics -moduulissa

Kaikki, Schematics

MagiCAD 2021 -version tuo mukanaan useita parannuksia parametriarvojen päivittämiseen. Tuotaessa parametriarvoja datasetista Revit projektiin, toiminto varmistaa käyttäjältä haluaako hän päivittää myös objektikohtaiset parametriarvot. Tämä estää käyttäjiä muuttamasta olemassaolevia objektikohtaisia parametreja vahingossa. Update Parameter -työkalun ikkunaa on selkiytetty jakamalla parametrit välilehdille suunnittelualoittain, ja ikkuna sisältää myös uuden vaihtoehdon käyttövesilaitteiden virtaamien päivittämiseksi.

MagiCAD Schematics -moduulin parametrienhallinta on päivitetty vastaamaan muiden MagiCAD-moduulien tarjoamia toimintoja. Update Parameters -ikkunaan on lisätty uusi Schematics-välilehti, jossa on mahdollista synkronoida tyyppikohtaiset parametrit datasetin arvojen kanssa. Parametreja voi lisätä useille symboleille samanaikaisesti ja käyttäjät voivat valita haluavatko he päivittää myös objektikohtaiset parametrit oletusarvoja vastaaviksi.

8. Pikalinkki MagiCADin käyttöohjeisiin

Kaikki

Käyttäjät voivat nyt helposti hakea lisätietoa ribbon-menun toiminnoista kätevien pikalinkkien avulla. Avataksesi toimintoon liittyvän kohdan MagiCADin käyttöohjeista, siirrä osoitin toimintopainikkeen ylle ja paina F1-näppäintä.

9. Kattavat toiminnot kaasujärjestelmien suunnitteluun ja laskentaan

Piping, Calculations

MagiCAD 2021 mahdollistaa maakaasujärjestelmien suunnittelun ja laskennan. Piping-moduuliin on lisätty uusia kaasujärjestelmäkohtaisia osia, kuten kaasuventtiilit, -hanat, ja -mittarit, kaasukäyttöisten lämminvesijärjestelmien suunnittelua varten. Lisäksi, lämmitys- ja jäähdytyslaitteisiin on lisätty tuki kaasuliittimille. Yhdessä uudet kaasutuotteet ja -toiminnot  mahdollistavat kokonaisvaltaisen kaasujärjestelmäsuunnittelun.

Uusi versio sisältää myös kaasulaskentatoiminnon, joka mahdollistaa kaasujärjestelmien virtaaman ja paineen laskennan, sekä osien mitoituksen. Laskennan ohjearvot, kuten osien painehäviöarvot ja painerajat, noudattavat CIBSE standardia. Käyttäjät voivat määrittää teho- ja painetasot kaasupisteille, kaasutyypin, sekä painetason järjestelmän kaasuliittymässä. Tämän jälkeen voidaan suorittaa järjestelmän mitoitus annetuihin arvoihin perustuen ja näin varmistaa vaadittava painetaso kaasupisteissä. Kaasulaskentatoiminnossa voi myös käyttää kerroinasetusta (flow diversity setting) ja näin muokata mitoituslaskennassa käytettävää järjestelmän virtaamaa.

Kaasulaskentaraportit sisältävät samat toiminnallisuudet kuin putkilaskentaraportit. Käyttäjät voivat muun muassa valita näytettävät sarakkeet, lukita valittujen putkien koon, ja päivittää laskentatuloksia. Laskennan tulokset, kuten mitoituksen, voi päivittää suoraan malliin.

10. Uusia reititysvaihtoehtoja sprinkleriliitännöille

Sprinkler

Sprinkleriliitännät voi nyt tehdä valitun putken molemmille puolille Inline connection -toiminnolla. Aiemmin liitännät oli mahdollista tehdä vain toiselle puolelle kerrallaan.

11. Lähtökauluksien (uraliittimien) mitoitus

Sprinkler, Pipes

MagiCADin putkimitoitustoiminnot tukevat nyt myös lähtökauluksia (uraliittimiä) sisältäviä verkostoja. Uraliittimen sisähalkaisijan koko määrittyy kytkentäputken ulkohalkaisijan mukaan.

12. Lämpöpattereiden älykäs määrittely ja asennus tilatietojen mukaan

Piping

Uusi lämpöpattereiden asennustyökalu auttaa käyttäjiä konfiguroimaan ja asentamaan lämpöpatterijärjestelmän, joka optimoi sekä pattereiden mitoituksen että sijoittelun. Työkalu lukee tilatietoihin sisältyvät lämpökuormavaatimukset, sekä ikkunoiden lukumäärän, sijainnin ja mitat. Kerättyjen tietojen, sekä valittujen lämpöpattereiden teknisten ominaisuuksien, perusteella työkalu ehdottaa sopivaa mitoitusta ja sijoittelua tilan lämpöpattereille. Käyttäjät voivat halutessaan muokata ehdotettua suunnitelmaa, ja sen jälkeen asentaa laitteet automaattisesti. Älykäs tilatietojen hyödyntäminen säästää merkittävästi laitteiden konfigurointiin ja asentamiseen käytettävää aikaa.

13. Parannettu Drainage connection -työkalu

Piping

Uudet reititys-, kulma-, ja liitosvaihtoehdot Drainage connection -työkalussa parantavat huomattavasti monimutkaistenkin viemärijärjestelmien mallinnusnopeutta, -joustavuutta, ja -tarkkuutta. Käyttäjät voivat esimäärittää käytettävät kulmat viemärihaaroille ja -mutkille, mikä nopeuttaa reititysvaihtoehtojen löytämistä. Työkalussa on nyt myös mahdollista liittää putki tai laite viemäriosaan käyttäen viemäriosan kulmaa reitin laskennan perusteena. Tämä mahdollistaa reititysvaihtoehtoja, jotka eivät olleet aiemmin käytettävissä.

Liitosten tekemistä nousuputkiin on myös helpotettu. Työkalupalkissa on valittavissa tehdäänkö liitos putken avoimeen päähän, vai haaraliitoksena pystysuuntaiseen putkeen, jolloin haarakulma on vapaasti määritettävissä. Kaikki Drainage connection -työkalun uudet toiminnot sisältävät olemassaolevat vaihtoehdot kaadolle ja etäisyydelle lattiasta.

14. Älykäs ulkoisten kaivojen asennustoiminto

Piping

Ulkoisten kaivojen asennus on huomattavasti helpompaa uuden älykkään Smart-asennustoiminnon avulla. Toimintoa käytettäessä kaivon liitoskorko asemoidaan automaattisesti valitun putken mukaan. Kaivon yläreuna puolestaan asetetaan asennuspaikan pinnan tasoon ja MagiCAD laskee automaattisesti vaaditun kauluksen pituuden tai kaivon korkeuden. Asennuksen jälkeen kaivossa olevista muista liitoksista voi helposti jatkaa piirtämistä ja tehdä liitoksia muihin putkiin.

15. Tuki ASHRAE-standardille ja Kiinalaisille ilmanvaihtolaskentastandardeille

Ventilation, Calculation

MagiCADin ilmanvaihtolaskennat tukevat nyt ASHRAE 2011 -standardissa määriteltyjä yleisesti käytettyjä osia sekä Kiinalaisia ilmanvaihtolaskentastandardeja.