Tutustu uuden MagiCAD 2023 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2023 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2022 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

MagiCAD 2023

1. Yhteensopivuus Autodesk AutoCAD 2023 -ohjelmiston kanssa ja Microsoft Windows 11 -käyttöjärjestelmän kanssa

KAIKKI

MagiCAD 2023 -ohjelmisto on yhteensopiva uuden Autodesk AutoCAD 2023 -version kanssa, sekä aiempien AutoCAD 2019-2022 versioiden kanssa, mukaanlukien lisäohjelmat AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture. MagiCAD 2023 on myös yhteensopiva Microsoft Windows 11 -käyttöjärjestelmän kanssa.

Autodesk AutoCAD 2023

2. Määritä etäisyys kaapelireitin kohdistukselle

Electrical

Kaapelireittejä piirrettäessä kaapelireitin vasen tai oikea reuna voidaan kohdistaa määritetyn viivan mukaisesti, esimerkiksi piirrettäessä kaapelireittejä rakennuselementtien suuntaisesti. Kohdistusta käytettäessä on nyt mahdollista myös määrittää kaapelireitille etäisyys viivan, jonka mukaan kaapelireittiä piirretään. Etäisyyden määritys helpottaa kaapelireittien piirtämistä seinien tai muiden rakennuselementtien vierelle.

MagiCAD 2023 for AutoCAD-Use offset for aligned cable routes

3. Tarkempi kulmakappaleiden erottelu määräluettelossa

Electrical

Pysty- ja vaakasuuntaiset kulmakappaleet on nyt jaettu omiin tuoteluokkiinsa. Lisäksi, pystysuuntaiset kulmakappaleet on jaettu sisään- ja ulospäin kääntyviin kulmiin. Uudet kulmakappaleet mahdollistavat näiden osien erottelun määräluettelossa.

 

Create detailed material lists with new bend types

4. Luo piirikaaviot keskuskaavion sisältämille sähköryhmille automaattisesti

Electrical

Sähköryhmien piirikaaviokuvat on nyt mahdollista luoda automaattisesti keskuskaavion sisältämien tietojen perusteella. MagiCAD luo piirikaaviot kaikista pääkaavion sähköryhmistä, joihin on määritetty piirikaaviokuvapohja.

Jokaisen piirikaavion sivu on linkitetty vastaavaan sähköryhmään keskuskaaviossa, mikä mahdollistaa sähköryhmien numeroiden päivityksen molempiin kuviin samanaikaisesti sekä muiden tiedonvaihtotoimintojen lisäämisen tulevissa versioissa. Keskuskaavion ja piirikaavioiden välinen linkitys on myös mahdollista tehdä jälkikäteen Link Manager -toiminnon avulla.

MagiCAD 2023 for AutoCAD-Create automatic circuit schematic drawings based on switchboard schematics

5. Luo geneerisiä ulkoisia kaivoja

Piping

MagiCADin avulla on nyt mahdollista luoda eri viemärijärjestelmien vaatimuksia vastaavia ulkoisia kaivoja. Kaivon mitat ovat vapaasti määritettävissä ja putkiliitokset on mahdollista tehdä mihin tahansa kohtaan kaivossa. Näin kaivoa on helppo muokata eri viemärijärjestelmien vaatimuksia vastaavaksi.

Create generic manholes for drainage systems

6. Lisää paineen mittausyksiköitä ilmanvaihtoverkostoon

Ventilation

Uudella paineen mittausyksiköllä, yhdessä säätöpellin kanssa, voidaan ilmanvaihtoverkoston osalle asettaa haluttu painehäviö. MagiCADissa on nyt mahdollista asentaa mikä tahansa Other duct component -luokan laite ilmanvaihtojärjestelmään paineen mittausyksiköksi (Pressure measurer) ja määrittää sille haluttu painetaso.

Add pressure measuring units to ventilation systems

 

7. Käytä termostaattisia sekoitusventtiileitä käyttövesijärjestelmissä

Piping

Termostaattisia sekoitusventtiilejä käytetään käyttövesijärjestelmissä varmistamaan turvallinen vedenlämpötila lämmintä ja kylmää vettä sekoitettaessa, esimerkiksi suihkuissa. Nämä venttiilit ovat nyt saatavilla MagiCADissa uutena tuoteluokkana.

Termostaattisten sekoitusventtiilien lisäyksen myötä koko käyttövesijärjestelmä on nyt mahdollista mallintaa yksityiskohtaisesti varaajasta vesipisteelle asti.

Thermostatic mixing valves for domestic water systems

 

8. Muokkaa tekstiobjekteja Change Properties -toiminnolla

Schematic

Change Properties -toiminnolla on nyt mahdollista muokata myös tekstiobjekteja kaaviokuvissa. Toiminnon avulla olemassaolevan tesktiobjektin korkeus, tyyli, tai jopa väri on helppoa vaihtaa tarvittaessa.

Edit text objects with Change Properties

9. Tarkastele kattavia MagiCAD Cloud -tuotetietoja MagiCADista käsin

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

MagiCAD Cloud -objektikirjaston tuotteisiin lisätään jatkuvasti uusia tietoja, jotka ovat hyödyllisiä valittaessa ja vertailtaessa tuotteita projektin aikana. MagiCAD Cloud -kirjaston tuotteisiin on lähiaikoina lisätty muun muassa yksityiskohtaisempia teknisiä tietoja, valmistajien tuotedokumentaatiota, kuten asennus- ja huolto-ohjeita, ja ETIM-luokittelutietoja. Kaikki tuotteen MagiCAD Cloudiin tallennetut tiedot ovat nyt tarkasteltavissa suoraan MagiCADista käsin uudella Linked properties -valinnalla.

Access full MagiCAD Cloud product information directly from MagiCAD