Haku

Helsingin uusi maamerkki haastoi suunnittelijat arkkitehtuurillaan

19.09.2019

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Yritys: Ramboll
Projekti: Helsingin keskustakirjasto Oodi
Sijainti: Helsinki, Suomi
Aikataulu: 2018
Asiakas: Helsingin kaupunki
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto ALA Oy
MagiCAD-ohjelmistot: MagiCAD Piping, MagiCAD Ventilation ja MagiCAD Sprinkler Designer AutoCADille

Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi on lasi- ja teräsrakenteineen sekä puujulkisivuineen kaupungin uusi maamerkki. Se on myös nopeasti muodostunut kaupunkilaisten yhteiseksi kohtaamis- ja tapahtumapaikaksi. Energiatehokas kirjasto on arkkitehtoninen ja rakennustekninen taidonnäyte.

Ramboll vastasi Oodi-hankkeen rakennesuunnittelusta, projektinjohtamisesta ja rakennuttamisesta, LVIA-suunnittelusta, ja huoltokirjakoordinoinnista. Hannu Martikainen on LVI-tekniikan johtava asiantuntija Rambollilla ja toimi Oodi-hankkeen talotekniikan suunnittelun projektinjohtajana.

Arkkitehtuuri haastoi talotekniikan suunnittelijat

Oodin erikoislaatuinen arkkitehtuuri haastoi eri alojen suunnittelijat. Aivan ensimmäiset haasteet tosin liittyivät jo rakennuksen sijaintiin Helsingin ydinkeskustassa ja asemakaavaan.

“Oodissa katto miellettiin osaksi julkisivua eikä talotekniikkaa haluttu katolle näkyviin. Tästä johtuen tekniset tilat ja talotekniikka jouduttiin piilottamaan kellarikerrokseen ja rakennuksen sisään arkkitehtuurin muodostamiin piilotiloihin”, Hannu kertoo.

Rakennuksen rungon muodostavat kaksi yli sadan metrin pituista teräskaarta. Tämä terässiltarakenne aiheuttaa poikkeuksellisen suuren liikkeen, suurimmillaan jopa 140mm, mikä piti huomioida myös LVI-suunnittelussa.

“Rakennuksen terässiltarakenne liikkuu hyvin voimakkaasti riippuen vuodenajasta, lämpötilasta ja rakennuksen kuormituksesta. Tämä aiheutti talotekniikan suunnitteluun heijastuksia, jotka täytyi toteuttaa tavallisesta poikkeavalla tavalla”, sanoo Hannu.

“Käytimme joustavia liittimiä kaikissa kanavissa ja putkistoissa ja jouduimme myös suunnittelemaan viemärit kaksinkertaisella kaadolla. Näin pystyttiin huomioimaan, että talon liikkuessa minimikaato säilyy joka puolella kaikissa tilanteissa”, jatkaa Hannu.

Oodin kolmas kerros haluttiin puhtaaksi näkyvästä LVIS-tekniikasta, jotta kerroksen avara tilaratkaisu ja aaltoileva katto pääsisivät oikeuksiinsa.

“Toisen kerroksen kerroskorkeutta nostettiin, jotta ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmä kanavineen saatiin upotettua kerrosten väliin jäävään tilaan, kolmannen kerroksen lattiaan ja toisen kerroksen kattoon”, kertoo Hannu.

Rakennuksen kolmatta kerrosta reunustavat myös suuret ikkunapinnat kaikkiin ilmansuuntiin. Vähentääkseen auringon tuottamaa lämpökuormaa suunnittelijat ja arkkitehdit kehittivät yhdessä kekseliäitä ratkaisuja.

“Teimme läheistä yhteistyötä arkkitehdin kanssa julkisivun suunnittelussa. Ikkunoissa näkyvien kauniiden valkoisten pisteiden määrä ja paikat on suunniteltu energiasimuloijien ja arkkitehtien kanssa siten, että julkisivuratkaisu toimii myös aurinkosuojana”, sanoo Hannu.

Tietomallinnus mahdollisti yhteistyön

Mallintavan suunnittelun hyödyntäminen Oodi-hankkeessa oli oleellinen asia. Tietomallinnus myös mahdollisti tiiviin yhteistyön eri alojen suunnittelijoiden välillä.

