Tutustu uuden MagiCAD 2021 UR-2 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2021 UR-1 for AutoCAD »

MagiCAD 2021 for AutoCAD »

MagiCAD 2021 Update Release 2

1. Hyödynnä uusia patteriventtiiliyhdistelmiä

Piping

Lämpöpattereita asentaessa on nyt mahdollista käyttää valmiita venttiiliyhdistelmiä, jotka sisältävät kaikki patteriliitäntään tarvittavat osat. Valmiit venttiiliyhdistelmät helpottavat patteriliitäntöjen tekemistä.

Lämpöpattereiden venttiiliyhdistelmät ovat valittavissa pattereiden asennusikkunassa omana tuoteluokkanaan ja toiminto näyttää patterin omien liitäntöjen mukaiset vaihtoehdot venttiiliyhdistelmiksi.

Tämän lisäksi käyttäjät voivat nyt valita pattereille myös sulkuventtiilin patteriventtiilin lisäksi.

2. Parannuksia juoksevaan numerointiin

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Juoksevan numeroinnin parannukset auttavat vähentämään tarvittavien numerointisääntöjen määrää sekä parantavat numeroinnin tehokkuutta. Sama numerointisääntö on nyt mahdollista asettaa projektin eri ryhmille. Esimerkiksi sähkösuunnittelussa luodaan usein usein oma ryhmä jokaiselle keskukselle. Sen sijaan että näille jokaiselle tehtäisiin numerointi erikseen, käyttäjät voivat nyt yksinkertaisesti määrittää saman numerointisäännön käytettäväksi joka ryhmälle. Lisäksi numerointitunnuksia voi käyttää huonekohtaisesti niin että samat numerointitunnukset toistuvat eri huoneissa.

3. Lisää järjestelmämuuttujia

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

MagiCADissa käytettävissä olevien järjestelmämuuttujien määrää on lisätty kuudesta kymmeneen.

4. Uusi leikkauskuvan symboli

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

MagiCADiin on lisätty uusi erityisesti Venäjällä käytössä oleva leikkauskuvan symboli.

5. Määritä riippuvalaisimien ripustuskorkeus

Electrical

MagiCADin uusin versio tukee säädettävän ripustuskorkeuden omaavia riippuvalaisimia. Valaisimien ripustuskorkeus voidaan määrittää tuotteen asennuksen yhteydessä ja olemassaolevien valaisimien ripustuskorkeus on muokattavissa Part Properties- ja Change Properties -toiminnoilla.

6. Suorita projektinvaihto usealle kuvalle samanaikaisesti

Electrical

Isoissa suunnitteluhankkeissa työskennellään usein käyttäen useita pienempiä ala- ja järjestelmäkohtaisia dwg-kuvia, jotka yhdistetään myöhemmin yhdistelmämalliksi. Change Project -toiminto mahdollistaa nyt usean kuvan projektinvaihdon samanaikaisesti niitä yhdistettäessä. Aiemmin tämä täytyi tehdä jokaiselle kuvalle erikseen. Kuvien yhdistäminen samanaikaisesti säästää aikaa päivitettäessä erikseen suoritettuja suunnitelmia yhdistelmämalliin ja auttaa varmistamaan että kaikki tarvittavat kuvat tulevat siirrettyä.

7. Käytä absoluuttista koordinaattijärjestelmää sähkösuunnittelussa

Electrical

Sähköobjekteja piirroksiin sijoitettaessa ja niiden korkeusasemaa muokattaessa käyttäjien valittavissa on nyt myös absoluuttinen koordinaattijärjestelmä kerroskohtaisten koordinaattien lisäksi. Tämä mahdollistaa suunnittelun käyttäen aina tilanteeseen parhaiten sopivaa koordinaattijärjestelmää.

8. Määritä näytettävä tietosisältö huone- ja vyöhyke (zone) -listoille.

Room

MagiCAD Room -moduulin huone- ja vyöhyke (zone) -listat sisältävät lukuisia eri sarakkeita eri tietoja varten, mikä voi vaikeuttaa haluttujen tietojen tarkastelua. Nämä taulukot ovat nyt muokattavissa ja käyttäjät voivat vapaasti valita niihin sisällytettävät sarakkeet.

9. Sisällytä rakennusautomaatioliitännät kaaviosymboleihin

Schematics

Kaaviokuvat vaativat paljon toistuvaa työtä piirrettäessä kaapeleita ja luotaessa rakennusautomaatioliitäntöjä. Nämä molemmat voi nyt sisällyttää valmiiksi laitteiden kaaviosymboleiden tietoihin. Kun symboli tämän jälkeen asetetaan kaaviokuvaan, myös kaapelit ja rakennusautomaatioliitännät lisätään automaattisesti. Mahdollinen rakennusautomaatioliitäntä ja kaapelin esitystapa on valittavissa ilmanvaihtolaitteiden kaaviosymboleiden määrittelyikkunassa.

Myös olemassaolevia kaaviosymboleita voi tarvittaessa käyttää rakennusautomaatioliitäntöjä varten ja myöskin kaaviokuvapohja on muokattavissa.

10. Luo muokattuja raporttityyppejä virtapiirien kaaviopiirroksia varten

Circuit designer

MagiCAD Circuit Designer -moduulin uusi Report-toiminto mahdollistaa mukautettujen raporttien luomisen virtapiirien kaaviopiirroksia varten. Käyttäjät voivat määrittää raporttityyppejä kaaviopiirrosten asetuksissa, esimerkiksi tiettyjä laitteita tai komponentteja varten. Luodut raporttityypit ovat tämän jälkeen valittavissa käytettäessä Report-toimintoa. Raporttityyppejä voi myös kopioida piirrosten välillä, mikä tekee niistä hyödyllisiä usein toistuvia raportteja luotaessa.