Haku

Ota nämä 5 asiaa huomioon BIM-objektien hankinnassa

04.03.2022

MagiCAD Group

Laitevalmistajauutiset
MagiCAD Cloud
Tuotekirjastot

BIM-objektien tarjoaminen suunnittelijoiden käyttöön on ehdoton vaatimus LVIS-tuotteita valmistaville yrityksille. BIM eli tietomallinnus edistää keskeisesti rakennusalan digitalisaatiota, ja se on ykkösratkaisu alan tuottavuuden parantamiseksi. Kaikkien LVIS-valmistajien on tärkeää hypätä BIM-junaan – muttei kuitenkaan mihin tahansa junaan. BIM-objektien hankinnassa kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat.

Kevyt BIM-objekti on perusedellytys

Keveys on BIM-objektin perusedellytys, mutta kaikilta BIM-objektien tarjoajilta niiden toimittaminen ei onnistu. Oletko joskus yrittänyt avata selainta huonolla internetyhteydellä? Tai suurta Excel-tiedostoa, kun RAM-muisti ei riitä? Samalta tuntuu suunnittelijoista, kun monimutkaisten projektien BIM-objektit ovat liian raskaita ja projektin lataaminen kestää ikuisuuden. Jopa yksittäisten BIM-objektien lataaminen ohjelmistoon saattaa kestää kauan, jos BIM-objektien tarjoaja ei ole määrittänyt objektille oletuskokoa ja latausaikaa.

Toisinaan suunnittelijat seuraavat tietomallin koon ja mallinnetun tilavuuden välistä suhdetta (MB/m3) tai mallin koon vaikutusta laskenta-aikaan (min/MB). Eri projektien luvut eivät tietenkään ole täysin vertailukelpoisia, mutta kysymykset tulevat esiin suunnittelijoiden yrittäessä vertailla eri ohjelmistoja ja niiden suorituskykyä. Jos pyydät kymmentä eri rakennusyhtiötä arvioimaan rakennuksen rakentamiseen kuluvan ajan kuutiometriä kohden, saat kymmenen eriävää vastausta, joiden perusteella urakoitsijan valinta on mahdotonta. Rakennustietomallinnuksessa kevyttä BIM-objektia voi edellyttää jokaiselta BIM-objektien toimittajalta, joten varmista, että saat pienikokoisia ja yhdenmukaisia BIM-objekteja.

Älykäs BIM-objekti on muutakin kuin pelkkä 3D-malli

Älykkäät BIM-objektit sisältävät tietoja ja mittoja, joiden avulla varmistetaan teknisten laskelmien paikkansapitävyys. Rakennusalalla vallitsee kuitenkin yleinen väärinkäsitys, jonka mukaan BIM-objekti on sitä parempi, mitä enemmän tietoa se sisältää.

BIM-objektien todellinen älykkyys piilee tietojen hyödyntämisessä ja teknisten tietojen analysoinnissa. Ohjelmistokehittäjinä tunnemme loppukäyttäjien tarpeet ja tiedämme, ettei BIM-objekteihin kannata ahtaa liikaa tietoa ja metatietoa – se vain vaikeuttaa suunnittelijoiden työtä. BIM-objektin tietosisällölle ei tällä hetkellä ole olemassa globaalia standardia, ja koska BIM-objektien parametrit vaihtelevat, esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen on vaikeaa. Pahimmillaan BIM-objektien käyttöönottoa edeltääkin epäoleellisen tiedon karsiminen. Tämä on esimerkki hukasta, jota alallamme halutaan välttää.

Paras tapa tehdä BIM-objekteista älykkäitä on varmistaa, että ne sisältävät oleellista tietoa yksinkertaisessa muodossa. Älä siis anna tiedon määrän hämätä. Yksinkertainen, johdonmukainen ja hyvin organisoitu metatietorakenne tuo eniten lisäarvoa loppukäyttäjälle.

BIM-objektien todellinen älykkyys piilee tietojen hyödyntämisessä ja teknisten tietojen analysoinnissa

Eri suunnitteluvaiheet vaativat eri tarkkuustason

Tarkkuustaso (Level of Detail, LOD) määrittää mallinnettavien komponenttien geometrisen tarkkuustason projektin eri vaiheissa. Tarkkuustasoillekaan ei ole vielä olemassa globaalia standardia, mutta BIM-objektien eri tarkkuustasoja hyödynnetään jo nyt, sillä niillä on tärkeä rooli suunnitteluprosessissa.

