MagiCAD Piping

Kattava tietomallinnusohjelmisto putkisuunnitteluun ja -laskentaan

Nopeampaa putkisuunnittelua Revitillä ja AutoCADilla

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

MagiCAD Piping on kattava tietomallinnusohjelmisto lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi- ja käyttövesijärjestelmien sekä viemäröinti-, sprinkleri- ja erikoisverkostojen suunnitteluun ja laskentaan. MagiCADin mallinnusta helpottavat ja tuottavuutta parantavat toiminnot säästävät LVIS-suunnittelijoiden aikaa.

MagiCAD sisältää myös automatisoidut mitoitus- ja tasapainotustoiminnot. Voit valita sopivat patterit, lisätä viemäripisteitä ja laskea lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien mitoituksen ja tasapainotuksen uudelleen parilla hiiren napsautuksella. Viemärivirtausnopeuksia on mahdollista laskea myös viemäripisteiden perusteella.

MagiCAD Piping on täysin integroitu Revit- tai AutoCAD-ohjelmistoalustaan.

Kehittyneet mallinnustyökalut

MagiCAD automatisoi monia putkisuunnitteluun liittyviä aikaa vieviä rutiinitoimenpiteitä, kuten kytkentöjen tekeminen ja muokkaus sekä putkien ohitukset ja korkeusmuutokset. Lisäksi sillä voi toteuttaa monia vaativampia liitäntöjä, reitityksiä ja mallin muutoksia.

MagiCADin avulla putkiston voi piirtää suoraan käyttäen käyttäjän määrittämää eristyssarjaa ja eristyksen kokoa voi muuttaa joustavasti.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›

Tuotevalinta- ja asennustyökalut
Valitse oikeat tuotteet helposti, nopeasti ja tarkasti suunnitteluehtojen mukaan
Putkipiirron asetukset
Määritä reititysasetukset nopeasti putkiston mallinnusta varten
Edistyneet mallinnustoiminnot
Putkiston mallinnusta helpottavat toiminnot tarjoavat käyttöösi vakio-, putki-, viemäri-, sprinkleri-, laite- ja lattialämmitysliitännät

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot
Mitoita, analysoi ja tarkista suunnitteluvaatimusten täyttyminen
 
Lokalisoidut dataset-pohjat
Nopeuttavat ja helpottavat projektien aloittamista
 
Laaja kotimaisten ja eurooppalaisten standardien tuki
Mukaan lukien kieli, mallipohja, LVIS-symbolit ja laskutoimitukset
 
Paikalliset piirrosmerkit
Lisää paikallinen 2D-piirrosmerkki valittuihin 3D-tuotemalleihin. Dynaaminen asennustoiminto on optimoitu tuotteen ja tuoteryhmän mukaan.
 

MagiCADin BIM-objektit on mallinnettu tarkasti fyysisten tuotteiden perusteella ja ne sisältävät valmistajien toimittamat yksityiskohtaiset mitat ja tekniset tiedot. Teknisten tietojen avulla on mahdollista suorittaa tarkkoja laskentatoimintoja jo mallinnuksen aikana, vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja, ja näin saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.

Sisäänrakennettujen laskentatoimintojen avulla voi mitoittaa järjestelmän, analysoida eri säätöarvoja ja tarkistaa suunnitteluvaatimusten täyttymisen. Ne varmistavat suunnittelun laadun ilman toistoa tai rinnakkaisen mallin käyttöä. Putkijärjestelmille voidaan suorittaa seuraavia laskentatoimintoja:

 • Lämmityksen ja jäähdytyksen mitoitus
 • Järjestelmien tasapainotus
 • Tunnistus juoksevan numeroinnin avulla
 • Ominaislämpökapasiteetti
 • Venttiilin paine-ero
 • Käyttöveden mitoitus
 • Käyttöveden tasapainotus
 • Viemärien virtauslaskelmat

MagiCAD on lisäksi lokalisoitu Euroopan suurimpien markkina-alueiden laskenta-, esitys- ja työnkulkuvaatimusten mukaisesti. Laskentatoimintoja on näin mahdollista tehdä paikallisten standardien mukaisesti.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›

Common Tools

Kaikki MagiCAD-moduulit sisältävät yhteiset suunnittelutyön tuottavuutta parantavat Common Tools -työkalut.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer ja Supports & Hangers tarjoavat kukin kattavan valikoiman osa-alueen omia erikoistuneita mallinnus- ja laskentatoimintoja, jotka toimivat yhdessä kaikille osa-alueille sopivien Common Tools – suunnittelutyökalujen- kanssa.

