MagiCAD Ventilation

Kattava tietomallinnusohjelmisto ilmanvaihtosuunnitteluun ja -laskentaan

Nopeaa ja tarkkaa ilmanvaihtosuunnittelua Revitillä, AutoCADilla ja BricsCADilla

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Puhtaan, terveellisen sisäilman varmistaminen on yksi haastavimmista nykyaikaisiin rakennuksiin liittyvistä tehtävistä. MagiCAD helpottaa tätä tehtävää tarjoamalla mallinnusta helpottavia ja tuottavuutta parantavia toimintoja, jotka vähentävät rutiininomaista mekaanista suunnittelutyötä. MagiCADilla voi mallintaa helposti vaativatkin kanavareititysratkaisut.

Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmien tarkka laskenta, muutokset ja optimointi suunnitteluvaiheessa on helppoa MagiCADin avulla. Ohjelmisto tarjoaa laajan valikoiman valmiita laskentaominaisuuksia, kuten virtausten yhteenlaskun, mitoituksen, tasapainotuksen ja äänilaskennat.

MagiCAD Ventilation on täysin integroitu Revit-, AutoCAD-, tai BricsCAD -ohjelmistoalustaan.

Kehittyneet mallinnustyökalut

MagiCAD automatisoi monia ilmanvaihdon suunnitteluun liittyviä aikaa vieviä rutiinitehtäviä, kuten kytkentöjen luominen ja muokkaaminen sekä kanavien risteyksien ja korkeusmuutoksien mallintaminen. Lisäksi sillä voi toteuttaa monia vaativampia liitäntöjä, reitityksiä ja mallin muutoksia.

MagiCADin avulla kanavat voi piirtää suoraan käyttäen käyttäjän määrittämää eristyssarjaa ja eristyksen kokoa voi muuttaa joustavasti.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›
Ominaisuudet BricsCADille ›

 

Tuotevalinta- ja asennustyökalut
Valitse oikeat tuotteet helposti, nopeasti ja tarkasti suunnitteluehtojen mukaan
Kanavan piirron asetukset
Määritä reititysasetukset nopeasti kanavien mallinnusta varten
Edistyneet reititystyökalut
Helpota kanavien mallinnusta edistyneillä toiminnoilla, kuten 3D-näkymä, ohituksia nopeuttavat Crossing-työkalut, Angle-to-Horizontal -toiminnot sekä Standard Connection- ja Multi Device Connection -kytkentätyökalut

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot
Mitoita, analysoi ja tarkista suunnitteluvaatimusten täyttyminen
 
Lokalisoidut dataset-pohjat
Nopeuttavat ja helpottavat projektien aloittamista
 
Laaja kotimaisten ja eurooppalaisten standardien tuki
Mukaan lukien kieli, mallipohja, LVIS-symbolit ja laskutoimitukset
 
Paikalliset piirrosmerkit
Lisää paikallinen 2D-piirrosmerkki valittuihin 3D-tuotemalleihin. Dynaaminen asennustoiminto on optimoitu tuotteen ja tuoteryhmän mukaan.
 

MagiCADin BIM-objektit on mallinnettu tarkasti fyysisten tuotteiden perusteella ja ne sisältävät valmistajien toimittamat yksityiskohtaiset mitat ja tekniset tiedot. Teknisten tietojen avulla on mahdollista suorittaa tarkkoja laskentatoimintoja jo mallinnuksen aikana, vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja, ja näin saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.

Sisäänrakennettujen laskentatoimintojen avulla voi mitoittaa järjestelmän, analysoida eri säätöarvoja ja tarkistaa suunnitteluvaatimusten täyttymisen. Ne varmistavat suunnittelun laadun ilman toistoa tai rinnakkaisen mallin käyttöä. Ilmanvaihtojärjestelmille voidaan suorittaa seuraavia laskentatoimintoja:

 • mitoitus (useita menetelmiä)
 • tasapainotus (useita menetelmiä)
 • tunnistus juoksevan numeroinnin avulla
 • äänilaskenta
 • virtaus- ja ääniarvot
 • virtaaman laskenta käyttäen kerrointa

MagiCAD on lisäksi lokalisoitu Euroopan suurimpien markkina-alueiden laskenta-, esitys- ja työnkulkuvaatimusten mukaisesti. Laskentatoimintoja on näin mahdollista tehdä paikallisten standardien mukaisesti.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›
Ominaisuudet BricsCADille ›

Common Tools

Kaikki MagiCAD-moduulit sisältävät yhteiset suunnittelutyön tuottavuutta parantavat Common Tools -työkalut.

MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer ja Supports & Hangers tarjoavat kukin kattavan valikoiman osa-alueen omia erikoistuneita mallinnus- ja laskentatoimintoja, jotka toimivat yhdessä kaikille osa-alueille sopivien Common Tools – suunnittelutyökalujen- kanssa.

Common Tools Revitille ›
Common Tools AutoCADille ›
Common Tools BricsCADille ›

Reikävaraukset
Luo reikävaraukset automaattisesti ja hallitsee niitä räätälöitävillä säännöillä
Etsi ja korvaa
Korvaa mikä tahansa tuote nopeasti toisella vastaavan tyyppisellä
Split Segment -työkalu
Leikkaa kanavat, putket, putkijohdot ja kaapelihyllyt standardipituisiksi osiksi
  BIM Collaboration Format (BCF) Manager
BCF Manager mahdollistaa tehokkaan yhteistyön tietomallinnusprojekteissa

BIM-tuotekirjastot

Suurin valmistajien tarkastamien BIM-objektien kirjasto
MagiCAD-kirjastot ovat maailman laajin valmistajien tarkastamien BIM-objektien valikoima LVIS-suunnittelun tarpeisiin
 
Mukauta geneerisiä objekteja MagiCAD Create -sovelluksella
MagiCAD Create on täydentävä sovellus, jonka avulla voi luoda mukautettuja LVIS-tuotekirjastoja
 
Valintatyökalujen liitosohjelmat
Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajien tuotevalinta- ja laskentaohjelmistot suoraan MagiCADiin
 

MagiCADilla voi käyttää suoraan yli miljoonaa tarkat tuotetiedot sisältävää BIM-objektia, 300 johtavan kansainvälisen LVIS-valmistajan valikoimista. Valmistajien tarkastamia BIM-objekteja sisältävä kirjastomme tarjoaa kattavan valikoiman LVIS-suunnitteluun tarvittavia tuotteita.

Tarjoamme lisäksi MagiCAD Create -ohjelmiston geneerisen BIM-objektikirjaston ja muokkaustoiminnot. Jos valmistajakohtaisista BIM-objekteista ei löydy tarvittavaa tuotetta, suunnittelijat voivat MagiCAD Create -sovelluksella luoda tarvittavat BIM-objektit nopeasti muokkaamalla kirjaston geneerisiä objekteja.

Ominaisuudet Revitille ›
Ominaisuudet AutoCADille ›
Ominaisuudet BricsCADille ›

MagiCAD-projektit

Ramboll

Helsingin uusi maamerkki haastoi suunnittelijat arkkitehtuurillaan

Lue lisää ›

Andersson & Hultmark

Göteborgin maamerkki uudistettiin nykyaikaiseksi MagiCADin avulla

Lue lisää ›

Werfau Medical Engineering

WERFAU Medical Engineering ja MagiCAD vievät tietomallinnusta eteenpäin Venäjällä

Lue lisää ›

Ominaisuudet Revitille

MagiCAD Ventilation tarjoaa kaiken tarvittavan tietomallipohjaiseen ilmanvaihtosuunnitteluun Revitillä, mukaan lukien työkalut tuotteiden valintaan ja asennukseen, kanaviston reititykseen sekä kattavat laskentaominaisuudet. MagiCADin automatisoidut suunnittelutoiminnot tekevät ilmanvaihtosuunnittelusta nopeampaa ja sujuvampaa.

MagiCAD Ventilation Revitille tarjoaa käyttöösi laajan BIM-objektitietokannan, joka sisältää yli miljoona laitevalmistajien tarkastamaa LVIS-tuotetta. Lisäksi jokainen MagiCAD-sovellus on varustettu tuottavuutta ja projektiyhteistyötä tehostavilla Common Tools -työkaluilla.

