Tutustu uuden MagiCAD 2023 UR-2 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2023 for AutoCAD »

MagiCAD 2023 Update Release 2

1. Säilytä päällekkäisten järjestelmien välinen korkeusero ohituksia tehtäessä

Ventilation, Piping, Electrical

Multi crossing -työkalu säilyttää päällekkäisten putki- kanava- tai kaapelihyllyjärjestelmien välisen korkeuseron ohituksen aikana käytettäessä uutta Relative crossing -vaihtoehtoa. Järjestelmille määritellään oma etäisyys ohitettavaan objektiin niin että niiden keskinäinen korkeusero säilyy ohituksen ajan. Järjestelmät sijoitettiin aiemmin automaattisesti samalle etäisyydelle ohitettavasta objektista, jolloin toista järjestelmistä täytyi siirtää manuaalisesti ohituksen jälkeen.

Maintain vertical distances segments Multi crossing

2. Parannettu reikävarausten määrittely ja tarkastelu

Ventilation, Piping, Electrical

Pystysuuntaisten reikävarausten kulma ja koordinaattijärjestelmä (User Coordinate System) on nyt mahdollista määrittää vapaasti. Reikävaraustyökaluun on myös lisätty vaihtoehto jättää vierekkäiset varaukset yhdistämättä, jos ne ovat kaikki pyöreitä.

Tämän lisäksi, uusi reikävarausten yhteenvetoikkuna helpottaa luotujen reikävarausten tarkastelua. Yhteenveto avautuu aina automaattisia reikävarauksia luotaessa ja sisältää listan luoduista varauksista tietoineen. Yhteenvetoikkuna voidaan myös avata manuaalisesti koska tahansa, jolloin siinä näytetään kaikki projektin piirustusten sisältämät reikävaraukset.

definition overview provisions definition overview provisions Ventilation Piping Electrical

3. Jätä valitut säätöpellit huomioimatta Flow analysis -laskentaraportissa

Calculation

Ilmanvaihtojärjestelmien Flow analysis -laskentaraportissa on nyt mahdollista jättää valittuja säätöpeltejä huomioimatta ja sen jälkeen päivittää laskentatulokset. Tämä on helppo tapa tarkistaa yksittäisten säätöpeltien tarpeellisuus ilman varsinaisen projektin muokkaamista.

Ignore dampers extended flow analysis report

4. Asenna laitevalmistajien ilmanjakolaatikoita

Ventilation

Ilmanvaihtosuunnittelussa on nyt mahdollista käyttää eri laitevalmistajien ilmanjakolaatikoita. Aiemmin käyttäjien saatavilla oli ainoastaan geneerisiä ilmanjakolaatikoita.

Manufacturer distribution boxes

5. Yksityiskohtaisia muokkausvaihtoehtoja patteriventtiileille ja termostaateille

Piping

Uudet muokkausvaihtoehdot patteriventtiileille ja termostaateille mahdollistavat niiden tarkemman esityksen eri tilanteiden mukaisesti. Venttiilin liitoskohta on mahdollista valita vapaasti, kun aiemmin liitos tehtiin aina syöttöputken kohdalle. Lisäksi venttiilin ja termostaatin kulma voidaan määrittää vapaasti.

Detailed radiator valve thermostat adjustment-MagiCAD for AutoCAD

6. Muokkaa useiden rakenteiden tietoja samanaikaisesti MagiCAD Room -moduulissa

Room

MagiCAD Room -moduulissa on nyt mahdollista muokata halutun ominaisuuden arvoa samanaikaisesti usealle eri rakenteelle, kuten seinät, ikkunat, ovet, palkit, pylväät ja laatat. Käyttäjät voivat esimerkiksi valita useita ikkunaobjekteja ja vaihtaa niille kaikille saman arvon klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta halutun ominaisuuden kohdalla.

Change values multiple building objects simultaneously MagiCAD Room

7. Korjattu seinien IFC-tuonti MagiCAD Room -moduulissa

Room

MagiCAD Room -moduulin IFC-tuonti saattoi välillä epäonnistua, koska toiminto ei onnistunut lukemaan tiedostojen sisältämiä seiniä. Tämä riippui tavasta miten seinät oli tiedostossa määritelty. Kyseinen vika on korjattu MagiCAD 2023 UR-2 -versiossa.

8. Luo Revit-projektien keskuskaavioita AutoCADissa

Electrical

MagiCADin avulla Revit-projektin virtapiirit on nyt mahdollista tuoda AutoCADiin keskuskaavioiden luontia varten. Tämän jälkeen valmiiden keskuskaavioiden tiedot voidaan viedä takaisin Revit-projektiin. Jotta tämä työnkulku olisi mahdollinen, MagiCAD for AutoCADiin on lisätty Spreadsheet Export- ja Spreadsheet Import -toiminnot keskukaavioille. Näitä toimintoja voi kuitenkin käyttää ainoastaan virtapiirien tuomiseen ja viemiseen.

Spreadsheet Import -toiminto tuo AutoCADiin kaikki valitun keskuksen virtapiirit. Jos virtapiiriä ei ole AutoCAD projektissa se luodaan automaattisesti ja olemassa olevat virtapiirit päivitetään. Kun keskuskaavio on valmis, kaikki tiedot voidaan viedä takaisin Revit-projektiin Spreadsheet Export -toiminnolla.

Nämä lisätyt toiminnot mahdollistavat AutoCADin käyttämisen Revit-projektien keskuskaavioiden luomiseen.

MagiCAD for AutoCAD create switchboard schematics for Revit projects

9. Käännä mittatekstit ja sähköryhmien symbolit ympäri koordinaattijärjestelmän vaihtuessa

Electrical

Projektin käyttämä koordinaattijärjestelmä täytyy joskus vaihtaa kohdassa, jossa mallintaminen on jo käynnissä. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että mittatekstit ja sähköryhmien symbolit ovat väärin päin käytettävään koordinaattijärjestelmään nähden. Uuden Flip Text -toiminnon avulla ne voidaan kääntää helposti ympäri uuden koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Flip dimension texts and circuit symbols after changing coordinate systems

10. Laajennettu Automatic Text -toiminto

Electrical

Automatic Text -toiminnon avulla on nyt mahdollista lisätä automaattisia mittatekstejä mille tahansa sähköpiirroksen objektille. Aiemmin toimintoa voitiin käyttää ainoastaan laitteille. Näin automaattisten mittatekstien avulla voidaan nyt merkitä useita eri tyyppisiä objekteja samanaikaisesti , kuten esimerkiksi laitteita, kaapelireittejä ja kaapeleita. Objektien valinta tehdään valintasuodattimia käyttämällä.

Improved Automatic Text function magicad for autocad

11. Asemoi ja asettele ilman viiteviivoja olevat automaattiset tekstit

Electrical

Uudet asemointi- ja asetteluvaihtoehdot mahdollistavat Ilman viiteviivoja olevien automaattisten tekstien joustavamman sijoittelun käytettävissä olevan tilan mukaisesti. Aiemmin tekstit sijoitettiin aina käyttäen keskelle asemointia, mikä johti siihen että pitkät tekstit saattoivat jatkua symbolin päälle.

Positioning options for automatic texts without reference lines