Tutustu uuden MagiCAD 2022 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2022 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2021 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

MagiCAD 2022

1. Yhteensopivuus Autodesk AutoCAD 2022 -ohjelmiston kanssa

Kaikki

MagiCAD 2022 -ohjelmisto on yhteensopiva uuden Autodesk AutoCAD 2022 -version kanssa, sekä aiempien AutoCAD 2017-2021 versioiden kanssa, mukaanlukien lisäohjelmat AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture.

2. Muokkaa lämpöpattereiden vaadittua tehoa patterinsuojia käytettäessä

Piping

Lämpöpattereiden eteen voidaan joskus asentaa patterinsuoja ulkonäkösyistä. Tämä kuitenkin vaikuttaa jonkin verran patterin tehokkuuteen, riippuen suojan materiaalista ja muotoilusta. Pattereita voidaan myös joskus asentaa pystyasentoon tilanpuutteen vuoksi, mikä vaikuttaa patterin tehokkuuteen.

Lämpöpattereiden vaadittuun tehoon voi nyt lisätä korjauskertoimen, jos patterin asennustapa vaatii tavallista suurempaa tehoa. Korjauskerroin asetetaan patterin valintaikkunassa ja se otetaan huomioon laskennassa. Pattereiden asennuksen jälkeen korjauskerroin on muokattavissa Part properties -ikkunassa.

3. Näytä enemmän tietoja järjestelmä- ja asennusikkunoissa

Piping, Ventilation, Sprinkler

Järjestelmä- ja asennusikkunoihin on nyt mahdollista sisällyttää uusia tietoja. Järjestelmäikkunaan (Systems) on lisätty tiedot laskentatavasta ja tuotteiden asennusikkunaan (Product installation) on lisätty projektin tuoteparametrit. Nämä tiedot voidaan lisätä näkyville näytettäviä sarakkeita valittaessa.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »

4. Käytä pidempiä tekstityyppien nimiä

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Tekstityyppien nimien sallittu merkkimäärä on nostettu 100 merkkiin. Muutos koskee mittatekstejä Ventilation-, Piping-, ja Sprinkler-moduuleissa, sekä Text-toimintoa Electrical-moduulissa.

5. Päivitetty venäläinen käyttöveden laskentastandardi

Piping

Venäläisen SP30.13330.2016-laskentastandardin ryhmät on päivitetty standardin uusimman version mukaisiksi. Laskentastandardin uusi versio sisältää vain kaksi ryhmää asuinrakennuksille aiemman viiden sijaan. Standardiin on myös lisätty laitetyypit astianpesukoneille ja pyykinpesukoneille.

6. Kvs-arvo kolmitieventtiileille

Piping

Kolmitieventtiileille on nyt lisätty kvs-arvo. Kvs-arvo kertoo täysin avoimen venttiilin läpäisykyvyn 1 barin paine-erolla. Arvo voidaan sisällyttää mittateksteihin, raporttipohjiin, sekä IFC Export -vientiin, ja se on nähtävillä Part properties -ikkunassa.

7. Parannettu syöttökaapelitietojen esitysjärjestys

Electrical

Syöttökaapelitietojen esitysjärjestys raporteissa ja Part properties -ikkunassa on muunnettu vastaamaan sähkövirran kulkua järjestelmässä. Connection 1 -sarake näyttää syöttökaapelin pääkeskuksen pään tiedot ja Connection 2 -sarake näyttää syöttökaapelin ryhmäkeskuksen pään tiedot. Tämä tekee tietojen esitysjärjestyksestä loogisemman eri käyttötarkoituksia varten.

8. Lisää syöttövirtapiirin tiedot automaattisesti keskuskaavioihin

Electrical

Keskuskaavioihin on nyt mahdollista lisätä helposti päivitettävä tekstiosa syöttövirtapiirin ja syöttökaapelin tiedoille. Lisää vain elementti kaavioon ja valitse siinä näytettävät tiedot. Tiedot on tämän jälkeen helppo päivittää työkalupalkista löytyvällä Update-painikkeella tai kaavioelementin omainaisuuksista käsin. Voit myös määrittää sijaitseeko syöttövirtapiiri piirroksessa vai nousukaaviossa ja MagiCAD päivittää tiedot automaattisesti oikeasta paikasta.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »

9. Objektien valinta ryhmäkeskus- ja heikkovirtakeskusalueiden mukaisesti

Electrical

Objektien valinnan rajausvaihtoehtoihin on lisätty ryhmäkeskus- ja heikkovirtakeskusalueet. Uusien vaihtoehtojen avulla voidaan paremmin rajata hakualuetta, jonka jälkeen objektien valintaa voidaan vielä tarkentaa suodatusvaihtoehtojen avulla.

Heikkovirtakeskusalueita määritettäessä alueiden pinta-alat voi nyt lisätä yhteenvetoon. Alueyhteenveto puolestaan voidaan sisällyttää mittateksteihin ja IFC Export -vientiin.

10. Suorakulmainen sprinklereiden toiminta-alue

Sprinkler

MagiCAD sisältää nyt suorakulmaisen toiminta-alueen sprinklereille, aiempien pyöreän ja sektorin mallisen toiminta-alueen lisäksi. Toiminta-alueen korkeus ja leveys on vapaasti määriteltävissä.

Uusi suorakulmainen toiminta-alue vastaa useiden sprinkleristandardien–esimerkiksi EN 12845–vaatimuksiin toiminta-alueen muodosta.

11. Tilavuuslaskenta sprinklerijärjestelmille

Sprinkler

Sprinkleriverkostolle on nyt mahdollista suorittaa tilavuuslaskenta. Laskenta tuottaa sekä verkoston kokonaistilavuuden että sen sisältämien sprinklerijärjestelmien tilavuudet. Tilavuuslaskennan avulla on mahdollista määrittää esimerkiksi järjestelmän vaatiman jäätymisenestoaineen määrä.

12. Parannuksia Connection node -toimintoon

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Päivitetty Connection Node -toiminto tarjoaa joustavamman käyttökokemuksen ja paremman yleiskuvan projektin sisältämistä Connection nodeista. Uudet suodatusvaihtoehdot helpottavat haluttujen objektien määrittämistä nodeja lisättäessä ja poistettaessa. Tämän lisäksi, uusi raporttitoiminto tarjoaa selkeän yleisnäkymän projektin sisältämistä Connection nodeista.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa»

13. Määritä suunnittelualakohtaiset oletusetäisyydet reikävarauksille

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Reikävarauksille on nyt mahdollista määrittää suunnittelualakohtaiset oletusetäisyydet. Tämä helpottaa reikävarausten luomista eri suunnittelualojen osille saman projektin sisällä. Reikävaraukset sisältävät myös automaattisen aikaleiman, joka kertoo milloin varaus on luotu tai sitä on muokattu. Aikaleimojen avulla käyttäjien on helppoa pysyä ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Lisäksi, varauksiin automaattisesti lisättävä extrapituus on nyt vapaasti muokattavissa. Tämä pituus on vain visuaalinen ja helpottaa varausten havainnointia.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »