Tutustu uuden MagiCAD 2022 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2023 for AutoCAD »

MagiCAD 2023 Update Release 1

1. Kaaviosymbolin linkittäminen useaan tasokuvan laitteeseen

Schematic

Schematics-moduulissa on nyt mahdollista linkittää yksittäinen kaaviosymboli useaan eri tasokuvan laitteeseen. Uusi linkitysmahdollisuus lisää huomattavasti joustavuutta ja selkeyttää kaaviopiirroksia.

Linkittämällä yksittäinen kaaviosymboli valittuun ryhmään laitteita, käyttäjät voivat luoda selkeämpiä kaaviopiirroksia, esimerkiksi lisäämällä usean ilmanvaihtolaitteen yhteenlasketun virtaaman yksittäiseen kaaviosymboliin. Linkittäminen mahdollistaa myös laitteiden muutosten automaattisen päivittämisen kaaviosymboliin ja näin auttaa pitämään kaaviopiirrokset ajantasalla.

magicad for autocad-One-to-many linking option in Schematics

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

2. Käytä rinnakkaisia syöttökaapeleita pien- ja pienoisjännitejärjestelmille

Electrical

Pien- ja pienoisjännitejärjestelmien virtapiireille on nyt mahdollista määrittää rinnakkaisia syöttökaapeleita. Pienempien rinnakkaisten syöttökaapelien käyttäminen yhden isokokoisen syöttökaapelin sijaan helpottaa kaapeliasennusta ja mahdollistaa joustavamman reitityksen.

Rinnakkaisten kaapeleiden lukumäärä otetaan huomioon sähkölaskentatoiminnoissa sekä määrälaskennassa ja kaapelit näytetään myös järjestelmän 3D-näkymässä. Rinnakkaisten kaapeleiden määrä sisällytetään myös kaapeleiden tunnisteisiin ja kuvausteksteihin, jotta ne tulevat merkityksi oikein eri näkymissä ja piirustuksissa.

magicad for autocad-Parallel supply cables for power and ELV systems

3. Piilota sähköobjekteja näkymistä tarvittaessa

Electrical

Uusien sähköobjektien piilotustoimintojen avulla on mahdollista muokata sähköpiirrosten ulkoasua piilottamalla kaapelireittejä, valaisinkiskoja, LED-nauhoja ja kaapeleita tarvittaessa. Näin piirroksista saadaan helpommin luettavia tilanteissa, joissa sähköobjektit risteävät toisten objektien tai laitteiden kanssa.

Tilanteet, joissa objektit piilotetaan näkymästä, voidaan määrittää AutoCADin viewport-näkymien ominaisuuksissa. Kaikkia piilotusvaihtoehtoja voidaan käyttää joko käyttäjän määrittämällä alueella tai koko tulostusnäkymälle. Käyttäjät voivat myös valita automaattisen objektien piilotuksen piirroksen viewport-näkymille, jolloin piilotus suoritetaan automaattisesti aina kun piirros tallennetaan.

Olemassaolevaa täysin manuaalista piilotustoimintoa on myös laajennettu kattamaan kaikki segmenttityypit ja sitä voidaan käyttää piilottamaan objekteja Model Space -näkymässä.

magicad for autocad-New hiding options for electrical objects

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

4. Tarkempi laitteiden toiminta-alueiden esitys

Electrical

Laitteille on nyt mahdollista määrittää kolme uutta toiminta-aluesektoria aiemman yhden lisäksi. Uudet toiminta-aluesektorit mahdollistavat laitteiden, kuten turvakameroiden, todellisten toiminta-alueiden tarkemman esittämisen. Sektorin laajuus ja kulma on sama kaikille lisättäville sektoreille, mutta niiden suunta on vapaasti valittavissa.

magicad for autocad-Accurate presentation of device operation areas

5. Uusia esitysmuotoja kaapelireittijärjestelmään lisätyille objekteille

Electrical

Kaapelireittien objektikategoriaa Others/CR voidaan käyttää lisättäessä kaapelireittiin varsinaiseen kaapelireittijärjestelmään kuulumattomia ylimääräisiä objekteja, kuten esimerkiksi kaapelikaivoja tai kaapelihyllyn asennuslevyjä. Tämän kategorian objekteille on nyt mahdollista valita laatikko- tai sylinteriesitysmuoto 3D-näkymässä. Uusien esitysmuotojen avulla objektit voidaan helposti mallintaa mukaan kaapelireittijärjestelmään.

magicad for autocad-electrical-Box or cylinder 3D presentation for ancillary cable route objects

6. Muokkaa viemärilaitteiden kauluksen pituutta

Piping

Viemärilaitteiden kauluksen pituutta muokkaamalla laitteisiin on helppo tehdä pieniä muutoksia tarvittaessa, esimerkiksi viemärilaitteen liitäntäkohdan tai korkeustason säätämiseksi.

magicad for autocad-piping-Adjust the collar length of drainage devices

7. Päivitä painehäviö- ja virtaamatietoja laitteisiin ja connection nodeihin

Ventilation, Piping

Change Properties -toiminnon avulla on nyt mahdollista päivittää painehäviö- ja virtaamatietoja laitteisiin ja tyypin None connection nodeihin, joita käytetään usein simuloimaan laitteita. Näin tietojen päivittäminen eri laitteiden ja nodejen välillä on huomattavasti helpompaa.

Change Properties -toiminnon käyttäminen painehäviö- ja virtaamatiedoille vaati muutoksia useiden muiden eri järjestelmätyyppien ominaisuuksiin. Kanavajärjestelmien Air device flow -ominaisuus on nyt uudelleennimetty Flowksi ja niille on lisätty uusi Pressure drop -ominaisuus. Pressure drop -ominaisuus on myös lisätty lämmitys-, jäähdytys- ja erikoisjärjestelmille ja Maximum flow sum, Nominal flow sum, ja Pressure drop -ominaisuudet on lisätty vesijärjestelmille. Lisäksi viemäri- ja kaasujärjestelmille on lisätty uusi Flow-ominaisuus.

Kaikki muokatut ja uudet ominaisuudet ovat käytössä sekä laitteille että tyypin None connection nodeille.

magicad for autocad-ventilation piping-Update pressure loss and flow data to devices and connection nodes

8. Painehäviön laskenta sprinkleriverkostossa connection node – None toiminnon avulla

Sprinkler

Tyypin None connection nodeja voi nyt lisätä sprinkleriverkostoihin. Tämä mahdollistaa painehäviön laskennan kahden verkoston kohdan välillä ilman varsinaisten sprinklerilaitteiden asennusta. Tämä on erityisen hyödyllistä, esimerkiksi suoritettaessa putkien alustavaa mitoitusta tai laskettaessa painehäviöitä useita eri aliverkostoja syöttävissä pääverkostoissa.

magicad for autocad-sprinkler-Use connection nodes to calculate pressure drops in sprinkler networks

9. Zoomaus- ja liikkumismahdollisuus Room-moduulin esikatseluikkunassa

Room

MagiCAD Room-moduulin esikatseluikkunaan on lisätty zoomaus- ja liikkumismahdollisuus. Näiden toimintojen avulla on huomattavasti helpompaa löytää tarkasteltava huonetila, etenkin isoissa laajan kerrosalan omaavissa projekteissa.

magicad for autocad-room-Possibility to zoom and pan in Room preview window