Haku

WSP suunnittelee Slussenin maanalaisen linja-autoterminaalin MagiCAD for Revitillä

06.09.2013

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

WSP Sweden on yksi Tukholman keskustassa sijaitsevan Slussenin liikennekeskuksen massiivisen jälleenrakennusprojektin parissa työskentelevistä insinööritoimistoista. Slussenin alue on rakentunut Mälaren-järven ja Itämeren välisenä väylänä 1600-luvulta saakka palvelleen kanava- ja sulkuporttikompleksin ympärille. Nykypäivänä Slussen on yksi Tukholman ruuhkaisimpia ja tärkeimpiä liikenneväyliä, joka koostuu metro- ja lähijuna-asemista, linja-autoterminaalista, jalankulkuväylien verkostosta, sekä moottoritien eritasoliittymästä.

Osana tätä suurta projektia, WSP suunnittelee uuden maanalaisen linja-autoterminaalin, jota varten tullaan kaivamaan noin 250 000 kuutiometriä kiveä Katarinabergetin peruskalliosta. Projekti tulee käsittämään mm. teitä, tunneleita, maanalaisia asematiloja, sekä maanpäällisten rakennusten muutostöitä osaksi asemakompleksia.

Parempia työskentelytapoja MagiCAD-koulutuksen myötä
WSP Sweden on toteuttanut suunnitteluprojektin Revit-teknologiaa käyttäen. Projektin putkisto-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnittelu on tehty kokonaisuudessaan MagiCAD for Revitin Heating & Piping-, Ventilation- ja Electrical-sovelluksilla.

– Projekti koostuu pääasiassa peruskallion sisään piirretystä geometriasta, mikä tekee siitä suunnittelun näkökulmasta poikkeuksellisen. Malli koostuu useista kerroksista ja tasoista, minkä vuoksi meille on kannattavaa hallita koko rakennelma ja eri talotekniset järjestelmät yhtenä kokonaisuutena, jossa eri osat ovat linkitetty toisiinsa. Revit-teknologia palvelee tätä tarkoitusta hyvin, sillä se mahdollistaa koko mallin tallentamisen kaikkine tasoineen yhteen jaettuun tietokantaan, kertoo Joel Eklund WSP Swedeniltä.

– MagiCAD-koulutuspalvelut ovat olleet meille erittäin hyödyllisiä projektin aikana. MagiCADin tekninen tuki on tarjonnut meille neuvontaa ja käytännön tukea niin Autodesk Revit MEPin kuin MagiCAD for Revitinkin käytössä, mahdollistaen meille Revit-ympäristön hyödyntämistä ajatellen parempia työskentelytapoja.

Tuki maakohtaisille standardeille
Projektin sähkö-, ilmastointi- ja putkistojärjestelmien järjestelmäsuunnittelu on nyt lähestymässä loppuaan, ja projektin yksityiskohtasuunnittelu on alkamassa.

– Esimerkiksi projektin sähkösuunnittelu on tähän mennessä kattanut mm. kaapelihyllyt, sähkökanavat, valaisimet, kytkimet, pistokkeet, sähkökeskukset, lämmittimet, paloilmaisinjärjestelmät, sekä viestintä-, ääni-, video-, data- ja signalointijärjestelmät. Johdot ja kaapelointi tullaan piirtämään seuraavaksi, kun pääsemme yksityiskohtasuunnitteluun, Joel kuvailee projektin nykyistä vaihetta.

– Yksi MagiCADin suurimpia hyötyjä meille ovat maakohtaiset standardien mukaiset merkinnät, jotka MagiCAD tarjoaa myös Ruotsin markkinoille. MagiCADin uusin versio mahdollistaa kaapeleiden reittien piirtämisen myös Revitillä. Tämä on meille tärkeää, sillä maakohtainen standardimme edellyttää reitin merkkauksen ja reittikuvausten sijaan kaapeleiden reitin piirtämistä alusta loppuun. Tässä pari esimerkkiä siitä, miten MagiCAD auttaa meitä hyödyntämään Revit MEPiä tehokkaammin.


WSP
WSP ja Genivar muodostavat yhden maailman suurimmista insinööri- ja suunnittelutoimistoista, joka tarjoaa palveluita rakennetun ympäristön muuttamiseen ja luonnollisen ympäristön palauttamiseen. Yrityksen osaaminen kattaa laajan kentän maanpuhdistuksesta kaupunkisuunnitteluun, tunnettujen maamerkkien suunnittelusta liikenneverkostojen kestävään kehittämiseen, sekä tulevaisuuden energialähteiden kehittämisestä uudenlaisiin kaivosteollisuuden menetelmiin. Ruotsissa 2 500 henkeä työllistävä yritys työllistää maailmanlaajuisesti noin 15 000 henkeä yli 300 toimistossa, 35 eri maassa ja jokaisessa maanosassa.