MagiCAD Electrical

Kattava ratkaisu sähkö-, tele-, ja datajärjestelmien suunnitteluun ja piirtoon

Nopeaa ja tarkkaa sähkösuunnittelua Revitillä, AutoCADilla ja BricsCADilla

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

MagiCAD Electrical on kattava ratkaisu sähkö-, valaistus-, tele-, ja datajärjestelmien suunnitteluun ja laskentaan. Ohjelmisto tarjoaa tehokkaat ja kehittyneet työkalut sähkölaskentaan, virtapiirien yksityiskohtaiseen suunnitteluun, keskuskaavioiden laatimiseen ja muokkaamiseen, kaapelien ja kaapelihyllyjen mallinnukseen sekä 2D-piirrosmerkkien koordinointiin 3D-mallin kanssa. MagiCAD Electrical tarjoaa suunnittelijan käyttöön myös MagiCADin laajat tuotekirjastot, jotka sisältävät laajan valikoiman tarkan geometrian ja tekniset tiedot sisältäviä sähkötuotteita.

MagiCAD Electrical on täysin integroitu Revit-, AutoCAD-, tai BricsCAD -ohjelmistoalustaan.

Kehittyneet mallinnustyökalut

MagiCAD automatisoi monia sähkösuunnitteluun liittyviä aikaa vieviä rutiinitehtäviä, kuten virtapiirien piirtäminen ja kaapelireittien mallintaminen, tuotteiden asentaminen sekä kytkentöjen luominen ja muokkaaminen.

MagiCAD tarjoaa myös työkalut saumattomaan koordinointiin 2D- ja 3D-mallien välillä symbolienhallinnan ja automaattisten kaaviopiirrosten avulla.

Katso toiminnot Revitille ›
Katso toiminnot AutoCADille ›
Katso toiminnot BricsCADille ›

Kaapelihyllyjen ja johtokanavien mallinnus ja asetukset
Sujuvampi johtoteiden määrittely ja mallinnus
Tuotevalinta- ja -asennustyökalut
Nopea tuotteiden valinta suunnittelukriteereiden mukaisesti
Kaapelien mallinnus ja kaapelireitit
Kaapelien mallinnus ja ominaisuudet suunnittelustandardien mukaisesti, älykkäät työkalut kaapelireiteille ja -paketeille sekä kaapelien pituuden ja pinta-alan laskenta.
Keskuskaaviot
Lokalisoidut kaaviopohjat mahdollistavat keskuskaavioiden luomisen automaattisesti kuormaryhmien perusteella.
DIALux-yhteensopivuus
Mahdollistaa tilatietojen viennin DIALuxiin sekä valaisinsuunnittelun tuonnin Revitiin

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot ja lokalisaatiot

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot
Laskentatoiminnot mahdollistavat muun muassa kaapeleiden mitoituksen, jännitehäviö- ja oikosulkulaskennat sekä suojalaitteiden määrityksen suoraan Revit-projektista
Dataset-pohjat projektien aloitukseen
Lokalisoidut dataset-pohjat nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista
Laaja tuki eri suunnittelustandardeille
Eurooppalaisten suunnittelustandardien tuki sisältää lokalisaation, mallipohjat, piirrosmerkit ja laskentastandardit.
Omat piirrosmerkit
MagiCAD mahdollistaa omien piirrosmerkkien luomisen paikallisten vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti.

MagiCADin BIM-objektit on mallinnettu tarkasti fyysisten tuotteiden perusteella ja ne sisältävät valmistajien toimittamat yksityiskohtaiset mitat ja tekniset tiedot. Teknisten tietojen avulla on mahdollista suorittaa tarkkoja laskentatoimintoja jo mallinnuksen aikana, vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja, ja näin saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.

Sisäänrakennettujen laskentatoimintojen avulla voi mitoittaa järjestelmän, analysoida eri säätöarvoja ja tarkistaa suunnitteluvaatimusten täyttymisen. Ne varmistavat suunnittelun laadun ilman toistoa tai rinnakkaisen mallin käyttöä.

MagiCAD on lisäksi lokalisoitu Euroopan suurimpien markkina-alueiden laskenta-, esitys- ja työnkulkuvaatimusten mukaisesti. Laskentatoimintoja on näin mahdollista tehdä paikallisten standardien mukaisesti.