“Arkkitehti-, rakenne- , LVI- ja sähkösuunnittelu tekivät kaikki mallintavaa suunnittelua. Käytössämme oli alusta pitäen yhdistelmämalli, jota ylläpidettiin koko hankkeen ajan. Käytännössä kerran viikossa jokainen suunnittelija toimitti omat tietomallinsa projektipankkiin, josta tietomallikoordinaattori kokosi yhteisen IFC-tietomallin tarkasteltavaksi. Tämä oli ainoa vaihtoehto hankalien ja monimutkaisten asioiden tutkimiseksi ja yhteensovittamiseksi”, kertoo Hannu.

Oodin arkkitehtuurista johtuen LVIS-järjestelmien tilavaraukset olivat vain harvoin tasaisen muotoisia. Mallinnuksen avulla järjestelmät onnistuttiin kuitenkin sovittamaan hyvin poikkeuksellisen muotoisiinkin tiloihin.

“Oodissa kaikki tilat ja pinnat olivat kaarevia ja erisuuntaisia. Esimerkiksi rakennuksen pääjulkisivun seinä on melkein 45 asteen kulmassa ja kaikki kanavat kulkevat sen takana samassa kulmassa seinärakenteiden sisällä. Ilman mallinnusta olisi pitänyt piirtää satoja leikkauskuvia järjestelmän hahmottamista varten”, selittää Hannu.

Suunnittelijat luottivat MagiCADiin

Ramboll hyödynsi Oodi-hankkeen LVI-suunnittelussa MagiCAD-ohjelmistoa. Etenkin MagiCADin laskentatoiminnot osoittautuivat hyödyllisiksi ja auttoivat toteamaan suunniteltujen järjestelmien toimivuuden.

“Hyödynsimme MagiCADin virtaustekniikkaan, putkistojen painehäviölaskentaan, ilmanvaihtokanavistojen virtaustekniikkaan ja äänitekniikkaan liittyviä ominaisuuksia. Käytimme tietysti myös MagiCADin perusominaisuuksia, joilla verkostot saadaan tarkastettua ja tasapainotettua. MagiCADin toiminnot antavat suunnittelijoille luotettavan tunteen siitä, että järjestelmä toimii oikein”, toteaa Hannu.

Oodi-hankeen onnistumisen avaimet

Haasteelliset rakennushankkeet tuovat aina mukanaan yllätyksiä. Ne ovat kuitenkin myös samalla mahdollisuus oppia ja kehittää omaa osaamistaan. Oodi-projektin tuomista opetuksista tärkeimmäksi Hannu Martikainen nostaa yhteistyön merkityksen.

“Tämänkaltaisessa monimutkaisessa ja haasteellisessa projektissa on äärimmäisen tärkeää, että siinä on hyvä henki ja suunnitteluryhmässä pystytään avoimesti puhumaan asioista ja ideoimaan”, korostaa Hannu.

Toinen keskeinen asia projektin onnistumisen kannalta oli suunnittelutyölle annettu aika. Suunnitteluajasta halutaan usein tinkiä, koska sen ajatellaan parantavan projektin katetta. Kiireellä suunniteltuihin hankkeisiin saattaa kuitenkin jäädä ongelmia, jotka heijastuvat eri osa-alueille.

“Suunnitteluun liittyvää aikaa ei aina arvosteta. Oodi-hankkeessa korostuu se, että kun suunnitteluun panostetaan ja siihen annetaan sen tarvitsema aika, on mahdollista toteuttaa hyvin vaativiakin ratkaisuja ja rakennuksia”, sanoo Hannu.

Oodin arkkitehtuurin vaatimat poikkeukselliset suunnitteluratkaisut ja merkityksellinen luonne Helsingin uutena maamerkkinä tekivätkin hankkeesta samanaikaisesti sekä haastavan että palkitsevan.

“Tässä sai hyödyntää kaikkea sitä kokemusta ja osaamista mitä kolmenkymmenen vuoden aikana on tullut. Onhan tämä projekti eräänlainen uran huipennus”, tiivistää Hannu.

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Rambollin toimialoja ovat infra, ympäristö ja terveys, kiinteistöt ja rakentaminen, vesi, projektinjohto sekä kaupunkisuunnittelu. Yrityksen palveluksessa on noin 15000 työntekijää 35 maassa.

 

Katso video: