Haku

MagiCAD käytössä Göteborgin uuden hotelli- ja toimistoprojektin suunnittelussa

17.11.2020

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Yritys: PE Teknik & Arkitektur AB
Projekti: Kvarteret Platinan
Sijainti: Göteborg, Ruotsi
Aikataulu: 2016-2022
MagiCAD-ohjelmistot: MagiCAD Ventilation ja MagiCAD Piping Revitille

Göteborgin hotelli- ja toimistoprojektin, Kvarteret Platinan (“Platinakortteli”), odotetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana. Mittava projekti sisältää 60 000 m2 kokonaispinta-alan ja 17 maanpäällistä ja yhden maanalaisen kerroksen.

Scandicin operoiman hotellin yleiset tilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen neljään kerrokseen ja hotellihuoneet ensimmäiseen kahdeksaan kerrokseen Rakennuksen 14. kerros tulee sisältämään hotellin sviitit, sekä näköalabaarin ja -terassin. Hotellitoimintaan on varattu rakennuksen kokonaispintä-alasta 25 000 m2 ja loput tilat on varattu toimistokäyttöön.

PE Teknik & Arkitektur AB vastasi hankkeen LVI-suunnittelusta, hyödyntäen alihankkijoita olosuhde- ja energiasimulointiin sekä sprinklerisuunnitteluun.

Tehokkaammat toiminnot MagiCAD-päivityksen avulla

Projektin suunnittelutyö aloitettiin MagiCADin Ventilation ja Piping -moduulien 2016-versioilla. Ohjelmistolisenssit päivitettiin kuitenkin projektin edetessä MagiCAD 2020 UR-2 -versioon, mikä toi suunnittelijoiden käyttöön uusia ja päivitettyjä toimintoja. Putkisuunnittelun konsultti Johan Melin PE Teknik & Arkitektur ABltä kertookin kuinka MagiCAD-ohjelmiston päivityksen myötä jo aiemmin paljon käytössä olleet toiminnot olivat entistäkin tehokkaampia.

MagiCADin suunnittelutoiminnot kokonaisuudessaan olivat erittäin hyödyllisiä, kuten aiemminkin”, kertoo Melin.

MagiCADia on käytetty läpi projektin niin mallintamisessa ja törmäilytarkastelussa kuin painehäviö- ja äänilaskennassakin.

Projektin suuren koon takia Revit-malli täytyi jakaa neljään pienempään malliin, selittää Jasmina Santic, DI, PE Teknik & Arkitektur ABltä. Rakennuksen tietomalli jaettiin kahtia kerroksiin 1-8 ja 9-18 ja molemmille osille luotiin erilliset mallit putki- ja ilmanvaihtojärjestelmille. Näin tietomalleista saatiin helpommin käsiteltäviä.

Johan Melin nostaa esiin MagiCADin Sheet Manager -työkalun erityisen hyödyllisenä juuri Kvarteret Platinan -projektissa.

Projektin alussa käytössämme oli sille tehdyt valmiit tulostusnäkymät, jotka kattoivat yleiset piirustukset. Jos tarvitsimme ylimääräisiä tulostusnäkymiä rakennuksen tai järjestelmien eri osista, käytimme aiemmin Revitin omia toiminnallisuuksia ja jouduimme käyttämään paljon aikaa tiedostojen nimeämiseen ja lisätietojen muokkaamiseen.

MagiCADin Sheet Manager mahdollistaa olemassaolevan tulostusnäkymän kopioimisen kaikkine tietoineen, kuten sisällytetyt näkymät, piirrosten nimet ja lisätiedot. Noin 600 piirrosta käsittävässä projektissa tämä oli iso etu.

Sheet Manager on erittäin hyödyllinen projekteissa suuria piirrosmääriä käsiteltäessä”, Melin jatkaa.

Vaikka projekti täytyi jakaa neljään pienempään Revit mallliin, MagiCAD osoittautui joustavaksi sovellukseksi usean mallin kanssa työskennellessä”, päättää Melin.

MagiCAD Revitille mahdollistaa monien LVI-suunnittelun aikaavievien tehtävien automatisoinnin, kuten standardiliitäntöjen, ohitusten ja korkeusasemien luominen ja muokkaaminen. MagiCAD mahdollistaa myös tuotteiden teknisten tietojen, kuten mitat, painehäviöt ja äänitasot, sisällyttämisen piirustuksiin, mikä mahdollistaa tehokkaan tietomallinnustyönkulun. Mallin sisältämät tiedot mahdollistavat tarkat ja luotettavat laskennat. Näin käyttäjät voivat varmistaa järjestelmän toimivuuden jo suunnitteluvaiheessa.