Katso toiminnot Revitille ›
Katso toiminnot AutoCADille ›
Katso toiminnot BricsCADille ›

Common Tools

Kaikki MagiCAD-moduulit sisältävät yhteiset suunnittelutyön tuottavuutta parantavat Common Tools -työkalut.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer ja Supports & Hangers tarjoavat kukin kattavan valikoiman osa-alueen omia erikoistuneita mallinnus- ja laskentatoimintoja, jotka toimivat yhdessä kaikille osa-alueille sopivien Common Tools – suunnittelutyökalujen- kanssa.

Common Tools Revitille ›
Common Tools AutoCADille ›
Common Tools BricsCADille ›

Reikävaraukset
Luo reikävaraukset automaattisesti ja hallitsee niitä räätälöitävillä säännöillä
Etsi ja korvaa
Korvaa mikä tahansa tuote nopeasti toisella vastaavan tyyppisellä
Split Segment -työkalu
Leikkaa kanavat, putket, putkijohdot ja kaapelihyllyt standardipituisiksi osiksi
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
BCF Manager mahdollistaa tehokkaan yhteistyön tietomallinnusprojekteissa

BIM-tuotekirjastot

Suurin valmistajien tarkastamien BIM-objektien kirjasto
MagiCAD-kirjastot ovat maailman laajin valmistajien tarkastamien BIM-objektien valikoima LVIS-suunnittelun tarpeisiin
 
Mukauta geneerisiä objekteja MagiCAD Create -sovelluksella
MagiCAD Create on täydentävä sovellus, jonka avulla voi luoda mukautettuja LVIS-tuotekirjastoja
 
Valintatyökalujen liitosohjelmat
Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajien tuotevalinta- ja laskentaohjelmistot suoraan MagiCADiin
 

MagiCADilla voi käyttää suoraan yli miljoonaa tarkat tuotetiedot sisältävää BIM-objektia, 300 johtavan kansainvälisen LVIS-valmistajan valikoimista. Valmistajien tarkastamia BIM-objekteja sisältävä kirjastomme tarjoaa kattavan valikoiman LVIS-suunnitteluun tarvittavia tuotteita.

Tarjoamme lisäksi MagiCAD Create -ohjelmiston geneerisen BIM-objektikirjaston ja muokkaustoiminnot. Jos valmistajakohtaisista BIM-objekteista ei löydy tarvittavaa tuotetta, suunnittelijat voivat MagiCAD Create -sovelluksella luoda tarvittavat BIM-objektit nopeasti muokkaamalla kirjaston geneerisiä objekteja.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›
Ominaisuudet BricsCADille ›

MagiCAD-projektit

Ramboll

Ramboll suunnitteli LVIS-järjestelmät Luulajan uudelle asuinalueelle MagiCADillä

Lue lisää ›

MA Eldesign

MagiCAD Electrical suoraviivaistaa ja nopeuttaa suunnittelua toimiston koosta riippumatta

Lue lisää ›

Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy

”Kaikki projektini, joissa olen käyttänyt MagiCAD-ohjelmistoa, ovat onnistuneet hyvin”

Lue lisää ›

Kehittyneet mallinnustyökalut

Kaapelien mallinnus ja kaapelireitit

Kaapeleiden ja kaapelireittien määrittäminen ja mallinnus kotimaisten standardien mukaisesti

Lue lisää

Kaapelihyllyjen täyttöaste ja kaapeleiden asettelu

MagiCAD allows you to evaluate cable tray filling ratios and preview how cables could be laid on them.

Lue lisää

Kaapelihyllyjen ja johtokanavien mallinnus ja asetukset

Sujuvampi johtoteiden määrittely ja mallinnus.

Lue lisää

Tuotevalinta- ja -asennustyökalut

Nopeuttaa tuotteiden valintaa suunnittelukriteereiden mukaisesti.

Lue lisää

DIALux-yhteensopivuus

Mahdollistaa tilatietojen viennin DIALuxiin sekä valaisinsuunnittelun tuonnin Revitiin.

Lue lisää

Piirrosmerkkien hallinta

Mahdollistaa 3D-mallinnuksen sekä 1D/2D-tulosteiden tuottamisen synkronoidusti.

Lue lisää

Keskuskaaviot

Keskuskaavioiden luominen automatisoidusti kuormaryhmien perusteella.

