Haku

Energiatehokkuuden edelläkävijä Enerz Oy pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä MagiCADin avulla

12.01.2023

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Energiatehokkuus on keskeinen osa uusia rakennusprojekteja kasvavien vaatimusten myötä. Samanaikaisesti myös olemassa olevan rakennuskannan energiankäyttöön on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Yksi energiatehokkuusalan edelläkävijöistä on vuonna 2018 perustettu Turkulainen Enerz Oy. Yritys uskookin energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen olevan tulevaisuudessa arkipäivää. Enerz toimii tällä hetkellä Suomessa ja Baltiassa, mutta yrityksen suunnitelmissa on lähiaikoina laajentaa toimintaansa myös Ruotsin markkinoille.

Yrityksen toimitusjohtaja ja yksi perustajista Rene Zidbeck, sekä suunnittelujohtaja Toni Myllyniemi, keskustelivat kanssamme energiatehokkuudesta, kauppakeskus Ideaparkin käynnissä olevasta hankkeestaan, ja kuinka he hyödyntävät MagiCADia energiatehokkaassa suunnittelussa.

Enerz – kokonaisvaltaisia energiatehokkuushankkeita

Enerzillä energiatehokkuus nähdään laajana kokonaisuutena, joka yhdistää suunnittelun, ohjelmoinnin, ja projektinjohtamisen. Rene näkeekin näiden kolmen yhdessä muodostavan energiatehokkuushankkeiden keskeisen yhtälön.

Yritystoimintamme on muotoutunut energiatehokkuuden ympärille. Lähdimme luomaan uniikkia palvelua, jossa yhdistyvät suunnittelu, automaatio ja projektiliiketoiminta. Monet saattavat keskittyä vain esimerkiksi suunnitteluvaiheeseen tai järjestelmän ohjelmoimiseen, mutta kaikkien vaiheiden yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää onnistuneiden energiatehokkuushankkeiden kannalta”, kertoo Rene.

Enerz tarjoaakin kokonaisvaltaisia energiatehokkuuspalveluita järjestelmien suunnittelusta ja ohjelmoinnista aina asennukseen ja käyttövaiheen seurantaan asti.

Energiatehokkuus on jatkuva prosessi

Toisin kuin usein saatetaan ajatella, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ei ole yksittäinen toimenpide vaan jatkuva prosessi, joka alkaa jo kauan ennen varsinaisten järjestelmien asennusta.

Jo suunnittelutyötä aloitettaessa tulisi miettiä miten järjestelmiä tullaan ohjaamaan ja huolehtia että ne mitoitetaan oikein”, kertoo suunnittelujohtaja Toni Myllyniemi, ja jatkaa: ”Monessa kohteessamme järjestelmät ovat olleet ylimitoitettuja ja niiden ohjaus on rajoittunut käytännössä järjestelmän kytkemiseen päälle ja pois. Kun suunnittelussa huomioidaan järjestelmien tarpeenmukainen säätö ja energiavirtojen järkevä ohjaus, voidaan säästää energiankulutuksessa huomattavasti.

Olemassaolevia rakennuksia optimoitaessa talotekniikkajärjestelmien automaatio on keskeisessä roolissa ja suurimmat säästöt saavutetaan usein laitteiden järkevämmällä ohjauksella. ”Osassa kohteistamme käytettävän energian määrä saatu yli puolitettua vain sillä että kiinteistö on anturoitu järkevämmin ja sen jälkeen laitteita on ohjattu tarpeenmukaisesti. Näin on varmistettu että kiinteistöä ei ilmastoida, lämmitetä, tai jäähdytetä liiallisesti”, kertoo Toni.

Rene puolestaan korostaa rakennuksen käyttövaiheen aikaisen järjestelmien hallinnan ja seurannan merkitystä: ”On äärimmäisen tärkeää että kiinteistölle tehdään tavoitteellinen kulutusprofiili, jonka toteutumista sitten seurataan. Tärkeää onnistuneen hallinnan kannalta on että järjestelmä on suunniteltu ja rakennettu niin, että jälkiseuranta on mahdollisimman helppoa”, sanoo Rene.

Energiatehokkuus kulkee myös käsi kädessä kustannustehokkuuden kanssa, sillä energiasäästöt ovat myös kustannussäästöjä. Tämä onkin erinomainen lisäkannustin kiinteistöjen omistajille panostaa energiatehokkuuteen. ”Suunnittelutyössä on järkevää pitää myös kustannusajattelu mukana. Samalla kun järjestelmät mitoitetaan suunnitteluvaiheessa, ne on mahdollista optimoida myös kustannusten kannalta”, selittää Toni.

