Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2022 for Revit »

MagiCAD 2022 Update Release 1

1. Automaattinen kaapelipakettien reititys

Electrical

MagiCADin uusi versio mahdollistaa kaapelipakettien automaattisen reitityksen olemassaolevia kaapelihyllyjä seuraten. Automaattinen reititys helpottaa huomattavasti kaapelipakettien mallinnustyötä ja säästää aikaa.

Automaattista reititystä varten käyttäjän tarvitsee vain määrittää kaapelipaketin alku- ja loppupiste. Tämän jälkeen työkalu luo reitin automaattisesti käyttäen olemassaolevia kaapelihyllyjä. Tilanteissa, joissa on mahdollista luoda useampia reittivaihtoehtoja, käyttäjät voivat valita halutun reitin määrittämällä kohtia joiden kautta reitin tulee kulkea. Työkalu myös mahdollistaa eri toleranssivaihtoehtojen määrittelyn, joiden avulla reititys valitaan kaapelihyllyjen katkojen kohdalla, esimerkiksi mentäessä seinien läpi.

Katso video YouTubessa »

2. Luo pienoisjännitejärjestelmien nousukaaviot automaattisesti

Electrical, Schematics

Pienoisjännitejärjestelmien nousukaaviot on nyt mahdollista luoda automaattisesti vain muutamalla hiiren painalluksella. Automaattisten nousukaavioiden vaatimuksena on ainoastaan, että pienoisjännitejärjestelmän tuotteille on määritetty kaaviosymboli ja järjestelmälle itselleen on luotu Revit-virtapiirit. Kaaviosymbolien väliset etäisyydet ja kaavion esityssuunta ovat vapaasti valittavissa. Toiminnossa on mahdollista luoda neljää eri sisällön omaavaa kaaviotyyppiä:

  • Kaikki keskukset ja niiden väliset kaapelit
  • Kaikki keskukset, laitteet ja kaapelit
  • Kaikki keskukset ja virtapiirien ensimmäinen ja viimeinen laite
  • Kaikki keskukset ja virtapiirien sisältämät tuotetyypit

Kaikki kaaviosymbolit ja niitä vastaavat objektit linkitetään automaattisesti, keskukset keskusten kanssa, laitteet laitteiden kanssa, ja Revit-virtapiirit kaapeleiden kanssa. Tietojen päivittäminen mallin ja kaavion välillä on helppoa olemassaolevalla parametrien päivitystoiminnolla.

Katso video YouTubessa »

3. Parannetut kaapelipiirtotoiminnot

Electrical

Kaapeleita piirrettäessa voidaan piirrettävä kaapeli liittää olemassaolevan kaapelin päähän, mikä tuo huomattavasti lisää joustavuutta piirtotyöhön. Uuden kaapelin piirtäminen on mahdollista aloittaa suoraan olemassaolevan kaapelin päästä tai piirrettävä kaapeli voidaan päättää siihen. Piirrettävä kaapeliosa voidaan myös päättää kesken piirron painamalla Esc-näppäintä ja uuden kaapeliosan piirtoa voidaan jatkaa suoraan päätöskohdasta. Kaapelit liitetään automaattisesti toisiinsa kaikissa piirtoesimerkeissä. Piirtotyökaluun on myös lisätty uusi jaettu parametri (MC Hide Wire), jonka avulla valittuja kaapeliosia voidaan helposti piilottaa näkymistä suodatusvalintoja käyttämällä.

Työkalun viimeksi käytössä olleet reititysvalinnat tallennetaan automaattisesti ja ne ovat näin helposti saatavilla kun työkalu käynnistetään uudelleen.


4. Luo juokseva numerointi osien liitäntäjärjestyksen mukaisesti

Electrical, All

Juoksevaan numerointiin on lisätty uusi rajausvaihtoehto (Between), jonka avulla järjestelmän tai ryhmän (circuit) sisältämät osat on mahdollista numeroida niiden järjestelmän sisäisen liitäntäjärjestyksen mukaisesti, sen sijaan että numerointi etenisi näkymän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle. Tämä on erityisen hyödyllistä, esimerkiksi numeroitaessa palovaroittimia tai putkijärjestelmään liitettyjä komponentteja.


5. Kaaviosymbolin linkittäminen useaan tasokuvan laitteeseen sekä linkitystilan helpompi tarkistaminen

Schematics

Schematics-moduulissa on nyt mahdollista linkittää yksittäinen kaaviosymboli useaan eri tasokuvan laitteeseen ja vastaavasti yksittäinen tasokuvan laite voidaan linkittää usean eri kaavion symboleihin. Uusi linkitysmahdollisuus lisää huomattavasti joustavuutta ja selkeyttää kaaviopiirroksia.