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Sähköjärjestelmien kaaviopiirrokset

Luo kaaviopiirrokset koko sähköjärjestelmälle älykkäiden työkalujen avulla

Lue lisää

Suorita sähkölaskennat suoraan Revit-projektista

MagiCAD Electrical mahdollistaa kattavat sähkölaskennat suoraan Revi...

Lue lisää

Omat piirrosmerkit

MagiCAD mahdollistaa omien piirrosmerkkien luomisen paikallisten vaati...

Lue lisää

Dataset-pohjat projektien aloitukseen

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista.

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Kehittyneet mallinnustyökalut

Suunnittele 3D:nä ja tuota 2D-paperikuvat

Mahdollistaa 3D-mallinnuksen sekä 1D/2D-tulosteiden tuottamisen synkronoidusti.

Lue lisää

Kaapelien mallinnus ja kaapelireitit

Mahdollistaa kaapelien pituuksien ja kaapelireittien fyysisten vaatimusten arvioinnin.

Lue lisää

Kaapelihyllyjen ja johtokanavien mallinnus

Sujuvampi johtoteiden määrittely ja mallinnus.

Lue lisää

Tuotevalinta- ja -asennustyökalut

Nopeuttaa tuotteiden valintaa suunnittelukriteereiden mukaisesti.

Lue lisää

Valaisinkiskojen asennus

Mahdollistaa valaisinkiskojen realistisen mallinnuksen.

Lue lisää

DIALux-yhteensopivuus

Valaisinsuunnittelun tuonti MagiCADiin.

Lue lisää

Keskuskaaviot

Keskuskaavioiden luominen automatisoidusti kuormaryhmien perusteella.

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Projektien aloituspohjat standardien mukaisesti

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista.

Lue lisää

Laskenta- ja tarkastustyökalut

MagiCAD Electrical mahdollistaa myös kattavat sähköalan laskennat suunnitteluominaisuuksiensa lisäksi.

Lue lisää

Järjestelmäkaaviot

Kattavat työkalut järjestelmäkaavioiden laatimiseen koko jakeluverkoston tai pienoisjännitejärjestelmän osalta.

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Kehittyneet mallinnustyökalut

Suunnittele 3D:nä ja tuota 2D-paperikuvat

Mahdollistaa 3D-mallinnuksen sekä 1D/2D-tulosteiden tuottamisen synkronoidusti.

Lue lisää

Kaapelien mallinnus ja kaapelireitit

Mahdollistaa kaapelien pituuksien ja kaapelireittien fyysisten vaatimusten arvioinnin.

Lue lisää

Kaapelihyllyjen ja johtokanavien mallinnus

Sujuvampi johtoteiden määrittely ja mallinnus.

Lue lisää

Tuotevalinta- ja -asennustyökalut

Nopeuttaa tuotteiden valintaa suunnittelukriteereiden mukaisesti.

Lue lisää

Valaisinkiskojen asennus

Mahdollistaa valaisinkiskojen realistisen mallinnuksen.

Lue lisää

DIALux-yhteensopivuus

Valaisinsuunnittelun tuonti MagiCADiin.

Lue lisää

Keskuskaaviot

Keskuskaavioiden luominen automatisoidusti kuormaryhmien perusteella.

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Projektien aloituspohjat standardien mukaisesti

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista.

Lue lisää

Laskenta- ja tarkastustyökalut

MagiCAD Electrical mahdollistaa myös kattavat sähköalan laskennat suunnitteluominaisuuksiensa lisäksi.

Lue lisää

Järjestelmäkaaviot

Kattavat työkalut järjestelmäkaavioiden laatimiseen koko jakeluverkoston tai pienoisjännitejärjestelmän osalta.

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Mitä sinun tulee tietää

MagiCAD-ohjelmisto tarjoaa useita eri vaihtoehtoja. Seuraavat ohjeet auttavat sinua valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan ohjelmistokokonaisuuden:

Valitse alusta, jolla aiot käyttää MagiCAD-ohjelmistoa
 • MagiCAD Revitille toimii saumattomasti Autodesk Revit- ja Building Design Suite alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD AutoCADille toimii saumattomasti Autodesk AutoCAD-, AutoCAD Architecture- ja AutoCAD MEP – alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD BricsCADille toimii saumattomasti Bricsys BricsCAD -alustaan integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD Suite on paras valinta, kun haluat käsitellä projekteja sekä Autodesk Revit- että AutoCAD-ohjelmistoissa.
Valitse LVIS-suunnittelun osa-alue tai -alueet, joille aiot keskittyä
MagiCADista on saatavilla kullekin sunnittelualalle oma moduulinsa. Kaikkiin niistä sisältyy MagiCADin BIM-objektikirjastot ja Common Tools työkalut.
 • Ilmanvaihtosuunnittelu:
  MagiCAD Ventilation
  – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Putkisuunnittelu:
  MagiCAD Piping – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Sähkösuunnittelu:
  MagiCAD Electrical – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Kaaviopiirustukset:
  MagiCAD Schematics – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Sprinklerisuunnittelu:
  MagiCAD Sprinkler Designer – myydään pakettina MagiCAD Piping -moduulin kanssa, saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Kannatin- ja tukijärjestelmät:
  MagiCAD Supports & Hangers
  – saatavilla Revitille
 • Piirikaaviot:
  MagiCAD Circuit Designer – saatavilla AutoCADille ja BricsCADille
 • Olosuhde- ja energiasimulointi:
  MagiCAD Comfort & Energy – saatavilla AutoCADille
 • Tilamallit:
  MagiCAD Room – saatavilla AutoCADille ja BricsCADille
Valitse tarpeitasi vastaava lisenssi
 • Pysyvä lisenssi
  • Stand-alone lisenssi (Stand-alone Licence Model, SLM): Tämä käyttöoikeus on yksikkölukittu, eli se on sidottu tiettyyn työasemaan. Nämä käyttöoikeudet soveltuvat yksilöille tai pieniin toimistoihin, joissa vain muutaman henkilön tarvitsee päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Verkkolisenssi (Network Licence Model, NLM): Tätä käyttöoikeutta ei ole sidottu tiettyyn työasemaan, joten se on stand-alone lisenssiä joustavampi vaihtoehto. Yksi verkkolisenssi sallii ohjelmistotuotteen käytön yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Verkkolsienssit soveltuvat suuremmille organisaatioille, joissa useiden henkilöiden täytyy päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Pysyvän lisenssin ylläpitosopimus tarjoaa käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin.
 • Määräaikainen lisenssi
  • MagiCAD käyttöoikeudet on myös mahdollista hankkia määräaikaisesti. Sekä stand-alone että verkkolisenssejä on saatavilla määräaikaisina. Määräaikainen lisenssi sisältävät käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla lyhyinä kolmen tai kuuden kuukauden sopimuksina sekä pitempinä 12, 24 tai 36 kuukauden sopimuksina. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla MagiCAD Ventilation-, MagiCAD Piping-, MagiCAD Electrical-, MagiCAD Schematics- ja MagiCAD Supports & Hangers -ohjelmistoille.
 • Oppilaitoslisenssi
  • Oppilaitoslisenssejä on saatavilla opetuskäyttöön toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille ja opistoille. Oppilaitoslisenssien käyttöoikeudet kattavat valikoiman eri MagiCAD-moduuleja, joiden kaikki toiminnot ovat käytettävissä. Käyttöoikeus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan.
Perehdytys
Uusien MagiCAD-ohjelmistojen ostamisen yhteydessä niille voi hankkia myös koulutuspaketin lisämaksusta. MagiCAD Group ja sen kumppanit järjestävät ohjelmistokoulutuksia niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille. Koulutuspaketit räätälöidään asiakkaan käyttämän alustan ja moduulien mukaan.

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme

 

Mikä on käyttämänne ohjelmisto-alusta?

 
Revit
 
 
AutoCAD
 
 
BricsCAD
 
 
 

Mistä MagiCAD-ohjelmistoista olette kiinnostunut?

 
MagiCAD Ventilation
 
 
MagiCAD Schematics
 
 
MagiCAD Sprinkler Designer
 
 
MagiCAD Piping
 
 
MagiCAD Circuit Designer
 
 
MagiCAD Supports & Hangers
 
 
MagiCAD Electrical
 
 
MagiCAD Comfort & Energy
 
 
Interest in MagiCAD Room
 
 
 

Kuinka monelle käyttäjälle tarvitsette käyttöoikeudet?

 
Get a Quote - How many users do you have?
 
 
 
Enter your inquiry here.
 
 
First Name*
 
 
Last name*
 
 
E-mail*
 
 
Phone
 
 
Company*
 
 
City*
 
 
Profile / Sector UK*
 
 
Country*
 
 
Kyllä, haluan tilata uutiskirjeen