Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2022 for AutoCAD »

MagiCAD 2022 Update Release 1

1. Automaattinen juokseva numerointi

Piping, Ventilation, Sprinkler, Electrical

Juoksevaan numerointiin (Running Index) on lisätty automatiikkaa, joka mahdollistaa usean tuotteen numeroinnin koko kuvalle tai usealle kuvalle samanaikaisesti. Tämän lisäksi uudet kategoriavalinnat helpottavat numeroinnin hallintaa. Juoksevan numeroinnin voi myös asettaa seuraamaan valittua AutoCAD User Coordinate System (UCS) -koordinaattijärjestelmää. Näin käyttäjien on mahdollista muokata numeroinnin etenemistä, esimerkiksi tilanteissa, joissa rakennuksen muoto vaikuttaa numerointijärjestykseen.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

2. Lisää useita tuotteita projektiin MagiCAD Connect -sovelluksessa

Piping, Ventilation, Sprinkler, Electrical

MagiCAD Connect -sovelluksen toimintaa on parannettu niin, että käyttäjien on mahdollista tuoda useita tuotteita projektiin kerralla. Sovellus säilyy avonaisena tuotteen lisäämisen jälkeen ja tuotteiden valintaa voidaan jatkaa ilman että toimintoa tarvitsee käynnistää uudestaan. Projektiin jo lisätyt tuotteet on myös selkeästi merkitty valintaikkunassa, mikä helpottaa lisättyjen ja lisäämättömien tuotteiden seurantaa.


3. Lisää kuvausteksti raporttipohjiin

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Raporttipohjien (Report and Legend templates) nimien pituus on rajattu 40 merkkiin, mikä ei aina riitä selventämään niiden sisältöä tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Molempiin on nyt lisättävissä 255 merkin mittainen kuvausteksti (Description) lisätietoja varten.

Kuvaustekstit näytetään projektinhallintaikkunassa sekä asennusdialogeissa. Tällä varmistetaan oikean raportin valinta myös asennusvaiheessa.


4. Parannettu Find and Replace -työkalu

Ventilation, Piping, Sprinkler

Find and Replace -työkalu tukee nyt aiemmin puuttuneita tuoteryhmiä (viemärikomponentit, muut venttiilit ja puhdistusluukut). Työkaluun on myös lisätty All valves -tuoteryhmä, joka mahdollistaa venttiilikategorian vaihtamisen, esimerkiksi linjasäätöventtiilistä sulkuventtiiliksi. Näiden lisäksi Find and Replace -työkalulla on mahdollista korvata tuotteita useassa kuvassa samanaikaisesti sekä esikatsella muutoksia ennen niiden hyväksyntää.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

5. Muokkaa objektien ominaisuuksia useassa kuvassa samanaikaisesti

Ventilation, Piping, Sprinkler

Change Properties -toiminnon avulla on nyt mahdollista muokata objektien ominaisuuksia useassa kuvassa samanaikaisesti, sen sijaan että kuvat avattaisiin erikseen ja sama työnkulku toistettaisiin jokaiselle. Uuden Selected drawings -valintavaihtoehdon avulla voidaan vapaasti valita kuvat joihin muutokset tehdään. Tämä on erityisen hyödyllistä, esimerkiksi asetettaessa kanavien ja putkien kokovalintoja.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

6. Näytä osien eristys 1D-näkymässä

Ventilation, Piping, Sprinkler

Kaikkien kanava- ja putkiosien eristys näytetään nyt 1D-näkymässä. Näin koko järjestelmän eristys on aina nähtävissä riippumatta valitusta näkymästä.


7. Sisällytä objektien kommentit ja juokseva numerointi laskentaraportteihin

Ventilation, Piping

Objektien kommentit (Object comments) ja juokseva numerointi (Running Index) on lisätty laskentaraportteihin valinnaisina sarakkeina. Käyttäjät voivat valita näytettävät sarakkeet napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella sarakkeiden otsikkoriviä. Sarakkeiden valinnan avulla voidaan raportteihin sisällyttää ainoastaan halutut tiedot ja näin pitää ne helppolukuisina sekä tulostettavina. Objektien kommentteja ja juoksevaa numerointia ei näytetä laskentaraporteissa kanaville tai putkille.


8. Parannuksia Change Properties -toimintoon

Electrical, Circuit Designer

MagiCAD Electrical -moduulissa Change Properties -toiminnolla on nyt mahdollista muokata objektien tuotemuuttujia (object variables) ja statusta huolimatta niiden järjestelmätyypistä. Tämä koskee kaapeleita, kaapelihyllyjä, asennusputkia, keskuksia, laitteita ja yhdistelmärasioita.

MagiCAD Circuit Designer -moduulissa Change Properties -toiminto säilyttää olemassaolevat ID-tunnukset vaihdettaessa kontaktoreiden numerointisääntöä sellaiseen uuteen numerointisääntöön, joka ei sisällä ID-tunnusta jollekin kontaktorin osalle.


9. Muokkaa sprinkleriputkien kokoa suoraan laskentaraportista

Sprinkler

Sprinkleriputkien kokoa on nyt mahdollista muokata suoraan sprinklerilaskentaraportista käsin ja sen jälkeen laskenta voidaan helposti suorittaa uudelleen käyttäen valittuja kokoja. Käyttäjät voivat valita uuden putkikoon järjestelmän laskentatuloksissa (System results) napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella haluttua riviä. Uusi putkikoko vaihdetaan kaikille putkiosille valitulla järjestelmän osuudella (kuvassa noden 28 ja 29 välillä).


10. Näytä lämpöpattereiden laskennalliset tehoarvot Part Properties -ikkunassa

Piping

Lämpöpattereiden laskennalliset tehoarvot on lisätty Part Properties -ikkunaan. Laskennallisten arvojen avulla on mahdollista nähdä suoraan miten patterikoon tai huonelämpötilan vaihtaminen vaikuttaa laskettuun tehoon. Aiemmin nämä tiedot olivat nähtävissä vain lämpöpattereita valittaessa, mutta eivät enää pattereiden asennuksen jälkeen.