Tutustu uuden MagiCAD 2021 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2021 for AutoCAD »

MagiCAD 2021 Update Release 1

1. Uusi patterikytkentätoiminto

Piping

Uudella patterikytkentätoiminnolla muodostat patterikytkennät kytkentäputkeen automaattisesti ja kytkentä- ja reititysvaihtoehtojen avulla voidaan luoda eri tilanteisiin soveltuvat patterikytkennät. Kytkentävaihtoehtoja voi myös esikatsella ja näin varmistaa luotavan kytkennän soveltuvuus.

MagiCADin aiemmissa versioissa patterikytkennät täytyi luoda erikseen jokaiselle patterille ja käyttäjien valittavissa oli vain rajattu määrä kytkentävaihtoehtoja.

2. Pumppukäyrät portaattomasti säädettäville pumpuille

Piping

MagiCADin putkilaskennat tukevat pumppukäyriä taajuusmuuttajalla ohjatuille portaattomasti säädettäville pumpuille. Näiden pumppujen toimintapiste pumppukäyrällä lasketaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, jos Calculate to pump pressure -valinta on käytössä.

3. Suorita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien laskennat käyttäen osittaista virtaamaa

Calculations, Piping

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kertoimen (diversity factor) avulla voidaan arvioida etukäteen järjestelmien todellista virtaamaa. Tämä mahdollistaa putkien ja pumppujen koon optimoinnin kustannusten ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Asetettu yhdenaikaisuuskerroin vaikuttaa mitoituksessa putkien kokoon ja tasapainotuksessa painehäviöihin.

Yhdenaikaisuuskertoimen pitää olla sama sekä meno- että paluuputkille. Tästä johtuen yhdenaikaisuuskerrointa ei voi käyttää järjestelmissä, joissa meno- ja paluureitit ovat erilaisia, kuten esimerkiksi 1-putkijärjestelmät.

4. Parannuksia sprinkleriraportteihin

Sprinkler Designer

Sprinkleriraportteihin on lisätty otsikkoalue vapaasti lisättävää logoa varten ja raporttien asettelu on muutettu muita raportteja vastaavaksi. Kaikki laskenta-alueet on mahdollista tulostaa samaan tiedostoon ja tulostettujen PDF-tiedostojen oletusnimet myös vastaavat paremmin tiedostojen sisältöä. Tulostettaessa vain yksi alue, käytetään tiedostonimenä alueen nimeä (“alue”.pdf) ja tulostettaessa useita alueita samaan tiedostoon, käytetään tiedostonimenä projektin nimeä (“projekti”.pdf).

5. Esikatsele laskentatulosten vaikutuksia ilmanvaihto- ja putkiverkostoihin

Calculations

Laskentaraporttien perusteella voi olla vaikeaa saada kunnollista yleiskäsitystä laskentatulosten vaikutuksesta verkostoon. Ilmanvaihto- ja putkilaskentaraportteihin lisätty esikatseluikkuna näyttää 3D-näkymässä kaikki järjestelmän osat, joihin laskentatulokset vaikuttavat.

Verkoston esikatselu helpottaa yleiskäsityksen muodostamista siitä, kuinka laskentatulokset vaikuttavat verkoston suunnitteluun. Sen avulla on myös helpompi paikantaa mahdollisia ongelmia.

6. Valitse suorakaidekanavien eristettävät sivut

Ventilation

Suorakaidekanavien eristettävät sivut on nyt mahdollista valita, sen sijaan että eristys lisättäisiin koko kanavan ympäri. Sivujen eristämättä jättäminen on yleistä tilanteissa, joissa kanavat on jouduttu sijoittamaan rakenteiden kulmaan, kiinni kattoon tai kiinni toisen kanavan eristeeseen. Eristetyt sivut voidaan määrittää piirtämisen aikana Design Options -ikkunassa. Olemassaolevien kanavien eristystä voi myös muokata Modify-valikosta löytyvällä Partially Remove Insulation -toiminnolla.

7. Määritä korotettuja tai madallettuja lattia-alueita

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Määritä korotettuja tai madallettuja lattia-alueita ja niiden etäisyys kerroksen oletuslattiakorkeudesta. Lattia-alueiden tarkempi määritys mahdollistaa niiden korkeusaseman huomioimisen järjestelmien ja laitteiden asennus- ja muokkaustoiminnoissa, sekä mittateksteissä. Lattia-alueille voidaan myös määrittää prioriteettiarvo, jonka avulla on mahdollista hallinnoida erikokoisia päällekkäisiä alueita.