Alla kootusti tärkeimmät työkalut ja toiminnot, jotka MagiCAD Ventilation tarjoaa käyttöösi Revit-teknologialla. Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja kysy lisää.

Kehittyneet mallinnustyökalut

Hyödynnä geneerisiä ilmanvaihtokoneita

Geneeristen ilmanvaihtokoneiden avulla voidaan varmistaa niiden tilavaraus teknisissä tiloissa sekä luoda alustava ilmanvaihtosuunnitelma.

Lue lisää

Hyödynnä ilmanjakolaatikoita

Distribution boxes facilitate ductwork in limited spaces.

Lue lisää

Ilmanvaihtojärjestelmän osien numerointi

Osien numerointi mahdollistaa tehokkaamman osien hallinnan ja tarkemman määrälaskennan. 

Lue lisää

Suunnittelutarkkuutta parantavat kanavaosat

MagiCADin avulla ilmanvaihtojärjestelmät voidaan mallintaa asennusta vastaavalla tarkkuudella.

Lue lisää

Kanavan piirron asetukset

Nopea kanavien reititysasetusten muokkaaminen. Kopioi jo piirretyistä...

Lue lisää

Reititystyökalut

MagiCAD automatisoi ja nopeuttaa monia ilmanvaihtosuunnittelun rutiini...

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Dataset-pohjat projektien aloitukseen

Dataset-pohjat nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista. Mag...

Lue lisää

Yhdistä eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä

Connection node -toiminnon avulla on mahdollista linkittää eri malleissa sijaitsevia järjestelmiä laskentaa varten.

Lue lisää

Omat piirrosmerkit

MagiCAD mahdollistaa myös omien piirrosmerkkien luonnin. Lisäksi kä...

Lue lisää

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

Kun ilmanvaihtojärjestelmä on osittain tai kokonaan mallinnettu, voi...

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Ominaisuudet AutoCADille

MagiCAD Ventilation tarjoaa kaiken tarvittavan tietomallipohjaiseen ilmanvaihtosuunnitteluun AutoCADillä, mukaan lukien työkalut tuotteiden valintaan ja asennukseen, kanaviston reititykseen sekä kattavat laskennat. MagiCADin automatisoidut suunnittelutoiminnot tekevät ilmanvaihtosuunnittelusta nopeampaa ja sujuvampaa.

MagiCAD linkittää AutoCAD-piirustukset kerrosten välillä, mikä luo rakennuksesta realistisemman mallin verrattuna perinteisiin piirustuksiin, joissa kerrokset ovat erillisiä. Linkityksen ansiosta suunnittelu ja laskennat voidaan suorittaa MagiCADissä koko verkoston osalta, mikä tekee suunnittelusta ja laskentojen tuloksista tarkempia.

MagiCAD Ventilation AutoCADille tarjoaa käyttöösi laajan BIM-objektitietokannan, joka sisältää yli miljoona laitevalmistajien tarkastamaa LVIS-tuotetta. Lisäksi jokainen MagiCAD-sovellus on varustettu tuottavuutta ja projektiyhteistyötä tehostavilla Common Tools -työkaluilla.

Alla kootusti tärkeimmät työkalut ja toiminnot, jotka MagiCAD Ventilation tarjoaa käyttöösi AutoCAD-teknologialla. Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja kysy lisää.

Kehittyneet mallinnustyökalut

Verkoston mallinnus

MagiCAD tarjoaa kehittyneet työkalut ilmanvaihtosuunnitteluun.

Lue lisää

Suunnittele 3D:nä ja tuota 2D-paperikuvat

MagiCAD on kattava mallinnusohjelma, joka mahdollistaa 3D-mallinnuksen...

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Projektien aloituspohjat standardien mukaisesti

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista. MagiCAD tarjoaa va...

Lue lisää

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

Kun ilmanvaihtojärjestelmä on osittain tai kokonaan mallinnettu, voi...