Common Tools Revitille ›
Common Tools AutoCADille ›

Reikävaraukset
Luo reikävaraukset automaattisesti ja hallitsee niitä räätälöitävillä säännöillä
Etsi ja korvaa
Korvaa mikä tahansa tuote nopeasti toisella vastaavan tyyppisellä
Split Segment -työkalu
Leikkaa kanavat, putket, putkijohdot ja kaapelihyllyt standardipituisiksi osiksi
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
BCF Manager mahdollistaa tehokkaan yhteistyön tietomallinnusprojekteissa

BIM-tuotekirjastot

Suurin valmistajien tarkastamien BIM-objektien kirjasto
MagiCAD-kirjastot ovat maailman laajin valmistajien tarkastamien BIM-objektien valikoima LVIS-suunnittelun tarpeisiin
 
Mukauta geneerisiä objekteja MagiCAD Create -sovelluksella
MagiCAD Create on täydentävä sovellus, jonka avulla voi luoda mukautettuja LVIS-tuotekirjastoja
 
Valintatyökalujen liitosohjelmat
Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajien tuotevalinta- ja laskentaohjelmistot suoraan MagiCADiin
 

MagiCADilla voi käyttää suoraan yli miljoonaa tarkat tuotetiedot sisältävää BIM-objektia, 300 johtavan kansainvälisen LVIS-valmistajan valikoimista. Valmistajien tarkastamia BIM-objekteja sisältävä kirjastomme tarjoaa kattavan valikoiman LVIS-suunnitteluun tarvittavia tuotteita.

Tarjoamme lisäksi MagiCAD Create -ohjelmiston geneerisen BIM-objektikirjaston ja muokkaustoiminnot. Jos valmistajakohtaisista BIM-objekteista ei löydy tarvittavaa tuotetta, suunnittelijat voivat MagiCAD Create -sovelluksella luoda tarvittavat BIM-objektit nopeasti muokkaamalla kirjaston geneerisiä objekteja.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›

MagiCAD-projektit

SKANSKA

Skanska suunnitteli Nya Karolinska Solnan talotekniikkajärjestelmät MagiCADillä

Lue lisää ›

WSP

WSP suunnittelee Slussenin maanalaisen linja-autoterminaalin MagiCAD for Revitillä

Lue lisää ›

Arup

Arup luottaa MagiCADiin

Lue lisää ›

Ominaisuudet AutoCADille

MagiCAD Piping tarjoaa kaiken tarvittavan tietomallipohjaiseen putkisuunnitteluun AutoCADillä. Voit suunnitella ja laskea  lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi- ja vesijärjestelmät sekä viemäröinti-, sprinkleri- ja erikoisverkostot paikallisten standardien mukaisesti. MagiCADin automatisoidut suunnittelutoiminnot tekevät putkisuunnittelusta nopeampaa ja sujuvampaa. MagiCAD Piping AutoCADille tarjoaa käyttöösi myös laajan BIM-objektitietokannan, joka sisältää yli miljoona laitevalmistajien tarkastamaa LVIS-tuotetta. Lisäksi jokainen MagiCAD-sovellus on varustettu tuottavuutta ja projektiyhteistyötä tehostavilla Common Tools -työkaluilla.

Alla kootusti tärkeimmät työkalut ja toiminnot, jotka MagiCAD Piping tarjoaa käyttöösi AutoCAD-teknologialla. Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja kysy lisää.

