Haku

Yliopistollinen sairaala, Akershus, Norja

05.07.2011

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

MagiCAD Pohjoismaiden suurimmassa rakennusprojektissa

Oslon lähelle Akershusiin valmistuva yliopistollinen sairaala on Pohjoismaiden suurin vuosina 2005-2006 toteutettu rakennusprojekti. Talotekniikkasuunnittelusta vastaava SWECO Grøner AS on yksi Norjan suurimmista suunnittelutoimistoista. Suunnittelu ja rakentaminen etenevät rinnakkain ja rakennuksen eri osat toteutetaan limitetysti vaiheittain niin, että tiukassa aikataulussa pysytään.

”Olisimme palkanneet 10-15 insinööriä lisää, mutta se on rakennusalan korkeasuhdanteen takia mahdotonta”, SWECO Grøner AS:n talotekniikan päällikkö Runar Stromsvåg sanoo.

Projekti toteutetaan täysin 3D-suunnitteluna. Sairaalan talotekniikka suunnitellaan kokonaan MagiCAD-ohjelmistolla. MagiCADin avulla valtava määrä putkia, kanavia ja erilaista huipputekniikkaa voidaan hallitusti sijoittaa rakennukseen niin, etteivät järjestelmät törmää toisiinsa.

Trine Lise Folvik, SWECO Grøner AS LVI-järjestelmien CAD-vastaava

”Saimme sopimuksen vuonna 2000 ja käynnistimme suunnittelun 2001 kesällä. Näin pitkäaikaisessa hankkeessa täytyy ajatella tulevaisuussuuntautuneesti. Siksi päädyimme 3D-mallintamiseen ja MagiCADin käyttöön. AutoCAD-pohjainen MagiCAD mahdollistaa LVI-suunnittelun sekä tavallista nopeammin että tarkemmin, jolloin myös laatu paranee”.

Olemme hyvin tyytyväisiä MagiCADiin – lyhyesti sanottuna parempaa ohjelmaa ei ole. Meidän tulee vain käyttää sen ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksemme. MagiCAD on käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen ohjelma.

Työskentelemme nopeammin, viisaammin ja teemme vähemmän virheitä kuin aiemmin. Rutiinityötä on vähemmän, jolloin voimme keskittyä tärkeimpiin ammatillisiin kysymyksiin. Saamme tästä projektista paljon arvokasta kokemusta MagiCADillä työskentelystä pitkäkestoisessa ja suuressa projektissa. Kun opimme virheistämme, uskomme tekevämme työn ensi kerralla vieläkin paremmin ja nopeammin.”

Korvaamaton 3D

LVI-suunnittelun jäsentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi SWECO Grøner AS on jakanut rakennuksen mallin 75 DWF-tiedostoon ja jokaisen kerroksen yhdeksään osaan, joiden parissa insinöörit työskentelevät.

Runar Strømsvåg, SWECO Grøner
LVI-projektipäällikkö

”Koska putkia ja kanavia risteilee vaaka- ja pystytasossa niin paljon toistensa lomassa, on itsestään selvää että myös riski törmäyksiin on suuri. MagiCADin törmäystarkastelu on siksi korvaamaton työkalu.”

Toiminto tarkastaa nopeasti putkien ja kanavien keskinäiset välit sekä etäisyydet seiniin, kattoihin ja muihin rakenteisiin sekä varoittaa törmäyskohdista. Se ottaa huomioon kaikki LVI- ja sairaalatekniset järjestelmät ja tarkistaa ne arkkitehtimallin kanssa. Ohjelma huomioi jopa putkien päällä olevan eristyksen. Törmäystarkastelulla voimme estää suunnitteluvirheet, mikä säästää sekä rakentajien että meidän työtä ja rahaa.”

Asennukset piirustusten mukaan

Onnistunut lopputulos edellyttää luonnollisesti, että asennukset tehdään tarkasti piirustusten mukaan. Urakoitsijat eivät saa esimerkiksi ottaa vapautta oikaista asennusreittiä, vaikka se sillä hetkellä vaikuttaisikin järkevältä, mutta aiheuttaisi eri järjestelmien välisiä törmäilyjä myöhemmin. Tämän vuoksi kaikki järjestelmät suunnitellaan samanaikaisesti ja haetaan kullekin järjestelmälle optimaaliset paikat.

3D-mallintaminen tuo paljon etuja

SWECO Grønerin suunnittelijat työskentelevät yhteistyössä myös muiden suunnittelijoiden kanssa ja käyttävät heidän kuviaan referenssinä omissa 3D-malleissaan.

On suuri haaste hallita kokonaisuutta. Meillä on tässä vaiheessa lähes 2000 piirustusta eri LVI-järjestelmistä. 3D-mallintaminen tarjoaa monia etuja. Kun mallissa tehdään muutos yhteen paikkaan, se päivittyy muihin suunnitelmiin, esimerkiksi leikkauksiin.

MagiCADin laskennat ja määräluettelot saadaan myös helposti. Kaikki tämä vähentää rutiinityötä ja tuo suuria säästöjä. Projektissa tehdään myös isometrisiä piirustuksia kaasu- ja lämmitysjärjestelmistä, jotka helpottavat myös putkiasentajien työtä.

3D työmaalla

On epäilemättä haastavaa olla urakoitsijana kaiken tämän keskellä. Tiukka aikataulu ja hankkeen monimutkaisuus tekevät työstä äärimmäisen vaativan. SWECO Grøner AS vastaa myös toteutuksen aikaisesta laadunvalvonnasta. DWF-tiedostomuodossa olevista 3D-malleista on paljon apua myös työmaalla ja urakoitsijat voivat tulostaa niistä piirustuksia. Konsultit ja urakoitsijat pitävät malleja hankkeen ohjauksen ja kustannusseurannan sekä laadun kannalta erittäin hyödyllisinä.

SWECO Grøner tekee malleista sekä 3D- että 2D DWF-tiedostoja rakennuksen kaikista osista. DWF-tiedostot lähetetään joka viikko urakoitsijoille ja projektin johdolle hankkeen seurantaa ja ohjausta varten. 3D DWF-tiedostojen pohjalta on helppo keskustella ja tehdä päätöksiä. DWF-tiedostoja voivat kätevästi käyttää myös sellaiset hankkeen osapuolet, joilla ei ole AutoCADiä. Yksinkertaisen DWF-lukijan voi ladata vapaasti kuka tahansa.

IFC-pilottihanke

Sairaalaprojektissa kiinnostavaa on myös se, että hankkeessa testataan IFC-tiedonsiirtoformaattia käytännössä. Rakennuttajan päätöksellä päärakennuksen suunnittelu tehdään IFC-pilottiprojektina.

Trine Lise Folvik:

”Sekä ADT että MagiCAD tukevat IFC-formaattia, joten meille ei aiheudu paljon lisätyötä. IFC:stä kehittyy varmasti hyvä formaatti ja siihen liittyy paljon kunnianhimoisia tavoitteita. On jokaisen etu, että se toimii ja sen käyttöön siirrytään.”