Tutustu uuden MagiCAD 2023 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2023 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2022 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.


Huom. MagiCAD 2023 Revitille on yhteensopiva Autodesk Revit versioiden 2019-2022 kanssa. Revit 2023 -version kanssa yhteensopiva MagiCAD 2023 -versio julkaistaan myöhemmin. Lue lisää täältä.

MagiCAD 2023

1. Yhdistä eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä Connection node -toiminnon avulla

Ventilation

Suurissa Revit-projekteissa tietomalli jaetaan usein pienempiin osiin mikä vähentää mahdollisia suuresta tiedostokoosta johtuvia ongelmia. Koska LVIS-järjestelmät kuitenkin tyypillisesti jakautuvat useamman osamallin alueelle, tämä työskentelytapa estää laskennan suorittamisen kokonaiselle järjestelmälle.

Connection node -toiminnon avulla on nyt mahdollista linkittää eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä laskentaa varten. Linkitys mallien välille voidaan luoda joko manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisesti linkitettäessä käyttäjän täytyy määrittää linkitettävä kanava molemmissa malleissa. Automaattisesti linkitettäessä yhteen malliin lisätty connection node lisätään automaattisesti samaan kohtaan myös toisessa mallissa ja järjestelmän mallinnusta voidaan jatkaa suoraan nodesta käsin.

Connection node -toiminto mallien välillä julkaistiin aiemmin beta-versiona. Toiminto julkaistaan nyt virallisesti MagiCAD 2023 -versiossa ja olemassaolevaa toiminnallisuutta on täydennetty seuraavilla lisäyksillä:

  • Mallien ei tarvitse olla auki mitoitusta ja tasapainotusta varten. Uuden Calculate this model only -valinnan avulla laskenta voidaan suorittaa käyttäen aiempia laskentatuloksia muissa osamalleissa sijaitseville järjestelmän osille.
  • Connection nodeihin on mahdollista lisätä ID-tunnusnumero ja kommentteja.

Connection nodes between models

2. Valitse ja asenna ilmanvaihdon päätelaitteita tilatietojen mukaan

Ventilation

MagiCAD 2023 tarjoaa käyttäjille uuden älykkään työkalun ilmanvaihdon päätelaitteiden valintaan ja asennukseen tilatietojen perusteella. Käyttäjät voivat määrittää päätelaitteen valinta- ja asennusvaatimuksia ja työkalu ehdottaa automaattisesti tilaan parhaiten sopivia tuote- ja asennusvaihtoehtoja. Käyttäjä voi tämän jälkeen vertailla vaihtoehtoja ja joko asentaa valitun yhdistelmän tai muokata vaatimuksia uudestaan. Työkalu sisältää kolme eri asennusvaihtoehtoa eri tilamuotoja ja asennustapoja varten.

Space-based selection and installation of air terminals

3. Uusi nousutyökalu kanaville ja putkille

Ventilation, Piping, Electrical

Uuden Height Level Riser -työkalun avulla nousukanavien ja -putkien luominen on helppoa. Käyttäjät voivat määrittää nousun ala- ja ylätason manuaalisesti tai käyttäen jotain mallin elementtiä viitteenä. Useamman kerroksen läpi kulkevat nousut voidaan myös jakaa osiin kerrosten mukaisesti. Nousutyökalu on saatavilla piirtämistoiminnon työkalupalkissa.

Riser creation tool MagiCAD 2023 for Revit - Riser creation tool

4. Määritä alueita määrälaskentaa varten

Ventilation, Piping, Electrical

Määrälaskentaa varten on nyt mahdollista määrittää ja tallentaa eri muotoisia alueita uuden Selection area -toiminnon avulla. Käyttäjän tarvitsee vain rajata haluttu alue mallissa ja valita kerrokset joihin valinta ulotetaan. Tämän jälkeen alue voidaan tallentaa ja se on valittavissa määrälaskentatoiminnon (Bill of Materials) rajausvaihtoehdoissa.

Selection area -toiminto mahdollistaa tietyn alueen sisältämien LVIS-objektien määrän tarkastelun, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi niiden tilaamiseen tietyssä rakennusvaiheessa.

Define selection areas for Bill of Materials

5. Tarkastele kattavia MagiCAD Cloud -tuotetietoja MagiCADista käsin

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCAD Cloud -objektikirjaston tuotteisiin lisätään jatkuvasti uusia tietoja, jotka ovat hyödyllisiä valittaessa ja vertailtaessa tuotteita projektin aikana. MagiCAD Cloud -kirjaston tuotteisiin on lähiaikoina lisätty muun muassa yksityiskohtaisempia teknisiä tietoja, valmistajien tuotedokumentaatiota, kuten asennus- ja huolto-ohjeita, ja ETIM-luokittelutietoja.

Kaikki tuotteen MagiCAD Cloudiin tallennetut tiedot ovat nyt tarkasteltavissa suoraan MagiCADista käsin uudella Linked Properties -valinnalla. Lisäksi, jos tuotteen ETIM-luokka ja -koodi halutaan sisällyttää projektiin, se on mahdollista Additional properties -toimintoa käyttäen.

