Haku

MagiCAD for Revit ensimmäinen IFC4-sertifioitu LVIS-suunnitteluohjelmisto maailmanlaajuisesti

15.09.2021

MagiCAD Group

Lehdistötiedotteet
MagiCAD
MagiCAD for Revit
Uutiset

MagiCAD Groupin talotekniikan tietomallinnusohjelmisto MagiCAD for Revitille on myönnetty IFC4 MEP Reference Exchange -sertifiointi. Tämä tekee MagiCADista ensimmäisen IFC4-sertifioidun LVIS-suunnitteluohjelmiston maailmanlaajuisesti. IFC4 on viimeisin versio kansainvälisen buildingSMART järjestön kehittämästä avoimesta ja neutraalista Industry Foundation Classes (IFC) -tiedonsiirtostandardista tietomallinnukseen.

IFC on keskeinen standardi tiedonsiirrossa eri rakennussuunnitteluohjelmistojen välillä ja tärkeä osa avointa tietomallinnusta (openBIM), joka on, buildingSMARTin määritelmän mukaan, yhteistoimivuutta ja palveluntarjoajista riippumatomuutta korostava lähestymistapa rakennussuunnitteluun. Avoin tietomallinnus laajentaa tietomallinnuksen hyötyjä parantamalla digitaalisten tietojen saatavuutta, käytettävyyttä, hallintaa, ja kestävyyttä rakennusalalla. Koska IFC edistää yhteentoimivuutta, se sisältyy myös monien maiden virallisiin vaatimuksiin julkisille rakennushankkeille.

MagiCADin IFC4 sertifiointi on tulosta yrityksen pitkäjänteisestä panostuksesta tuotekehitykseen. “Sijoituksemme IFC-kehitykseen, jo vuodesta 1997 lähtien, on aina ollut kannattavaa, niin meille kuin asiakkaillemmekin”, sanoo Mikael Ekenberg, Head of Products MagiCAD Groupilla. ”Kyky täyttää sekä tämänhetkiset että tulevat avoimen tietomallinnuksen vaatimukset on olennaista toimittaessa globaaleilla markkinoilla. Rakennusten omistajat ovat ymmärtäneet tiedon keskeisen merkityksen rakennusprojekteissa ja haluavat huolehtia että tietopääoma on käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla niin projektin aikana kuin myöhemminkin. Tässä IFCllä on erittäin tärkeä rooli, jota me haluame tukea.”

MagiCADin IFC4 MEP Reference Exchange -sertifiointi on IFC-tiedostovientiä varten. Tämä tarkoittaa että MagiCADilla tuotetut LVIS-mallit voidaan sisällyttää tietomallinnustyönkulkuun muiden IFC4-yhteensopivia ohjelmistoja hyödyntävien suunnittelualojen kanssa, erityisesti helpottamaan törmaystarkastelua ja osien geometriasta syntyvien ongelmien ratkaisua.

MagiCADin ensimmäinen saatavilla oleva IFC4-sertifioitu versio on MagiCAD 2022.1, joka julkaistiin 17.8.2021.