Haku

Skanska suunnitteli Nya Karolinska Solnan talotekniikkajärjestelmät MagiCADillä

22.10.2014

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Skanska rakentaa uutta yliopistollista sairaalaa Solnan kuntaan Ruotsissa. Valmistuttuaan Nya Karolinska Solna tulee tarjoamaan yhdet maailman kehittyneimmistä sairaalakäyttöön tarkoitetuista toimitiloista. Pääurakoitsija Skanskalle projekti on suurin yksittäinen projekti tähän saakka. Maailmanlaajuisesti toimiva Skanska on Fortune 500 -listattu yritys ja yksi maailman johtavia projektikehitys- ja rakennuskonserneja.

Projekti on julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välinen Public-Private Partnership (PPP) -kumppanuushanke Tukholman läänin ja Swedish Hospital Partners (SHP) -yhtiön välillä. SHP on projektiryritys, jonka omistavat yhdessä Skanska ja Innisfree. Skanska Healthcare, joka on Ruotsin Skanskan ja Britannian Skanskan yhteisyritys, toimii projektissa pääurakoitsijana.

Kaiken kaikkiaan projekti kattaa noin 330 000 neliömetrin alueen. Sairaalassa tulee olemaan noin 8 000 huonetta, 36 leikkaussalia ja 630 yhden vuodepotilaan yksityishuonetta. Varsinainen rakentaminen työmaalla alkoi vuonna 2010 ja viimeinen rakennusvaihe on suunniteltu saatavan päätökseen vuonna 2018. Osana PPP-sopimusta on myös määritelty, että projektiyritys tulee vastaamaan myös rakennusvaiheen jälkeisestä huollosta- ja kiinteistönpidosta vuoteen 2040 saakka. Projektin valtavaa kokoa heijastelee, että projektin urakkasumma on jo ilman sairaalalaitteita 14,5 miljardia Ruotsin kruunua.

Skanska luottaa MagiCADiin

Projektin pääurakoitsija Skanska on myös vastuussa projektin talotekniikkajärjestelmien suunnittelusta ja asennuksista. NKS-projektin talotekniikkasuunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan MagiCAD for AutoCADillä käyttäen MagiCAD Heating & Piping-, Ventilation-, Electrical-, Room- ja Sprinkler Designer -sovelluksia.

– Projekti on valtava ja talotekniikkasuunnittelulla ja -asennuksilla on siinä luonnollisesti merkittävä rooli. Tekniikka näyttelee aina tärkeää osaa sairaalaprojekteissa, ja useiden eri järjestelmien yhteensovittaminen tuo yleensä mukanaan omat haasteensa. MagiCAD mahdollisti eri taloteknisten järjestelmien tietomallinnuksen, mukaan lukien sairaalakaasujärjestelmät ja muun erikoistekniikan, kertoo talotekniikkapäällikkö Mikko Lehto Suomen Skanskalta. Mikko Lehto on ollut yksi projektin talotekniikkasuunnittelun ja -asennusten koordinaattoreista, joka työskenteli kohteessa Solnassa marraskuusta 2013 huhtikuuhun 2014 osana maailmanlaajuista Skanska Stretch -ohjelmaa.

Yksi tärkeimpiä MagiCADin tarjoamia hyötyjä projektissa on tietomallien varastoima ja niiden mukana liikkuva tietomäärä, etenkin tällaisessa tapauksessa, jossa projektimallin hyödyntäminen tietovarastona tulee jatkumaan myös huolto- ja kiinteistönpitovaiheessa. Voisi myös sanoa, että todellisen tietomallinnuksen mahdollistaminen on jo itsessään hyvin merkittävä etu

NKS-projektin talotekniikkasuunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan MagiCAD for AutoCADillä.

Älykäs rakennustyömaa

NKS on malliesimerkki tietomallinnusmetodien hyödyntämisessä rakennustyömaalla. Se, että pääurakoitsija ja työnjohtajat pystyvät käyttämään tietomallia suoraan työmaalla, tekee prosesseista tehokkaampia ja parantaa huomattavasti tiedonkulkua suunnittelun, rakentamisen ja talotekniikka-asennusten koordinoinnissa.

– Rakennustyömaalla projektin koordinointi on toteutettu käyttäen Navisworks-yhdistelmämallia. Kun projektipäällikköt, työnjohto ja insinöörit pystyvät iPadeillään tutkimaan tietomallia ja piirustuksia paikan päällä, ja kun rakentajilla ja asentajilla on kaikki tarvittava tieto helposti saatavilla, työnlaatu paranee huomattavasti. Suuria määriä aikaa säästyy, kun asentajien ja työnjohdon ei tarvitse kuljeskella valtavan työmaa-alueen poikki tarkistamaan jotain tietomallista, selittää Mikko.

– Varsinkin tämän kokoluokan projekteissa, talotekninen tietomallinnus on avain siihen, että suunnitelmat pystytään tarkastamaan yhdessä arkkitehtuuri- ja rakennetietomallien kanssa. Se tehostaa myös projektin koordinointia ja viestintää. Tietomalli mahdollistaa myös tehtyjen asennusten tarkastelun sekä niiden vertaamisen suunnitelmiin. Jos esimerkiksi putkimies tekee improvisoituja ratkaisuja asennuksissaan, törmätään ongelmiin yleensä jo seuraavan alihankkijan saapuessa paikalle asentamaan omaa osuuttaan järjestelmään. Tämän vuoksi projektin lähtökohtana oli, että kaikki asennukset tehdään tarkalleen tietomallin mukaisesti.

– Rakennusvaiheen jälkeen tietomallit päivitetään rakennetun mukaisella inventointidatalla. Samalla tietomalliobjektit ja niiden tekninen tietosisältö voidaan yhdistää suoraan tuote- ja valmistajakohtaisiin tietoihin, paremmaksi pohjaksi myöhempien vaiheiden huollon ja kiinteistönpidon rutiineille.

– Projektin elinkaarivastuu näkyi myös mallinnuksessa siten, että huollon ja kunnossapidon helppouden merkitys korostui entisestään. Tämä vaikutti mm. venttiilien, säätölaitteiden, puhdistusluukkujen ja vastaavien sijoitteluun siten, että niihin pääsee mahdollisimman helposti käsiksi. Muun muassa korkeissa nousukanavissa palopeltien sijoittelua tarkistettiin ja muokattiin niin, että huoltotoimenpiteet pystytään suorittamaan kaikin puolin turvallisesti. Samalla oli mahdollista etukäteen varmistaa, että tiloihin jää riittävästi vapaata liikkumatilaa huoltotoimenpiteiden suorittamiseen myös sen jälkeen, kun loputkin asennukset on suoritettu.

Yksi tärkeimpiä MagiCADin tarjoamia hyötyjä projektissa on tietomallien varastoima ja niiden mukana liikkuva tietomäärä