Haku

WERFAU Medical Engineering ja MagiCAD vievät tietomallinnusta eteenpäin Venäjällä

12.11.2015

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Tausta

WERFAU Medical Engineering on lääketieteellisten laitosten integroituun suunnitteluun erikoistunut venäläinen yritys. Suunnittelupalveluiden lisäksi yritys tarjoaa myös avaimet käteen -toimituksina sairaalojen puhdastilaratkaisuja, joissa ilmassa liikkuvien epäpuhtauksien ja vieraiden partikkelien määrä voidaan minimoida. Yritys työllistää yli 150 henkeä Pietarissa.

Tarve

Werfau tunnetaan Venäjällä rakennusten tietomallinnuksen aktiivisena puolestapuhujana, joka jakaa tietoa tietomallinnusmetodeista suunnittelu- ja rakennusteollisuudessa, aluehallinnossa, osavaltiotasolla sekä valtionhallinnossa.

“Rakennusten tietomallinnus lisää projektien tehokkuutta sekä säästää projektin eri osapuolten aikaa ja kustannuksia. On kuitenkin tärkeä huomata, että niin kauan kuin kaikki projektin osapuolet eivät käytä tietomallinnusmetodeja, yksikään yritys ei voi saavuttaa kaikkia niitä hyötyjä, mitä tietomallien sisältämän tarkan teknisen tuotetiedon siirtyminen projektin vaiheesta toiseen mahdollistaa. Kun useammat yritykset alkavat hyödyntämään BIM-metodeja, myös me pystymme hyödyntämään tietomallinnusta entistä laajemmin. Siksi pidämme tärkeänä edistää tietomallinnusmetodien käyttöönottoa koko toimialalla”, kertoo tietomallinnusosaston johtaja, tohtori Petr Manin Werfaulta. Petr on saanut Autodeskiltä Vuoden BIM Leader -tunnustuksen Venäjällä vuonna 2014.

Ratkaisu

Werfau otti MagiCADin käyttöön vuoden 2014 lopussa ja MagiCADistä on sittemmin tullut yrityksen päätyökalu kaikessa talotekniikkasuunnittelussa. Käytännössä kaikki Werfaun talotekniikka-alan suunnittelu toteutetaan tätä nykyä käyttäen MagiCAD Heating & Piping-, Ventilation-, Electrical- ja Sprinkler Designer-sovelluksia AutoCAD- ja Revit-teknologioilla.

Pilottiprojekteja Venäjän ensimmäistä kansallista BIM-standardia varten

Werfau työskentelee tällä hetkellä Krasnojarskin kliiniselle aluesairaalalle toteutettavassa 150 000 neliömetrin lippulaivaprojektissa. Kyseessä on yksi pilottiprojekteista, joita Venäjän rakennusministeriön on tarkoitus käyttää pohjana valmistellessaan Venäjän valtion ensimmäistä kansallista suunnittelualan tietomallinnusstandardia. Krasnojarskin lippulaivaprojekti pitää sisällään purkutöitä, korjausrankentamista, rakenteiden ja rakennusten uudisrakentamista, sekä täysin uuden teknisen ja logistisen infrastruktuurin rakentamisen. Werfaulla on myös kaksi muuta pilottiprojektia käynnissä, 5 200 neliömetrin palliatiivisen hoidon yksikkö Kolpinossa sekä 5 790 neliömetriä käsittävä Aleksanterin kaupunginsairaala Pietarissa. Kaikki LVI-, sprinkleri- ja sähköjärjestelmät Werfaun kolmessa BIM-pilottiprojektissa on mallinnettu ja suunniteltu MagiCADillä.

”Standardisointiprosessi kattaa yhteensä 23 BIM-pilottiprojektia Venäjällä. Olemme saaneet prosessiin mukaan kolme omaa projektiamme ja harvoilla muista mukana olevista yrityksistä on lääketieteellisen alan rakennusprojekteja. Standardisointiprosessi keskittyy etenkin projektien tarkastamisen ja analysoinnin vaatiman ajan optimointiin ja minimointiin, sillä BIM mahdollistaa monien tarkistusproseduurien automatisoinnin sekä perinteisten listojen, dokumentaation ja piirustusten korvaamisen yhdellä keskitetyllä tietomallilla”, kommentoi Petr.

“Esimerkiksi Krasnojarsk-projektissa on yli 100 erilaista tarkistusproseduuria, joilla voidaan varmistaa minimihuonekokojen ja muiden kansallisten rakennusstandardien ja vaatimusten mukainen suunnittelu. Projektissa on 700 erilaista huonetyyppiä ja yhteensä 4000 huonetta. On selvää, että kun tarkistusprosessit pystytään automatisoimaan ja ajamaan helposti yhtä nappia painamalla aina tarvittaessa, säästettyjen työtuntien määrä on jo yhdessä projektissa hyvin suuri”, Petr jatkaa.