8. Määritä reikävarausten oletusetäisyydet objektin koon mukaan

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Reikävarausten oletusetäisyydet on nyt mahdollista määrittää objektien koon mukaan. Aiemmin, käyttäjät pystyivät määrittelemään vain yhden reikävarausten oletusetäisyyden, joka oli sama kaikille objekteille niiden koosta riippumatta. Reikävaraustyökalun (Provision for Builderswork Openings) asetukset sisältävät taulukon, johon voi määrittää eri kokovaihtoehdoille reikävarausten oletusetäisyyden. Luotu taulukko voidaan tämän jälkeen ottaa käyttöön kanava-, putki-, kaapelihylly-, LED-nauha- ja valaisinkiskosarjoille.

9. Luo mukautettuja dwg-tiedostoja

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Suunnittelijoiden täytyy usein jakaa piirroksiaan muiden projektin osapuolien kanssa, jotka tarvitsevat niistä vain tiettyjä tietoja omaa työtään varten. Esimerkiksi, arkkitehdeille on hyödyllistä tietää mitkä laitteet asennetaan välikattoon, mutta he eivät välttämättä tarvitse tietoa muista järjestelmän osista.

Uuden DWG Export -toiminnon avulla käyttäjien on helppo luoda mukautettuja dwg-tiedostoja, joihin on sisällytetty vain halutut objektit ja laitteet. Käyttäjät voivat valita mitkä projektin objektit sisällytetään vietäviin tiedostoihin. Sisällytettävät objektit voidaan suodattaa käyttämällä MagiCADin filtterointi-toimintoa (Data filter).

10. Parannuksia sähkö- ja heikkovirtakeskusten hallintaan

Electrical

Sähkö- ja heikkovirtakeskusten hallintaan on lisätty uusia ominaisuuksia. Uusien ominaisuuksien avulla on mahdollista muokata keskusten ja isäntälaitteiden korkeusasemaa ja vaihtaa sähkökeskusten IFC tyyppiä. Korkeusasemaa muokattaessa keskuksiin ja isäntälaitteisiin liitetyt kaapelipaketit seuraavat muutosta. Käyttäjät voivat myös valita näytetäänkö ikkunassa aktiivisen kuvan keskukset vai kaikkien kuvien keskukset.

11. Lisää automaattisesti päivittyviä tietoja kaavioteksteihin

Schematics

Uusi Multi-line note -toiminto mahdollistaa laitteiden ominaisuuksien lisäämisen automaattisesti päivittyviksi osiksi kaaviopiirrosteksteihin. Näin kaikki muutokset laitteiden ominaisuuksiin päivittyvät automaattisesti myös niistä kertoviin teksteihin. Aiemmin, propertyt ja yleinen tekstiosa täytyi lisätä erikseen ja property-arvojen muuttuessa täytyi tekstiä päivittää manuaalisesti.

Teksti voidaan sijoittaa piirrokseen vapaasti tai objektiin sidottuna viitetekstinä. Käyttäjät voivat sisällyttää teksteihin ominaisuuksia useista eri laitteista ja tarvittaessa näin luoda vaikka yhden automaattisesti päivittyvän tekstin kaikista kaaviopiirroksen osista.

12. Parannuksia liitosten hallintaan riviliittimissä

Circuit Designer

Uuden Area-toiminnon avulla käyttäjät voivat helposti lisätä useita liitoksia riviliittimeen samanaikaisesti. Kaikki valitulla alueella sijaitsevat liittämättömät liitoskohdat lisätään automaattisesti riviliittimeen aakkosjärjestyksessä.

Liitokset myös käsitellään itsenäisesti vaikka niillä olisi jaettu ID-tunnus toisen liitoksen kanssa. Vierekkäisten liitosten välille piirretään riviliittimessä hyppyjohto, riippumatta siitä miten liitokset on johdotettu.

13. Parannuksia virtapiirien ominaisuuksien hallintaan

Circuit Designer

Change Properties -toiminnolla on nyt mahdollista muokata myös näkyvyysasetuksia, liittimien ID-tunnuksia, 2D-symboleita ja kontaktoreiden numerointisääntöjä. Ominaisuuksien muokkaaminen keskitetysti Change Properties -toiminnolla yksittäisten objektien muokkaamisen sijaan on huomattavasti nopeampaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Esimerkiksi, kontaktorin tyypin vaihtaminen manuaalisesti on aikaavievää, sillä muutos täytyy tehdä erikseen jokaiselle kontaktorille, sen ID-tunnukselle ja symbolille. Change Properties -toiminnon avulla on mahdollista määrittää oikea numerointisääntö ja suorittaa muutokset valituille kontaktoreille samanaikaisesti.