Linkittämällä yksittäinen kaaviosymboli valittuun ryhmään laitteita, käyttäjät voivat luoda selkeämpiä kaaviopiirroksia, esimerkiksi lisäämällä usean ilmanvaihtolaitteen yhteenlasketun virtaaman yksittäiseen kaaviosymboliin.

Yksittäisen laitteen linkittäminen useaan eri kaavioon puolestaan mahdollistaa laitteen tietojen päivittämisen useaan paikkaan samanaikaisesti ja näin auttaa pitämään kaaviopiirrokset ajantasalla. Tämä vaatii vain että kaaviopiirroksiin määritetään kaikki laitteen kaaviosymbolit sisältävä ryhmä, johon laite sitten linkitetään.

Jotta myös kaaviosymboleiden linkitystilan seuranta olisi helpompaa, on Schematics-moduuliin lisätty uusi Mark Link Status -työkalu, jolla linkitetyt ja linkittämättömät kaaviosymbolit on helppoa merkitä. Näin kaaviosymbolien linkitystilan tarkastelua varten ei ole tarpeellista luoda omaa näkymää.

Katso video YouTubessa »

6. Uusi sprinkler-suuttimien asennusvaihtoehto

Sprinkler

Uuden Side of Pipe -asennusvaihtoehdon avulla sprinkler-suuttimet voidaan nyt asentaa suoraan sprinkleriputken valitulle sivulle. Asennussuunta määräytyy sprinkler-suuttimelle määritetyn asennussuunnan (Orientations) mukaan. Runkoputkeen piirretään lyhyt, sprinkler-suuttimen kytkentäkoon kokoinen putki ennen suuttimen asennusta.


7. Joustavampi lämpöpattereiden venttiilien valinta

Piping

Lämpöpattereiden venttiilien valinnassa on nyt mahdollista valita säätöventtiili tai sulkuventtiili sekä meno- että paluuputkille. Eri alueilla on eri käytäntöjä sen suhteen asennetaanko lämpöpatterin säätöventtiili meno- vai tulopuolelle ja lämpöpattereiden venttiilit onkin nyt mahdollista asettaa paikallisten vaatimusten mukaisesti.


8. Parannuksia Move/Copy Branch -toimintoon

Ventilation, Piping, Electrical

Parannettu Move/Copy Branch -toiminto mahdollistaa entistä joustavamman ja tarkemman työskentelyn järjestelmähaarojen kanssa. Toiminnon avulla on nyt mahdollista valita ja kopioida X-haaroja sisältäviä verkoston osia ja tämän jälkeen asentaa ne uuteen sijaintiin. Kun kopioidut haarat asennetaan uuteen kerrokseen, niiden viitekerros (reference level) päivittyy automaattisesti uuden sijainnin mukaiseksi.


9. Sisällytä systeemiparametrit Merge parameters ja Object ID -toiminnallisuuksiin

All

Luotaessa parametriyhdistelmiä tai ID-tunnuksia, halutaan niihin usein sisällyttää myös joitain systeemiparametrejä. Parameter Configuration -työkalussa on nyt mahdollista valita myös systeemiparametrejä parametriyhdistelmiin. Jos elementti kuuluu useampaan järjestelmään, kuten esimerkiksi puhallinkonvektorit, käyttäjät voivat valita sisällytetäänkö valittu järjestelmäparametri elementin primäärijärjestelmästä vai kaikista järjestelmistä joihin se kuuluu.


10. Parannuksia laskentaraportteihin

All

Objektien kommentit (Object comments) ja juokseva numerointi (Running Index) on lisätty valinnaisina sarakkeina laskentaraportteihin. Sarakkeiden valinnan avulla käyttäjien on mahdollista valita raportteihin sisällytettäväksi vain tarpeelliset tiedot, jotta raportit säilyvät helppolukuisina ja soveltuvat tulostettavaksi.

Lisäksi, törmäilyraporttien tulosteet sisältävät nyt myös tilan nimen ja numeron jossa törmäily sijaitsee. Tämä helpottaa törmäilyjen paikallistamista työskenneltäessä mallin ulkopuolella.


11. Parannuksia reikävaraustyökaluun

Common

Projekteissa, joissa käytetään Revitin worksetejä, suljetuissa workseteissä sijaitsevat reikävaraukset voivat joskus jäädä pois reikiä tehtäessä. Reikävaraustyökaluun on nyt lisätty uusi Include objects in closed workset -valinta, jonka avulla voidaan varmistaa että kaikki reikävaraukset otetaan huomioon.

Itse reikävaraustyökalun toimintaa on myös optimoitu, mikä on parantanut sen suorityskykyä erityisesti suuria projekteja käsiteltäessä.