Haku

Neljä asiaa, jotka tulisi tietää MagiCAD Electricalista

20.03.2019

MagiCAD Group

Haastattelut
MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit

MagiCAD Electrical Revitille on kattava ratkaisu sähkö-, tele-, ja datajärjestelmien suunnitteluun ja piirtoon. Kysyimme MagiCAD Electricalin tuotekehitysinsinööri Mika Pohjolaiselta, mitä hän pitää ohjelmiston tärkeimpinä toimintoina ja keskeisinä etuina sähkösuunnittelijoille.

Miten MagiCAD Electrical eroaa tavallisesta AutoCAD Revit -ympäristöstä?

”MagiCAD Electrical on saumattomasti yhteensovitettu Revitiin, joten suunnittelijat voivat yksinkertaisesti tehdä enemmän asioita samassa tutussa ympäristössä. Mallinnus on nopeampaa reititystyökalujen avulla, törmäysraportit ilmoittavat ongelmatilanteista automaattisesti ja keskuskaavioiden luominen kuormaryhmien perusteella on helppoa.”
Katso vastausvideo ›

Onko sinulla käytännön esimerkkiä MagiCAD Electricalin hyödyistä sähkösuunnittelijoille?

”Hyvä esimerkki olisi kaapelien pituuksien määrittäminen. Ilman MagiCAD Electricalia kaapelireitit täytyisi määrittää jokaiselle virtapiirille yksitellen käyttäen Revitin toimintoja. MagiCADin avulla suunnittelijat voivat mallintaa kaapelipaketteja kaapelireiteille ja kytkeä virtapiirit napin painalluksella kaapelipakettiin. Tämän jälkeen kaikkien pakettiin liitettyjen kaapelien tarkka pituus laitteesta keskukseen pystytään määrittämään automaattisesti.”
Katso vastausvideo ›

Kuinka MagiCAD Electrical parantaa yhteistyötä eri osapuolien välillä?

”Käytämme MagiCAD Electricalissa BCF (BIM Collaboration Format) -tiedostoja, joiden avulla sähkösuunnittelijat voivat helposti kommunikoida muiden alojen ammattilaisten ja projektista vastaavien henkilöiden kanssa. Myös monet Electrical -moduulin sisältämät työkalut, kuten törmäystarkastelu, raportointi, reikävaraukset, ja tiedostojen vienti IFC-muodossa, helpottavat tiedonkulkua projektien aikana.”
Katso vastausvideo ›

Mikä on MagiCAD Electricalin sisäänrakennettujen laskentatoimintojen suurin hyöty?

”MagiCAD Electrical mahdollistaa esimerkiksi kaapelien mitoituksen, sekä teho- ja jännitehäviölaskennat suoraan Revit-projektista. Ilman MagiCADia suunnittelijoiden tarvitsisi luoda toisinto sähkösuunnitelmasta ulkoiseen ohjelmistoon laskelmia varten ja sen jälkeen päivittää laskentatulokset Revit projektiin manuaalisesti.”
Katso vastausvideo ›