Kehittyneet mallinnustyökalut

Lämpöpattereiden asennus ja kytkentä

MagiCADin suodatusvaihtoehtojen avulla on helppoa määrittää jokais...

Lue lisää

Lämpöpattereiden asennus ja patteriventtiiliyhdistelmät

Hyödynnä patteriventtiiliyhdistelmiä, jotka sisältävät kaikki patteriliitäntään tarvittavat osat.

Lue lisää

Suunnittele 3D:nä ja tuota 2D-paperikuvat

MagiCAD on kattava mallinnusohjelma, joka mahdollistaa 3D-mallinnuksen...

Lue lisää

Putkistojen mallinnus

MagiCAD tarjoaa kehittyneet työkalut putkisuunnitteluun. Piirtäminen...

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

MagiCAD tarjoaa kattavat mitoitus- ja tasapainotustoiminnot mallinnetu...

Lue lisää

Projektien aloituspohjat standardien mukaisesti

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista. MagiCAD tarjoaa va...

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Ominaisuudet Revitille

MagiCAD Piping tarjoaa kaiken tarvittavan tietomallipohjaiseen putkisuunnitteluun Revitillä. Voit suunnitella ja laskea  lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi- ja vesijärjestelmät sekä viemäröinti-, sprinkleri- ja erikoisverkostot paikallisten standardien mukaisesti. MagiCADin automatisoidut suunnittelutoiminnot tekevät putkisuunnittelusta nopeampaa ja sujuvampaa. MagiCAD Piping Revitille tarjoaa käyttöösi myös laajan BIM-objektitietokannan, joka sisältää yli miljoona laitevalmistajien tarkastamaa LVIS-tuotetta. Lisäksi jokainen MagiCAD-sovellus on varustettu tuottavuutta ja projektiyhteistyötä tehostavilla Common Tools -työkaluilla.

Alla kootusti tärkeimmät työkalut ja toiminnot, jotka MagiCAD Piping tarjoaa käyttöösi Revit-teknologialla. Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja kysy lisää.

Kehittyneet mallinnustyökalut

Lämpöpattereiden asennus ja patteriventtiiliyhdistelmät

Hyödynnä patteriventtiiliyhdistelmiä, jotka sisältävät kaikki patteriliitäntään tarvittavat osat.

Lue lisää

Putkisarjan vaihto olemassaolevalle järjestelmälle

MagiCAD mahdollistaa putkisarjojen kokovaihtoehtojen vastaavuuksien määrittämisen, jonka avulla on helppoa varmistaa että jokainen osa korvataan oikealla vaihtoehdolla. 

Lue lisää

Putkipiirron asetukset

Kopioi jo piirretyistä putkista kätevästi systeemi-, korkeus- sekä...

Lue lisää

Tuottavuustyökalut

MagiCAD automatisoi ja nopeuttaa monia putkisuunnittelun rutiinitoimen...

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Kaasujärjestelmien suunnittelu ja laskenta

MagiCAD sisältää kattavat toiminnot maakaasujärjestelmien suunnittelua ja laskentaa varten.

Lue lisää

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

MagiCAD tarjoaa kattavat mitoitus- ja tasapainotustoiminnot mallinnetu...

Lue lisää

Omat piirrosmerkit

MagiCAD mahdollistaa myös omien piirrosmerkkien luonnin. Lisäksi kä...

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Mitä sinun tulee tietää

MagiCAD-ohjelmisto tarjoaa useita eri vaihtoehtoja. Seuraavat ohjeet auttavat sinua valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan ohjelmistokokonaisuuden:

Valitse Autodesk-alusta, jolla aiot käyttää MagiCAD-ohjelmistoa

 • MagiCAD Revitille toimii saumattomasti Autodesk Revit- ja Building Design Suite alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD AutoCADille toimii saumattomasti Autodesk AutoCAD-, AutoCAD Architecture- ja AutoCAD MEP – alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD Suite on paras valinta, kun haluat käsitellä projekteja sekä Autodesk Revit- että AutoCAD-ohjelmistoissa.