Tarjoamme valmistamissamme objekteissa kolme eri LOD-tasoa. Ne perustuvat 3D-objektien yleismuotoihin ja parametrisiin ominaisuuksiin. Tarkkuustaso LOD 200 on tarkoitettu varhaisen vaiheen suunnitteluun tehostamaan monimutkaisten suunnitelmien tekemistä ja objektin hahmottelua. Kun suunnitelmien yhteensovittamista ja päätöksentekoa varten tarvitaan tarkkaa geometriaa, objektia voidaan tarkastella LOD 300 -tarkkuustasolla. Tämän tarkkuustason objektit ovat tunnistettavia suunnitelmassa. LOD 350 puolestaan on geometrian osalta erittäin yksityiskohtainen ja tarkka, ja se sisältää täydet tuotetiedot. LOD 350 -tason objekteja käyttäen voidaan tuottaa erittäin yksityiskohtaisia visualisointeja tietomallista eri sidosryhmien tarpeisiin.

Tarkkuustasot voivat pahimmassa tapauksessa lisätä BIM-objektien kokoa ja latausaikaa. Asiansa osaava BIM-objektien tarjoaja varmistaa kuitenkin aina, ettei näin käy.

Voiko kuka tahansa tarjota BIM-objekteja?

Suunnitteluprosessin aikana suunnittelijat vastaanottavat tietoa useista eri lähteistä. Tiedot eivät aina ole jäsenneltyjä tai yhdenmukaisia, mikä tuottaa suunnittelijoille paljon päänvaivaa. Rakennuksen digitaalisesta kaksosesta voi tulla sekoitus yleisiä ja valmistajan BIM-objekteja, joiden tietorakenteet ovat erilaisia. Luotettavien, uudelleenkäytettävien ja sisällöltään laadukkaiden mallinnusten toteuttaminen vaikeutuu, ja suunnittelijat joutuvat usein käyttämään ylimääräistä aikaa projektitiedostojen puhdistamiseen ja yhdenmukaistamiseen.

Mieti asiaa suunnittelijan näkökulmasta – vastaanottaisitko mieluummin yhdenmukaisia ja varmennettuja BIM-objekteja suosikkivalmistajiltasi vai kunkin valmistajan erikseen toimittamia muodoltaan ja rakenteeltaan hajanaisia malleja? Valmistajille omien Revit-perheiden luominen ei ole järkevää jo pelkästään alan puutteellisen standardoinnin vuoksi. LVIS-alan nykyisiä vaatimuksia vastaavien BIM-objektien tekeminen vaatii ohjelmistoalan tietämystä ja kokemusta, mikä ei tavallisesti ole LVIS-valmistajien osaamisen tai liiketoiminnan ydinaluetta. Omien kirjastojen ylläpitämiseen ja päivittämiseen liittyy myös näkymättömiä kustannuksia. Suunnitteluohjelmiin tulee vuosittain päivityksiä, ja vain alan suurimmilla ohjelmistokehittäjillä on ajantasaista tietoa tietomallinnuksen säännöistä ja parametreista. BIM-objektien on toimittava eri ohjelmistoissa ja alustoissa sekä vuosittain päivitettävissä versioissa.

Kun suunnittelutyön tueksi tarvitaan muutakin kuin BIM-objekteja

Joistakin tuotteista on aina saatavana standardikokoja, mutta usein sopivan tuotteen valinta vaatii tiettyjen parametrien määrittämistä. Näissä tapauksissa ainoastaan standardikokoisten BIM-objektien tarjoaminen ei välttämättä ole helpoin tapa saavuttaa loppukäyttäjiä, tai edes mahdollista. Valintatyökalujen ja pluginien kaltaisilla valmistajien sovelluksilla voidaan helpottaa tuotteiden valintaa ja tehostaa suunnittelijoiden työtä. Nämä ohjelmistot helpottavat räätälöityjen tuotteiden kanssa työskentelyä, eikä oikean tuotteen valinnan tarvitse viedä yhtään enempää aikaa kuin standardituotteiden.

Valinta- ja konfigurointityökalut räätälöidään valmistajan tuotelogiikan ja sääntöjen mukaan. Ne auttavat käyttäjää oikean tuotteen valinnassa ja tuotteen konfiguroinnissa meneillään olevaan projektiin. Pluginit puolestaan ovat lisäosia, jotka mahdollistavat jo käytössä olevien valinta- ja konfigurointityökalujen integroinnin suunnitteluympäristöön, esimerkiksi Revitiin. Integrointi helpottaa suunnittelua, sillä se automatisoi aikaa vieviä työvaiheita ja tehostaa suunnittelijan työtä. Useimmat BIM-objektien toimittajat eivät tarjoa standardituotteiden mallinnuksen lisäksi valinta- ja konfigurointityökaluja tai liitosohjelmia. Tällöin LVIS-valmistajat eivät saa digitalisaatiosta täyttä hyötyä.

Millaisia vaatimuksia itse asetat BIM-objekteille? Onko BIM-objektien tekeminen ydinliiketoimintaasi – vai voisiko sen tehdä puolestasi alan asiantuntija, jolla on pitkä kokemus ja osaamista auttaa kaikissa tietomallinnukseen liittyvissä kysymyksissä?

Ota yhteyttä