17.09.2015 | By admin

Insinööritoimisto Pertti Salovaara Ky on kattavaan sähkösuunnitteluun ja sähkötöiden valvontaan erikoistunut toimisto Raumalta. Toimisto toteuttaa projekteja julkiselle ja yksityiselle sektorille, sekä yksityishenkilöille ja seurakunnille. Projektit ovat kooltaan noin 100 m² – 10 000 m² ja kattavat mm. koulut, päiväkodit, urheiluhallit, liiketilat, teollisuus- ja toimistorakennukset, sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, majoitusrakennukset, aluesähköistykset sekä pienkohteet.

Pertti Salovaara on käyttänyt MagiCAD Electricalia 2000-luvun alusta lähtien, sovelluksen ensimmäisestä versiosta saakka.

– MagiCADissä on parasta sen helppokäyttöisyys, nopeus, törmäystarkastelut, massalaskennat ja mallinnusominaisuudet. Käytän tietomallia projektien esittelyssä tilaajille ja toimitan tarvittaessa projektit asiakkaalle myös 3D-tietomallina, sanoo omistaja, sähköinsinööri Pertti Salovaara.

– MagiCADin törmäystarkastelutoiminto tekee sähkösuunnittelun koordinoinnista mm. rakennesuunnittelun ja muun taloteknisen suunnittelun kanssa nopeaa. Verrattuna pelkällä AutoCADillä suunnitteluun, MagiCAD nopeuttaa tyypillisen sähkösuunnitteluprojektin läpivientiä yli 50 %. Kaiken kaikkiaan ajansäästö on mahdollistanut meille kaksinkertaisen määrän projekteja.

Footnote FI

Toimintomme yhtenäistettiin MagiCAD-nimen alle tammikuussa 2019, jolloin Progman Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä CADCOM AB ja Progman Software UK Ltd tuli MagiCAD Group. Samalla MagiCloudin uudeksi nimeksi tuli MagiCAD Cloud.