Valitse LVIS-suunnittelun osa-alue tai -alueet, joille aiot keskittyä

MagiCADista on saatavilla kullekin sunnittelualalle oma moduulinsa. Kaikkiin niistä sisältyy MagiCADin BIM-objektikirjastot ja Common Tools työkalut.

 • Ilmanvaihtosuunnittelu:
  MagiCAD Ventilation
  – saatavilla Revitille ja AutoCADille
 • Putkisuunnittelu:
  MagiCAD Piping – saatavilla Revitille ja AutoCADille
 • Sähkösuunnittelu:
  MagiCAD Electrical – saatavilla Revitille ja AutoCADille
 • Kaaviopiirustukset:
  MagiCAD Schematics – saatavilla Revitille ja AutoCADille
 • Sprinklerisuunnittelu:
  MagiCAD Sprinkler Designer – myydään pakettina MagiCAD Piping -moduulin kanssa, saatavilla Revitille ja AutoCADille
 • Kannatin- ja tukijärjestelmät:
  MagiCAD Supports & Hangers
  – saatavilla Revitille
 • Piirikaaviot:
  MagiCAD Circuit Designer – saatavilla AutoCADille
 • Olosuhde- ja energiasimulointi:
  MagiCAD Comfort & Energy – saatavilla AutoCADille
 • Tilamallit:
  MagiCAD Room – saatavilla AutoCADille

Valitse tarpeitasi vastaava lisenssi

 • Pysyvä lisenssi
  • Stand-alone lisenssi (Stand-alone Licence Model, SLM): Tämä käyttöoikeus on yksikkölukittu, eli se on sidottu tiettyyn työasemaan. Nämä käyttöoikeudet soveltuvat yksilöille tai pieniin toimistoihin, joissa vain muutaman henkilön tarvitsee päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Verkkolisenssi (Network Licence Model, NLM): Tätä käyttöoikeutta ei ole sidottu tiettyyn työasemaan, joten se on stand-alone lisenssiä joustavampi vaihtoehto. Yksi verkkolisenssi sallii ohjelmistotuotteen käytön yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Verkkolsienssit soveltuvat suuremmille organisaatioille, joissa useiden henkilöiden täytyy päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Pysyvän lisenssin ylläpitosopimus tarjoaa käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin.
 • Määräaikainen lisenssi
  • MagiCAD käyttöoikeudet on myös mahdollista hankkia määräaikaisesti. Sekä stand-alone että verkkolisenssejä on saatavilla määräaikaisina. Määräaikainen lisenssi sisältävät käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla lyhyinä kolmen tai kuuden kuukauden sopimuksina sekä pitempinä 12, 24 tai 36 kuukauden sopimuksina. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla MagiCAD Ventilation-, MagiCAD Piping-, MagiCAD Electrical-, MagiCAD Schematics- ja MagiCAD Supports & Hangers -ohjelmistoille.
 • Oppilaitoslisenssi
  • Oppilaitoslisenssejä on saatavilla opetuskäyttöön toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille ja opistoille. Oppilaitoslisenssien käyttöoikeudet kattavat valikoiman eri MagiCAD-moduuleja, joiden kaikki toiminnot ovat käytettävissä. Käyttöoikeus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan.

Perehdytys

Uusien MagiCAD-ohjelmistojen ostamisen yhteydessä niille voi hankkia myös koulutuspaketin lisämaksusta. MagiCAD Group ja sen kumppanit järjestävät ohjelmistokoulutuksia niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille. Koulutuspaketit räätälöidään asiakkaan käyttämän alustan ja moduulien mukaan.

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme

Mikä on käyttämänne ohjelmisto-alusta?

Revit
AutoCAD

Mistä MagiCAD-ohjelmistoista olette kiinnostunut?

MagiCAD Ventilation
MagiCAD Schematics
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Piping
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD Supports & Hangers
MagiCAD Electrical
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

Kuinka monelle käyttäjälle tarvitsette käyttöoikeudet?

How many users do you have?
Enter your inquiry here.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Profile / Sector UK*
Country*
Kyllä, haluan tilata uutiskirjeen