Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-2 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »
MagiCAD 2022 UR-1 for AutoCAD »
MagiCAD 2022 for AutoCAD »

MagiCAD 2022 Update Release 2

1. Tuo tai luo omia nimistöjä MagiCAD-projekteihin

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

MagiCADin uusi versio mahdollistaa erilaisten nimistöjen, kuten talotekniikan nimistön, tuomisen MagiCAD-projekteihin. Kun nimistö on lisätty projektiin, tuotteita voidaan luokitella sen mukaisesti samalla kun niitä lisätään projektiin. Kun tuotteet tämän jälkeen asennetaan malliin, niiden sisältämät nimistötiedot lisätään automaattisesti objekteille. Jos nimistöön tehdään myöhemmin muutoksia, ne on myös mahdollista päivittää projektiin Update drawing data -toiminnolla.

2. Määritä objektien väri IFC-tiedostoissa

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Objekteille käytetään IFC-tiedostoissa joko 3D-layer- tai Status -valinnassa määritettyä väriä. Objektien värivalinta tarjoaa käyttäjille paremmat mahdollisuudet muokata IFC tiedostojen esitysmuotoa joko korostaakseen haluttuja järjestelmän osia tai vain helpottaakseen mallin hahmottamista. Aiemmin järjestelmän kaikille osille käytettiin samaa System-valinnassa asetettua väriä.

3. Valitse sisällytetäänkö yksikkölyhenteet raportteihin

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

MagiCAD Ventilation ja Piping -moduuleissa useiden ominaisuuksien yksikkölyhenteet sisällytettiin automaattisesti raportteihin, kun taas Electrical-moduulissa yksikkölyhenteitä ei sisällytetty ollenkaan, mikä saattoi olla sekavaa raportteja vertailtaessa.

Käyttäjät voivat nyt vapaasti valita sisällytetäänkö yksikkölyhenteet raportteihin ja näin raporttien esitysmuoto voidaan helposti yhtenäistää tai tiettyjä yksiköitä voidaan korostaa tarvittaessa.

4. Tarkastele tuotteen ominaisuuksia ja diagrammeja asennuksen yhteydessä

Piping, Ventilation, Sprinkler

Tuotteiden ominaisuudet ja diagrammit ovat nyt helposti nähtävillä suoraan tuotteiden asennusikkunassa. Näin käyttäjien on helpompaa tarkastella tarpeellisia tietoja asennuksen yhteydessä.

Katso video YouTubessa »

5. Parannettu kokovalinta vaihdettaessa kanava- tai putkisarjaa piirron aikana

Ventilation, Piping, Sprinkler

Kun kanava- tai putkisarja vaihdetaan piirron aikana ja käytössä ollut kokovalinta ei ole saatavilla, valitaan lähimpänä oleva kokovaihtoehto uudessa sarjassa. Aiemmin kokovalinta vaihtui automaattisesti uuden kanava- tai putkisarjan pienimpään vaihtoehtoon.

6. Lattialämmityksen piirtotoiminto

Piping

Uuden lattialämmityksen piirtotoiminnon avulla voidaan helposti luoda lattialämmitysjärjestelmä huoneeseen tai valitulle alueelle. Käyttäjän valittavissa on useita valmiita asennuskuvioita ja toiminto sisältää myös eri valintoja, joiden avulla lattialämmityspiiriä on helppo muokata.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Katso video YouTubessa »

7. Parannettu moniputkipiirtotoiminto

Piping

Moniputkipiirtoa voi nyt käyttää alla luetelluille laitetyypeille.

  • Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet
  • Pohjaliitännällä varustetut patterit
  • Patteriventtiiliyhdistelmät
  • Jäähdytyspalkit
  • Puhallinkonvektorit
  • Jakotukit

Moniputkipiirtoa ei aiemmin voitu käyttää näiden laitteiden kanssa tai sen seurauksena putkien etäisyys toisiinsa nähden oli väärä.

8. Kopioi ja päivitä objekteja kuvien välillä

Electrical

Uusi Connections to Master DWG -toiminto mahdollistaa objektien kopioinnin kuvasta toiseen ja tietojen päivittämisen niiden välillä. Objektien tiedot voidaan päivittää molempiin suuntiin ja objektin sijainti voidaan päivittää alkuperäisestä objektista kopioituun. Objektien kopiointi helpottaa piirrosversioiden luomista erityisiä tarkoituksia varten, kuten esimerkiksi isompaa skaalaa vaativat tulosteet.

9. Liitäntätoiminto sivusuuntaisille sprinklereille

Sprinkler

Sprinkleriliitäntätyökalun Inline connection -liitäntävaihtoehdolla voi nyt liittää myös sivusuuntaisia sprinklereitä. Kaksi muuta liitäntävaihtoehtoa (Antenna connection ja Grid connection) eivät kuitenkaan ole käytettävissä. Aiemmin sivusuuntaisten sprinklereiden liitäntä täytyi suorittaa yksitellen manuaalisesti.

10. Näytä brutto- ja nettopinta-ala huoneluetteloissa

Room

Brutto- ja nettopinta-ala on lisätty huoneluetteloissa näytettäviin tietoihin uusina sarakkeina. Pinta-alatiedot myös sisällytetään tallennettaessa kerroksen tiedot Excel-tiedostona.