Loppujen lopuksi energiatehokkuushankkeen onnistumista on kuitenkin helppoa arvioida. ”Onnistuneessa energiatehokkuushankkeessa käyttäjien olosuhteet pysyvät hyvinä ja syntynyt säästö on tavoitteiden mukainen”, kiteyttää Rene.

Kauppakeskus Ideapark ottaa askeleen kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Suomen suurimmassa kauppakeskuksessa, Lempäälässä sijaitsevassa Ideaparkissa, on parhaillaan käynnissä Enerzin suorittama laajamittainen energiatehokkuushanke, jonka tavoitteena on puolittaa kauppakeskuksen kaukolämpöenergian tarve.

Ideapark, Lempäälä.

Hankkeessa kiinteistön vanhat vedenjäähdytyskoneet korvataan vesi-ilmalämpöpumpuilla ja ilmanvaihtokoneet varustetaan jäähdytyspattereilla. ”Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmällä saadaan tuotettua lämmitysenergiaa huomattavasti paremmalla hyötysuhteella suurin osa lämmityskaudesta, poislukien kaikkein kovimmat pakkassäät”, kertoo Toni.

Kuten monissa muissakin kohteissa, järjestelmien tarpeenmukainen ohjaus on keskeinen osa Ideaparkin hanketta. ”Kauppakeskuksen lämmitysenergian kulutusta vähennetään huomattavasti järkevämmällä talotekniikan ohjauksella, jota varten koko kauppakeskus anturoidaan aiempaa paremmin. Jo näillä ratkaisuilla säästetään merkittävästi lämmitys- ja jäähdytysenergiantarvetta”, sanoo Toni.

Olemassaolevia järjestelmiä optimoitaessa nousee usein esille tietomallien ajan tasalla pitämisen tärkeys. Myös Lempäälän hankkeessa Enerz hyötyi suuresti ajantasaisista ja yhteensopivista tietomalleista. ”Saimme hankkeessa käyttöömme kauppakeskuksen vanhat suunnitelmat ja tämä helpotti huomattavasti vaadittavaa työn määrää. Jos lisäsimme uusia putkistoja ja reittejä, niin ne oli helppo yhteensovittaa ja mitoittaa olemassaolevien järjestelmien kanssa”, kertoo Toni.


Ideaparkin energiatehokkuushankkeeseen voit tutustua myös oheisen videon avulla:
https://www.youtube.com/watch?v=FQVeoSxkiOk

MagiCAD mahdollistamassa energiatehokasta suunnittelua

Enerz on käyttänyt MagiCAD-ohjelmistoa AutoCADille useissa suunnittelu- ja optimointiprojekteissaan. Heille onkin muodostunut selkeä käsitys ohjelmiston tärkeimmistä toiminnoista Enerzin toiminnan ja energiatehokkaan suunnittelun kannalta.

Parasta MagiCADissa on ehkä ohjelmiston jatkuva kehitys ja sen monipuolisuus. Yksi keskeinen etu on helppo ja tehokas järjestelmien mitoitus. Järjestelmät on helppo optimoida ja integroidun laskennan avulla voidaan välttää virheitä”, kertoo Toni. ”Työmme vaatii suunnitteluohjelmistolta hyvät työkalut kytkentäkaavioita, 3D-mallinnusta ja mitoitusta varten ja MagiCAD on tukenut toimintaamme parhaimmalla tavalla”, jatkaa Rene.

Toimintojen lisäksi Toni nostaa esille myös ohjelmiston käyttäjille tarvittavat tukipalvelut. ”Jos joskus olemme tarvinneet apua jonkun asian kanssa niin ongelma on aina selvinnyt. Usein meille on jopa kerrottu tuleva versio, jossa kyseinen toiminto tullaan lisäämään ja tarjottu siihen asti vaihtoehtoinen tapa suorittaa haluttu asia”, kertoo Toni

Yleisempien suunnittelutoimintojen lisäksi sekä Toni että Rene nostavat esille MagiCADin Bill of Materials -toiminnon mahdollisuudet parantaa hankkeiden läpinäkyvyyttä ja tarjousprosesseja. ”Urakan laskeminen paperisuunnitelmista on erittäin työläs ja aikaa vievä prosessi. Bill of Materialsin avulla luotu massalista parantaa tarjousprosessia niin urakoitsijoiden, kuin tuotteiden toimittajienkin kannalta”, kertoo Rene.

Toiminto onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka Enerz yrittää osaltaan edistää hyviä toimintamalleja kaikkien eduksi. ”Yritämme osaltamme vaikuttaa alan ajattelutapaan. Laadukkaissa projekteissa on kyse myös yhteisestä vastuunjakamisesta ja ammattiylpeydestä”, tiivistää Toni.

 

Enerz on energiatehokkuushankkeiden asiantuntija, jonka ratkaisujen avulla pienennetään kiinteistöjen hiilijalanjälkeä sekä kuluja.
www.enerz.fi