29.08.2016 | By Tia Jokinen

LVI-insinööritoimisto Meskanen on oululainen LVIA-alan suunnittelutoimisto, jonka toimialaan kuuluvat LVI-suunnittelu, rakennusautomaatiosuunnittelu sekä energiaselvitykset. Suunnittelukohteisiin kuuluu projekteja asuinrakennuksista liikekeskuksiin ympäri Suomea.

Yritys on toiminut vuodesta 2015 lähtien ja LVI-suunnittelun toteuttamiseen valittiin MagiCAD Ventilation, Piping ja Comfort & Energy –ohjelmat. Taustalla oli aiempaa kokemusta MagiCADin käytöstä, joten ohjelman valinta oli luonnollinen ja helppo.

LVI-Insinööri Matias Meskanen kommentoi MagiCADin käyttöä seuraavasti:

”Olemme käyttäneet MagiCAD-ohjelmistoa LVI-suunnittelumme päätyökaluna yrityksemme toiminnan alusta alkaen. Olemme tyytyväisiä valintaamme, sillä koemme, että ohjelma on toiminnallisuudeltaan selkeä ja helppokäyttöinen, ja myös uudet työntekijämme ovat omaksuneet ohjelman käytön nopeasti.”

”MagiCAD on erityisen hyvä ohjelma mallintamiseen. Myös MagiCADin laskennat, kuten mitoitus, tasapainotus ja äänilaskenta ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi. Kokemuksemme MagiCADistä ovat hyviä ja mielestämme MagiCAD on hyvä valinta suunnitteluprojektin läpivientiin kokonaisvaltaisesti.”

”Yhteistyömme Progmanin kanssa on toiminut hyvin, ja esimerkiksi teknisestä tuesta olemme saaneet apua, jos olemme sitä kaivanneet.”

Meskanen_logo

Footnote FI

Toimintomme yhtenäistettiin MagiCAD-nimen alle tammikuussa 2019, jolloin Progman Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä CADCOM AB ja Progman Software UK Ltd tuli MagiCAD Group. Samalla MagiCloudin uudeksi nimeksi tuli MagiCAD Cloud.