Access full MagiCAD Cloud product information directly from MagiCAD

6. Viivojen tasaustoiminto kaaviokuville

Schematic

Viivojen tasaustoiminnon avulla käyttäjät voivat järjestää valitut kaaviokuvan viivat samalla linjalle automaattisesti. Näin kaaviokuvista on helppoa muokata selkeitä ja luettavia. Käyttäjän tarvitsee vain määrittää vaaka- tai pystysuora viiva, jonka tasolle muut viivat asetetaan. Kaikki liitokset muihin viivoihin tai symboleihin säilytetään ehjinä viivoja siirrettäessä.

Line alignment tool for schematic drawings

7. Tuki virtauksenjakoventtiileille

Piping

MagiCAD 2023 mahdollistaa virtauksenjakoventtiilien (Venturi valve) asennuksen ja laskennan. Virtauksenjakoventtiilit varmistavat tietyn virtaaman käyttövesijärjestelmän osissa vaikka yksittäistä hanaa ei käytettäisikään. Tämä auttaa ylläpitämään käyttöveden hygieniatasoa estämällä veden seisomisen hanojen kohdalla.

Support for Venturi valves

8. Käytä omia teknisiä arvoja jakotukeille

Piping

Virtaama-, teho- ja painehäviöarvot voi nyt syöttää manuaalisesti jakotukeille. Tämä mahdollistaa valmistajien tarjoamien teknisten arvojen hyödyntämisen sen sijaan, että arvoja yritettäisiin laskea itse eri ratkaisujen avulla.

Teknisten arvojen syöttaminen manuaalisesti mahdollistaa esimerkiksi muokattujen arvojen käyttämisen lämmitysjärjestelmän eri linjoille ja järjestelmän päälinjojen varhaisen vaiheen laskennan.

Use custom technical values for manifolds

9. Säilytä liitokset 2D-symboleihin Symbol Organiser- ja Find and Replace -työkaluja käytettäessä

Electrical

Kun tuotesymboleita järjestellään Symbol Organiser -työkalulla tai tuotteita korvataan Find and Replace -työkalulla, muutokset symbolien paikkaan tai kokoon saattavat aiheuttaa avoimia kaapelipäitä. MagiCAD säilyttää nyt kaikkien kaapeleiden liitokset 2D-symboleihin ehjinä jatkamalla kaapeleita automaattisesti. Näin tulosteisiin ei päädy avoimia kaapelipäitä.

Maintain wire connections to 2D symbols when using Symbol Organiser or Find and Replace

10. Tarkastele kaapelihyllyjen täyttöastetta ja kaapeleiden asettelua

Electrical

Uusien kaapeliasetteluobjektien (cable layout object) avulla on mahdollista tarkastella kaapelihyllyjen täyttöastetta ja kaapeleiden asettelua kaapelihyllyssä. Kaapeliasetteluun sisällytettävät kaapelit valitaan linkittämällä kaapeliasetteluobjekti valittuihin kaapelipaketin kohtiin. Kaapeliasetteluobjektin sisällä kaapeleita voidaan jakaa viiteen eri osastoon, esimerkiksi eri järjestelmien mukaisesti. Kaapeliosastot ja kaapeleiden asettelu niiden sisällä voidaan määrittää vapaasti.

Jos kaapeliasetteluobjekti linkitetään olemassaolevaan kaapelihyllyyn, määrittyy kaapeliasettelulle käytettävissä oleva tila kaapelihyllyn koon mukaan. Käytettäessä kaapeliasetteluobjekteja varhaisessa suunnitteluvaiheessa, jolloin kaapelihyllyjen koko ja muoto ei vielä ole selvillä, voidaan objektit jättää linkittämättä ja linkitys lisätä myöhemmässä vaiheessa.

Kaapelihyllyjen täyttöasteen tarkastelu kaapeliasetteluobjektien avulla mahdollistaa erotuslevyjen käytön suunnittelun ja tilan varaamisen myöhemmin lisättäville kaapeleille. Kaapelihyllyn täyttöaste ja kaapeliosastojen koko näytetään kaapeliasetteluobjektin yläpuolella ja kaapeleiden kokonaispaino metriä kohden sen alapuolella. Objektien väri voidaan myös säätää muuttumaan automaattisesti, jos täyttöaste ylittää asetetun rajan.

Evaluate cable tray filling ratios and cable layouts

11. Asenna kannakointi automaattisesti koko verkostolle tai verkoston osalle

Supports & Hangers

Uusi kannakointien asennustoiminto (Batch Install S&H) mahdollistaa kannakointijärjestelmän asennuksen kanava- putki-, tai kaapelihyllyjärjestelmälle automaattisesti käyttäjän valitsemien etäisyys- ja asetteluvalintojen mukaisesti. Kannakointijärjestelmän automaattinen asennus parantaa huomattavasti asennustehokkuutta ja varmistaa yhtenäisen lopputuloksen. Kannakointielementtien väliset etäisyydet voidaan määrittää käsin tai käyttäen tarjolla olevia valmiita vaihtoehtoja. Kannakointien asettelua voi tarkentaa määrittämällä haluttuja etäisyyksiä eri tilanteita varten.

MagiCAD 2023 for Revit - Batch installation of supports and hangers

Batch installation of supports and hangers

12. Yhteensopivuus Microsoft Windows 11 -käyttöjärjestelmän kanssa

Kaikki

MagiCAD 2023 on yhteensopiva Microsoft Windows 11 -käyttöjärjestelmän kanssa.