Haku

MagiCAD Group ja One Click LCA tukevat yhdessä LVIS-laitevalmistajia ympäristötietojen keräämisessä

04.06.2024

MagiCAD Group

Laitevalmistajauutiset
Lehdistötiedotteet

MagiCAD Group ja One Click LCA tukevat yhdessä LVIS-laitevalmistajia ympäristötietojen keräämisessä

MagiCAD Group ja One Click LCA, rakennus- ja valmistusteollisuuden ympäristödataan keskittyvä teknologiayritys, yhdistävät voimansa tukeakseen talotekniikan laitevalmistajia rakennusalan kehittyvässä ympäristössä. Molemmat yritykset korostavat koko alan kattavan yhteistyön tärkeyttä ympäristötietoisuuden edistämisessä.

Talotekniikan laitevalmistajat ovat vuosien varrella heränneet ilmastokriisin edellyttämien toimien kiireellisyyteen ja mukauttaneet strategioitaan nostamalla kestävän innovoinnin etusijalle. Nykyisin yritykset panostavat energiatehokkaisiin teknologioihin, päästöjen vähentämiseen ja ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Kestävään kehitykseen siirtymisestä on tullut keskeinen osa tuotekehitystä.

Myös Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa ja ‑säädöksiä kehitetään, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaammin. Uudet kansalliset lait ja määräykset mullistavat alan standardeja. Siksi vastuullisimpien tuotteiden tarjoaminen omassa tuotekategoriassa ei enää riitä. Yritysten on todennettava ilmastolausuntonsa, ja usein ympäristöraporteille tarvitaan kolmannen osapuolen tekemä auditointi.

MagiCAD Laitevalmistajapalvelut, MagiCAD Groupin liiketoimintayksikkö, ymmärtää ympäristönäkökohtien keskeisen roolin LVIS-suunnittelussa ja haluaa helpottaa LVIS-laitevalmistajien digitaalista siirtymää. MagiCAD Groupin Laitevalmistajapalvelujen johtaja Riitta Korri korostaa rakennusalan kehittyvää ympäristöä ja kestävän kehityksen kasvavaa merkitystä:

”Nykypäivän rakennusalalla kestävyys ei ole vain muotisana vaan välttämättömyys. Tiedostamme ympäristötietojen merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja haluamme tuoda ympäristöselosteiden tiedot suunnittelijoiden saataville integroitaviksi suunnitteluprosessiin.”

Johtava ilmastointijärjestelmien valmistaja Kampmann on jo ryhtynyt tallentamaan konvektoreidensa ympäristöselosteita (EPD). Imke Klompmaker, joka työskentelee Kampmann GmbH & Co. KG:ssä vastuullisuusasioiden parissa, kertoo tästä hankkeesta:

”Ympäristöselosteita hyödyntämällä voimme virtaviivaistaa kestävän rakentamisen sertifikaattien hankintaprosessia asiakkaidemme kannalta. LVIS-suunnittelijat voivat toimittaa tuotteidemme ympäristöselosteen rakennusten sertifiointitarkastajille. Ympäristöselosteiden avulla voimme myös tutkia innovatiivisia tapoja parantaa tuotteidemme kestävyyttä. Siksi olemme sitoutuneet laajentamaan ympäristötietojen tarjoamista myös muussa tuotevalikoimassamme.”

One Click LCA:n avainasiakaspäällikkö Tuomas Jääskeläinen korostaa Korrin tapaan yhteistyön tärkeyttä alan kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa:

”Kestävä rakentaminen vaatii yhteisiä ponnisteluja. Pyrimme parantamaan ympäristötietojen saatavuutta koko toimialalla, jotta sidosryhmät voivat tehdä valistuneita päätöksiä kestävän kehityksen ensisijaistamiseksi.

MagiCAD Group ja One Click LCA näyttävät yhdessä esimerkkiä sitoutumisesta kestävän rakentamisen edistämiseen.

Tietoja MagiCAD Groupista:

MagiCAD Group on maailmanlaajuinen ohjelmistoratkaisujen ja valmistajapalvelujen tarjoaja, jonka tehtävänä on auttaa suunnittelu- ja rakennusyhtiöitä luomaan parempia rakennuksia. MagiCAD Laitevalmistajapalvelut on auttanut yli kolmeasataa LVIS-laitevalmistajaa digitaalisessa muutoksessa toimimalla siltana suunnittelijoiden ja valmistajien välillä.

Tietoja One Click LCA:sta:

One Click LCA on johtava rakennustuotteiden EPD-dokumentointipalveluiden toimittaja, joka tarjoaa läpinäkyvää ja standardoitua ympäristötietoa kestävien rakennussuunnittelukäytäntöjen tueksi.

Mediakontaktit:

Riitta Korri
Johtaja, MagiCAD Laitevalmistajapalvelut
MagiCAD Group
Sähköposti: riitta.korri@magicad.com
Puhelin: +358 40 560 8697

Tuomas Jääskeläinen
Avainasiakaspäällikkö
One Click LCA
Sähköposti: tuomas.jaaskelainen@oneclicklca.com
Puhelin: +358 40 137 1509