Haku

”Valitsimme sprinklerisuunnitteluun tarkoitetuista ohjelmista MagiCADin”

19.09.2012

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Sammutusjärjestelmiä toimittava Firecon Group Oy päivitti suunnitteluohjelmansa vastatakseen nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Sprinklerisuunnittelussa Firecon käyttää nyt päätyökalunaan MagiCAD Sprinkler Designeria.

3D-suunnittelun ja tietomallintamisen lisääntyessä tarvitsimme uuden suunnitteluohjelmiston. Valitsimme sprinklerisuunnitteluun tarkoitetuista ohjelmista MagiCADin. Siihen oli helppo siirtyä, koska sen alustana oleva AutoCAD oli jo ennestään tuttu ympäristö. MagiCADillä saamme piirtämisen lisäksi myös laskennan tehtyä samasta tiedostosta. Valitsimme MagiCADin, koska luotamme ohjelman kehitykseen myös tulevaisuudessa”. 

Yksi valintaa puoltava tekijä oli toimiva ja asiantunteva tuki

”Tutustuimme useisiin sprinklerisuunnitteluohjelmiin, mutta monet niistä olisivat vaatineet liikaa alkutoimenpiteitä. Muut ohjelmat olisivat vaatineet paljon lähtötietojen syöttämistä ohjelmaan, ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista ja laskentojen tekemistä. Koimme, että MagiCAD-ohjelmistoon oli helppo siirtyä, helppokäyttöisyyden ja nopeiden laskentojen ansiosta. MagiCAD on selkeä ja sen oppii vaivattomasti, vaikka ei olisi ennen 3D-suunnittelua tehnytkään. Yksi valintaa puoltava tekijä oli myös toimiva ja asiantunteva tuki.

Olemme käyttäneet ohjelmaa niin pienissä kuin suurissakin projekteissa. MagiCADillä aloitimme ensin pienissä kohteissa ja vaiheittain olemme siirtyneet suurempiin kohteisiin”.

Suunnitteluprosessi MagiCADillä

”Suunnitteluprosessi Fireconissa alkaa suunnitteluperusteiden selvittämisellä. Kun kokonaisuus ja leikkaukset on selvillä, on mietittävä, miten saadaan eri tasot ja piirustukset yhdistettyä hyvin. Näin mahdollisesti myöhemmin tulevat muutokset on helppo tehdä. Sen jälkeen tasot piirretään, tehdään painehäviölaskennat ja lisätään tekstit. Tarvittaessa kohteista tehdään mallinnuskuva. Tietomallinnuksista kootaan yksi yhteinen mallikuva, josta nähdään eri tekniikoiden vaatima tila.

MagiCADillä on helppo jo suunnitteluvaiheessa tarkistaa, ettei muiden tekniikoiden kanssa tule päällekkäisyyksiä ja törmayksiä ahtaissakaan paikoissa, koska useimmat LVI-alan yritykset käyttävät myös MagiCAD-ohjelmistoa”.

Yrityskohtaisesta koulutuksesta paljon hyötyä

”Suunnitteluprosessin sujuvuutta on edesauttanut MagiCADin tuki, joka on ollut hyvin palveleva ja ongelmat on saatu nopeasti ratkaistua. Ohjelmaan esittämiämme kehitysehdotuksia, on saatu usein jo seuraavaan versiopäivitykseen.

Olemme hyödyntäneet yrityskohtaista MagiCAD-koulutusta ja koulutuspäivistämme on hyviä kokemuksia. Aamupäivä on aloitettu perehdyttämällä ensin kokemattomat käyttäjät ohjelmaan ja loppupäivä on pyhitetty jo kauemmin käyttäneiden kiperille kysymyksille. Samalla on saatu uusien päivitysten tuomat uudistukset ajan tasalle. Mitä todennäköisimmin koulutuspäiviä tullaan toistamaan jatkossakin”.