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Ominaisuudet BricsCADille

MagiCAD Ventilation tarjoaa kaiken tarvittavan tietomallipohjaiseen ilmanvaihtosuunnitteluun BricsCADillä, mukaan lukien työkalut tuotteiden valintaan ja asennukseen, kanaviston reititykseen sekä kattavat laskennat. MagiCADin automatisoidut suunnittelutoiminnot tekevät ilmanvaihtosuunnittelusta nopeampaa ja sujuvampaa.

MagiCAD linkittää BricsCAD-piirustukset kerrosten välillä, mikä luo rakennuksesta realistisemman mallin verrattuna perinteisiin piirustuksiin, joissa kerrokset ovat erillisiä. Linkityksen ansiosta suunnittelu ja laskennat voidaan suorittaa MagiCADissä koko verkoston osalta, mikä tekee suunnittelusta ja laskentojen tuloksista tarkempia.

MagiCAD Ventilation BricsCADille tarjoaa käyttöösi laajan BIM-objektitietokannan, joka sisältää yli miljoona laitevalmistajien tarkastamaa LVIS-tuotetta. Lisäksi jokainen MagiCAD-sovellus on varustettu tuottavuutta ja projektiyhteistyötä tehostavilla Common Tools -työkaluilla.

Alla kootusti tärkeimmät työkalut ja toiminnot, jotka MagiCAD Ventilation tarjoaa käyttöösi BricsCAD-teknologialla. Ota yhteyttä MagiCAD-myyntiin ja kysy lisää.

Kehittyneet mallinnustyökalut

Suunnittele 3D:nä ja tuota 2D-paperikuvat

MagiCAD on kattava mallinnusohjelma, joka mahdollistaa 3D-mallinnuksen...

Lue lisää

Verkoston mallinnus

MagiCAD tarjoaa kehittyneet työkalut ilmanvaihtosuunnitteluun.

Lue lisää

Laskennat ja piirrosmerkit

Sisäänrakennetut laskentatoiminnot

Kun ilmanvaihtojärjestelmä on osittain tai kokonaan mallinnettu, voi...

Lue lisää

Projektien aloituspohjat standardien mukaisesti

Nopeuttavat ja helpottavat projektien perustamista. MagiCAD tarjoaa va...

Lue lisää

BIM-objektit LVI-suunnitteluun

Laitevalmistajien tarkastamat BIM-objektit

MagiCADin tuotekirjastot tarjoavat maailman suurimman valikoiman laite...

Lue lisää

Luo omia BIM-objekteja MagiCreate-työkalulla

MagiCreate on maksuton ohjelmisto uusien, MagiCAD-yhteensopivien LVIS-...

Lue lisää

Liitosohjelmat tuotevalintatyökaluille

Liitosohjelmat yhdistävät laitevalmistajakohtaiset tuotevalinta- ja ...

Lue lisää

Mitä sinun tulee tietää

MagiCAD-ohjelmisto tarjoaa useita eri vaihtoehtoja. Seuraavat ohjeet auttavat sinua valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan ohjelmistokokonaisuuden:

