Tutustu uuden MagiCAD 2022 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2022 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2021 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

MagiCAD 2022

1. Yhteensopivuus uuden Autodesk Revit 2022 -version kanssa

Kaikki

MagiCAD 2022 on yhteensopiva uuden Revit 2022 -version sekä aikaisempien Revit versioiden 2018-2021 kanssa. MagiCAD 2022 tarjoaa käyttöösi kaikki uusimmat MagiCAD-ominaisuudet riippumatta siitä, mitä tuetuista Revit-alustoista käytät.

2. Käytä ilmanjakolaatikoita ilmanvaihtosuunnittelussa

Ventilation

Ilmanvaihtojärjestelmille varattu tila on usein hyvin rajallinen. Samassa tilassa kulkevat erisuuntaiset kanavat on nyt mahdollista yhdistää käyttäen uusia ilmanjakolaatikoita. Valitse vain sopivankokoinen ilmanjakolaatikko, asenna se malliin ja liitä siihen piirretyt kanavat päivittämällä laatikko. Ilmanjakolaatikot yksinkertaistavat kanavien suunnittelua ahtaissa tiloissa ja helpottavat mallin käyttöönottoa rakennusvaiheessa, missä niitä usein käytetään tila- ja käytännöllisyyssyistä.

3. Mallinna kanavat tarkasti uusien osien avulla

Ventilation

Kahden mutkan liittäminen vaatii yleensä liitososan mutkien väliin. Uusien kanavaosien (male/female) avulla liitokset voi tehdä ilman ylimääräisiä liitososia, mikä mahdollistaa uusia suunnitteluratkaisuja. Uusien osien tarjoama suunnittelutarkkuus helpottaa myös mallin käyttöönottoa asennusvaiheessa.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »

4. Parannettu Angle to Horizontal -toiminto

Ventilation, Piping, Electrical

Angle-to-Horizontal toiminnon avulla on helppo siirtyä uuteen korkeusasemaan ja jatkaa järjestelmän mallinnusta vaakatasossa. Aiemmin, siirtyminen uuteen korkeusasemaan täytyi kuitenkin tehdä keskeltä järjestelmän osaa ja näin ollen järjestelmän mallintamista täytyi jatkaa siirtymiskohdan ohi. Nyt Angle-to-Horizontal -toimintoa voi käyttää suoraan järjestelmän avoimesta päästä. Valitse vain Create angle to horizontal to the end point / side direction -valinta ja sen jälkeen uusi korkeusasema sekä vaakasuuntaisen piirron suunta.

5. Uusia maakohtaisia sähkölaskentastandardeja

Electrical

MagiCADin sähkölaskennat sisältävät nyt Suomen, Ruotsin ja Espanjan maakohtaiset sähkölaskentastandardit. Valitettavasti, tuki Ranskan sähkölaskentastandardille on samanaikaisesti jouduttu poistettu poistamaan. Näiden muutosten jälkeen MagiCAD tukee International IEC laskentastandardia ja siihen pohjautuvia Suomen, Ruotsin, Espanjan ja Saksan maakohtaisia sähkölaskentastandardeja.

6. Huomioi eristys ja asennustapa sähkölaskennassa

Electrical

MagiCADin sähkölaskennat ottavat nyt huomioon myös eristyksen ja kaapeleiden asennustavan. Eristysmateriaali voidaan valita kaapelityyppejä määritettäessä kaapelityyppien hallintaikkunassa. Valittavissa olevat kaapeleiden eristysvaihtoehdot ovat XLPE, PVC, Halogeenivapaa ja Kumi. Valittu eristys otetaan tämän jälkeen huomioon sähkölaskennassa.

Kaapeleiden asennustavat sekä niitä vastaavat asennuskoodit voidaan määrittää datasetissä ja virtapiireille määritetyt asennuskoodit lisätään automaattisesti sähkölaskentaikkunoihin. Tämän lisäksi, sähkölaskentaa varten on nyt mahdollista määrittää myös kaapelihyllyjen ja kosketuksissa olevien virtapiirien lukumäärä.

7. Parannettu johtoreititystoiminto

Electrical

Johtoreitin voi nyt helposti muokata ohittamaan objekteja ja seuraamaan haluttua muotoa, esimerkiksi reititettäessä sivuetäisyyden sisältäviä kaapeleita. Johtoreittiä piirrettäessä voidaan reitille lisätä ylimääräisiä reitityspisteitä valittuihin kohtiin ennen laitteeseen kytkemistä. Lisäksi, kaapelipaketteihin liitettävien johtojen sivuetäisyydet säilytetään ennallaan liitosta muodostettaessa.