”MagiCAD vähentää tarvittavien rutiinioperaatioiden määrää ja mahdollistaa automatisoidut tarkistusproseduurit ja laskennat venäläisten standardien mukaisesti. MagiCADillä pystymme luomaan järjestelmistä 3D-mallit ja suorittamaan törmäystarkastelut. MagiCAD tarjoaa meille kattavat 3D-komponenttikirjastot, jotka pitävät sisällään kaiken olennaisen parametridatan. Tämä tekee tarvittavien laskentojen ja suunnittelupäätösten tekemisestä helpompaa ja nopeampaa. Tämä kaikki parantaa merkittävästi taloteknisen suunnittelun laatua sekä säästää työtunteja noin 20 % per projekti”, kertoo Petr.

”Tietomallinnus mahdollistaa monia merkittäviä hyötyjä. Automatisoitu törmäystarkastelu on pilottiprojekteissa tehnyt projektien validointivaiheesta yli kuusi kertaa nopeamman verrattuna virheiden etsimiseen manuaalisesti. Automatisoinnin ansiosta pilottiprojekteissa pystyttiin löytämään kaikki virheet noin puolessa päivässä, kun manuaalisesti olisi vaadittu noin kolme päivää siihen että virheistä olisi löydetty ja paikannettu 85 %”, Petr sanoo.

MagiCADin tuotetietokannat vastaavat myös tulevaisuuden BIM-tarpeisiin

3D-suunnittelusta on nopeasti tullut yksi alan perusvaatimuksista. Werfaulle ei kuitenkaan riitä pelkkä 3D. Werfau toimittaa kaikkien projektiensa tietomallit täydellä tietosisällöllä tukeakseen BIM-elinkaaren jokaista vaihetta ja kattaakseen asiakkaidensa tarpeet myös tulevaisuudessa. Vaikka monilla asiakasyrityksistä ei vielä olekaan valmiuksia hyödyntää tietosisältöä kiinteistönpidossa, Werfaun mallinnusmetodologia lähtee aina olettamuksesta, että asiakas käyttää talotekniikkamallia tulevaisuudessa myös kiinteistönpitovaiheessa.

”MagiCADin tietokannat pitävät sisällään valtavan määrän oikeita talotekniikkatuotteita, jotka sisältävät täydet tekniset ominaisuudet. MagiCADin kattavat tietokannat mahdollistavat työskentelyn aloittamisen välittömästi ilman, että meidän täytyisi ensin määritellä omia tuotekirjastoja. Tämä säästää huomattavasti aikaa”, kertoo Petr.

“MagiCAD vastaa kokemuksemme mukaan erittäin hyvin sairaalaprojektien vaativimpiinkin suunnittelutarpeisiin, joissa tarvitaan useiden monimutkaisten järjestelmien koordinointia keskenään. Sairaalakaasu- ja muiden erikoisjärjestelmien suunnittelu edellyttää usein myös kokonaan uusien laitteiden määrittelyä ja uusien parametrien lisäämistä olemassa olevien laitteiden tietoihin”, Petr jatkaa.

“MagiCAD on tehokas 3D-työkalu: helppokäyttöinen, intuitiivinen ja se tarjoaa erinomaiset ominaisuudet rakennuksen kaikki kerrokset huomioon ottavaan suunnitteluun myös AutoCAD-teknologialla. Koska talotekniikkasuunnittelu tehdään usein MagiCAD for AutoCADillä ja rakennesuunnittelu Revitillä, meidän täytyy monesti käyttää piirustusten koordinointiin 3D-yhdistelmämallia. MagiCADin IFC-tiedostovientiominaisuudet tukevat hyvin yhdistelmämallien luomista, sanoo Petr..

Edut

– Ajansäästöä 20% per projekti
– Projektien validointivaihe yli kuusi kertaa nopeampi
– Automatisoinnin ansiosta kaikki virheet löydettiin ennätysajassa, n. puolessa päivässä, mikä ennen vaati noin kolme päivää
– Kattavat tietokannat mahdollistavat työskentelyn aloittamisen välittömästi eikä ole tarvetta määritellä ensin omia tuotekirjastoja
– MagiCADin tuotteet ovat helppo kustomoida myös erikoisjärjestelmien, kuten sairaalakaasujärjestelmien suunnitteluun.