Valitse alusta, jolla aiot käyttää MagiCAD-ohjelmistoa
 • MagiCAD Revitille toimii saumattomasti Autodesk Revit- ja Building Design Suite alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD AutoCADille toimii saumattomasti Autodesk AutoCAD-, AutoCAD Architecture- ja AutoCAD MEP – alustoihin integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD BricsCADille toimii saumattomasti Bricsys BricsCAD -alustaan integroituna Windows-käyttöjärjestelmässä.
 • MagiCAD Suite on paras valinta, kun haluat käsitellä projekteja sekä Autodesk Revit- että AutoCAD-ohjelmistoissa.
Valitse LVIS-suunnittelun osa-alue tai -alueet, joille aiot keskittyä
MagiCADista on saatavilla kullekin sunnittelualalle oma moduulinsa. Kaikkiin niistä sisältyy MagiCADin BIM-objektikirjastot ja Common Tools työkalut.
 • Ilmanvaihtosuunnittelu:
  MagiCAD Ventilation
  – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Putkisuunnittelu:
  MagiCAD Piping – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Sähkösuunnittelu:
  MagiCAD Electrical – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Kaaviopiirustukset:
  MagiCAD Schematics – saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Sprinklerisuunnittelu:
  MagiCAD Sprinkler Designer – myydään pakettina MagiCAD Piping -moduulin kanssa, saatavilla Revitille, AutoCADille ja BricsCADille
 • Kannatin- ja tukijärjestelmät:
  MagiCAD Supports & Hangers
  – saatavilla Revitille
 • Piirikaaviot:
  MagiCAD Circuit Designer – saatavilla AutoCADille ja BricsCADille
 • Olosuhde- ja energiasimulointi:
  MagiCAD Comfort & Energy – saatavilla AutoCADille
 • Tilamallit:
  MagiCAD Room – saatavilla AutoCADille ja BricsCADille
Valitse tarpeitasi vastaava lisenssi
 • Pysyvä lisenssi
  • Stand-alone lisenssi (Stand-alone Licence Model, SLM): Tämä käyttöoikeus on yksikkölukittu, eli se on sidottu tiettyyn työasemaan. Nämä käyttöoikeudet soveltuvat yksilöille tai pieniin toimistoihin, joissa vain muutaman henkilön tarvitsee päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Verkkolisenssi (Network Licence Model, NLM): Tätä käyttöoikeutta ei ole sidottu tiettyyn työasemaan, joten se on stand-alone lisenssiä joustavampi vaihtoehto. Yksi verkkolisenssi sallii ohjelmistotuotteen käytön yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Verkkolsienssit soveltuvat suuremmille organisaatioille, joissa useiden henkilöiden täytyy päästä käyttämään ohjelmistoa.
  • Pysyvän lisenssin ylläpitosopimus tarjoaa käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin.
 • Määräaikainen lisenssi
  • MagiCAD käyttöoikeudet on myös mahdollista hankkia määräaikaisesti. Sekä stand-alone että verkkolisenssejä on saatavilla määräaikaisina. Määräaikainen lisenssi sisältävät käyttöoikeudet ohjelmiston uusimpaan julkaistuun pääversioon sekä ohjelmistopäivityksiin. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla lyhyinä kolmen tai kuuden kuukauden sopimuksina sekä pitempinä 12, 24 tai 36 kuukauden sopimuksina. Määräaikaisia lisenssejä on saatavilla MagiCAD Ventilation-, MagiCAD Piping-, MagiCAD Electrical-, MagiCAD Schematics- ja MagiCAD Supports & Hangers -ohjelmistoille.
 • Oppilaitoslisenssi
  • Oppilaitoslisenssejä on saatavilla opetuskäyttöön toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille ja opistoille. Oppilaitoslisenssien käyttöoikeudet kattavat valikoiman eri MagiCAD-moduuleja, joiden kaikki toiminnot ovat käytettävissä. Käyttöoikeus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan.
Perehdytys
Uusien MagiCAD-ohjelmistojen ostamisen yhteydessä niille voi hankkia myös koulutuspaketin lisämaksusta. MagiCAD Group ja sen kumppanit järjestävät ohjelmistokoulutuksia niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille. Koulutuspaketit räätälöidään asiakkaan käyttämän alustan ja moduulien mukaan.

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme

 

Mikä on käyttämänne ohjelmisto-alusta?

 
Revit
 
 
AutoCAD
 
 
BricsCAD
 
 
 

Mistä MagiCAD-ohjelmistoista olette kiinnostunut?

 
MagiCAD Ventilation
 
 
MagiCAD Schematics
 
 
MagiCAD Sprinkler Designer
 
 
MagiCAD Piping
 
 
MagiCAD Circuit Designer
 
 
MagiCAD Supports & Hangers
 
 
MagiCAD Electrical
 
 
MagiCAD Comfort & Energy
 
 
Interest in MagiCAD Room
 
 
 

Kuinka monelle käyttäjälle tarvitsette käyttöoikeudet?

 
Get a Quote - How many users do you have?
 
 
 
Enter your inquiry here.
 
 
First Name*
 
 
Last name*
 
 
E-mail*
 
 
Phone
 
 
Company*
 
 
City*
 
 
Profile / Sector UK*
 
 
Country*
 
 
Kyllä, haluan tilata uutiskirjeen