8. Muunna symbolikirjastoista tuodut piirrosmerkit oikeankokoisiksi

Electrical, Schematics

Symbolikirjastoista tuodut kaava- ja sähköpiirrosmerkit voi nyt muuntaa automaattisesti oikeankokoisiksi uuden skaalauskertoimen avulla. Skaalauksen avulla voidaan varmistaa piirrosmerkkien yhdenmukainen koko ennen niiden lisäämistä projektiin. Tuotujen merkkien kokoa voi myös haluttaessa muokata tuotetiedoista löytyvällä Update to project -toiminnolla.

9. Parannuksia Connections to Mechanical -toimintoon

Electrical

Lukuisat parannukset Connections to Mechanical -toimintoon helpottavat connection node -objektien hallintaa. Uusia connection node -tyyppejä on mahdollista luoda samalla kun nodeja lisätään mekaanisille laitteille. Tämän lisäksi, nodeen liitetyt kaapelit ja tunnistetekstit säilytetään ennallaan sen tyyppiä vaihdettaessa.

Connection node -objektien hallintaikkunasta käsin on nyt myös mahdollista tarkastella linkitettyjen elementtien objekti- ja tyyppikohtaisia tietoja, ja valita missä näkymässä connection nodet näytetään. Nämä parannukset helpottavat objektien paikallistamista ja tarkastelua huomattavasti.

10. Lisää osakohtaiset kokoasetukset putkisarjojen reititysasetuksiin

Piping

Putkisarjan osalle määritetty minimi- ja maksimikoko päivitetään nyt automaattisesti myös putkisarjan reititysasetuksiin. Automaattinen päivitys auttaa varmistamaan että kokoasetuksia noudatetaan mallintaessa.

11. Esimääritetyt putki- ja viemärisarjat

Piping

Putki- ja viemärisarjojen määrittäminen projektia aloitettaessa on usein aikaavievä ja virheherkkä työvaihe. Suunnittelijoiden täytyy varmistaa osien soveltuvuus mallinnusta varten, mutta myös niiden keskinäinen yhteensopivuus asennusvaiheessa.

Tätä helpottamaan MagiCAD sisältää nyt esimääritettyjä putki- ja viemärisarjoja. Sarjat sisältävät valikoiman putki- ja viemäriosia yhteensopivilla kokovaihtoehdoilla. Putki- ja viemärisarjat ovat ladattavissa MagiCAD Cloud -palvelusta ja ladattujen sarjojen tiedot lisätään automaattisesti MagiCADin datasetiin.

12. Määritä eristesarjojen materiaali ja pinnoite

Ventilation, Piping

Eristesarjoihin on lisätty asetukset materiaali- ja pinnoitevalintaa varten. Materiaali- ja pinnoitevalinnat täydentävät eristesarjojen tietoja ja ne sisältyvät myös vaatimuksiin monissa eri lokalisoinneissa.

13. Hyödynnä viemärituoteyhdistelmiä mallinnuksessa

Piping

Viemärituotteita, kuten altaita ja vesilukkoja, on nyt mahdollista yhdistää datasetissä ja sen jälkeen käyttää tuoteyhdistelmänä mallinnuksessa. Tuotteita käsitellään erillisinä tuotteina Revitissä, mutta tuoteyhdistelmänä MagiCADin toiminnoissa, kuten viemäriliitäntätyökalu ja Create similar -toiminto. Tuoteyhdistelmät helpottavat viemäriliitäntöjen luomista ja samankaltaisten järjestelmien toistamista. Tuoteyhdistelmien käytön mahdollistamiseksi viemäriliitäntätyökalua ja sen liitäntävaihtoehtoja on päivitetty.

14. Älykäs sprinklerietäisyyksien määrittely

Sprinkler

Sprinklereiden asennustyökalussa on nyt mahdollista määrittää sprinkleriasetelman reunimmaisten sprinklereiden etäisyydet seinistä. Aiemmin, etäisyys seinästä oli automaattisesti puolet sprinklereiden välisestä etäisyydestä pysty- ja vaakasuunnassa. Uuden Maximum distances -valinnan avulla asetelman etäisyydet seinistä vastaavat määritettyjä arvoja (dW1 ja dW2).

15. Käytä vesilähteen painekäyriä sprinklerilaskennassa

Sprinkler

MagiCADin sprinklerilaskentaan on lisätty vesilähteen painekäyrät (P/Q-käyrät). Painekäyrät ovat vapaasti määriteltävissä ja niitä voidaan käyttää järjestelmän laskennassa jo ennen vesilähteen asentamista. Laskentaraportin vesilähdekaavio näyttää laitteiden toiminta-arvot kaikista laskentaan sisällytetyistä alueista ja sen avulla voidaan varmistaa että vaadittu paine ei ylitä painekäyrää missään vesipisteessä. Painekäyrää voidaan myös tarvittaessa käyttää simuloimaan pumppua laskennassa ilman laitteen asennusta.

16. Suorita nopeita ja tarkkoja verkoston muutoksia uudella Segment Adjust -työkalulla

Common

Uuden Segment Adjust -työkalun avulla voit muokata olemassaolevien verkoston osien asemaa millimetrin tarkkuudella. Siirrettävien osien etäisyydet voidaan määrittää vaakasuunnassa osien keskeltä tai reunasta ja pystysuunnassa osien yläreunasta, keskeltä, tai alareunasta mitattuna. Etäisyyksissä voidaan myös huomioida mahdollinen eristys.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »

17. Käytä absoluuttista korkeusasemaa asennus- ja muokkaustoiminnoissa

Common

Absoluuttinen korkeusasema on lisätty vaihtoehdoksi kaikkiin asennus- ja muokkaustyökaluihin. Absoluuttinen korkeusasema voi olla hyödyllinen vaihtoehto esimerkiksi koordinaatioon arkkitehtimallin kanssa. Korkeusasematiedot päivitetään automaattisesti valitun korkeusvaihtoehdon mukaisesti.

18. Määritä juoksevan numeroinnin eteneminen alueittain

Common

Uuden Index area -toiminnon avulla voi juoksevan numeroinnin etenemisen määrittää alueittain. Mallin päälle asetettava numerointialue (Index area) koostuu halutusta määrästä rivejä joiden mukaisesti numerointi etenee. Numerointialueen koko sekä rivien määrä ja korkeus ovat vapaasti valittavissa. Käyttäjät voivat myös valita numeroinnin aloituskulman sekä käännetäänkö numeroinnin etenemissuunta rivin vaihtuessa.

Numerointialue mahdollistaa numeroinnin muokkaamisen tarpeiden mukaisesti, tai esimerkiksi mallin alueita mukaillen, ja helpottaa objektien paikallistamista numeroinnin perusteella.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video Youtubessa »

19. Mahdollisuus jakaa taulukkoja osiin

Common

Projektien pohjalta luodut taulukot saattavat kasvaa huomattavan pitkiksi, jolloin käyttäjien täytyy usein selata taulukkoa pitkään löytääkseen hakemansa tiedon. Nyt taulukot on mahdollista jakaa useampiin pienempiin osiin, jotka sisältävät halutun määrän rivejä.

Taulukon osat voidaan järjestää joko vierekkäin samaan näkymään, tai jokainen omalle välilehdelleen. Samassa näkymässä olevien taulukon osien välinen etäisyys voidaan myös vapaasti määrittää.

20. Uusia asetuksia reikävarauksille

Common

Reikävaraustyökaluun on lisätty useita uusia asetuksia. Reikävarauksen muoto on nyt mahdollista valita läpivietävän osan kulman mukaan. Työkalu mahdollistaa myös eri etäisyyksien asettamisen suorakaiteen muotoisen osan eri puolille. Uudet asetukset ottavat huomioon osille mahdollisesti asetetut etäisyyden minimi- ja maksimiarvot.

21. Tuo luokittelujärjestelmiä MagiCAD-projekteihin

Common

MagiCADin uusi versio mahdollistaa erilaisten tuoteluokittelujärjestelmien, kuten kansalliset luokittelujärjestelmät, tuomisen MagiCAD-projekteihin. Kun luokittelujärjestelmä on lisätty datasetiin, tuotteita voidaan luokitella sen mukaisesti samalla kun niitä lisätään projektiin. Kun tuotteet tämän jälkeen asennetaan malliin, niiden sisältämät luokittelukoodit ja parametrit lisätään automaattisesti Revitin tuoteperheisiin. Jos luokittelujärjestelmään tehdään myöhemmin muutoksia, ne on myös mahdollista päivittää projektiin.

22. Useita parannuksia törmäystarkastelutyökaluun

Common

Törmäystarkastelutyökalun parannukset mahdollistavat entistä tehokkaamman törmäystarkastelun. Törmäystarkasteluun voi nyt sisällyttää törmäilyt suljetuissa workseteissä olevien objektien kanssa ja tarkastelu voidaan suorittaa reaaliaikaisesti leikkauskuvissa. Jos projektiin tuodaan uusia osia törmäystarkastelun asetusten määrittämisen jälkeen, lisätään ne automaattisesti mukaan tarkasteluun ja näin varmistetaan etteivät ne jää vahingossa huomioimatta. Näiden lisäksi, törmäystarkastelu ottaa myös huomioon Autodesk Fabrication -osien eristeet.