Haku

Hilti Firestop for BIM on tehokas apu palokatkojen suunnitteluun

08.03.2023

MagiCAD Group

Laitevalmistajapalvelut

Hilti on monikansallinen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita rakentamiseen, kiinteistöjen kunnossapitoon, energiateollisuuteen ja teollisuuteen. Hiltin visio on rakentaa parempaa tulevaisuutta, ja Hilti Firestop for BIM on siitä loistava esimerkki. Se on tehokas apu palokatkojen suunnitteluun Revit-ympäristössä, johon on asennettu MagiCAD for Revit.

Hilti Firestop for BIM -mallinnustyökalu mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavan palokatkoratkaisujen määrittämiseen ja mallintamiseen. Työkalun avulla suunnittelija pystyy hyödyntämään projektilta saatavia lähtötietoja ja automaattisesti optimoimaan reikävarauksia valittujen palokatkotuotteiden perusteella. Mallinnustyökalu on saatavilla MagiCAD for Revitiin. Työkalun avulla mallinnus ja suunnitteluprosessi onnistuu saumattomasti sekä lopputuloksena toteumamalli tietosisältöineen helpottaa budjetointia sekä dokumentointia.

Hilti Firestop for BIM design in MagiCAD for Revit

”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä MagiCADin kanssa sekä uudesta työkalusta, jonka olemme kehittäneet palokatkojen tietomallinnukseen. Lähtökohtana kehitysprojektissa meille on toiminut asiakaslähtöisyys sekä helppo ja turvallinen käytettävyys. Työkalu mahdollistaa palokatkojen suunnittelun sekä tietomallinnuksen käsi kädessä huomioiden kaikki tärkeimmät osa-alueet menestyksekkään palokatkosuunnittelun ja urakoinnin osalta reikävarauskierrosta budjetointiin sekä toteutumamalliin. Työkalu mahdollistaa toimintatapojen tehostamisen projekteilla eri osapuolten välillä.” Mikael Kiuru, Head of Engineering

Huomioi myös MagiCADin reikävaraustyökalut, jotka mahdollistavat kanavien, putkien sekä kaapelihyllyjen ja muiden johtoteiden vaatimien reikävarausten koordinoinnin arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan kanssa. Builders Work Openings Manager on maksuton työkalu Revit-ympäristöön.

Hilti Firestop for BIM -työkalun edut

  • Tehokas sekä turvallinen suunnittelu ja palokatkojen mallintaminen
  • Saumaton reikävarausten optimointi osana suunnitteluprosessia
  • Määrälaskenta sekä volyymilaskenta palokatkotuotteista – helpompi ja realistisempi budjetointi
  • Palokatkosuunnitelma digitaalisesti tietomallipohjaisesti sekä toteumamalli tietosisältöineen

Miten Hiltin MagiCAD Cloud Selection Tool toimii

Käynnistettäessä työkalu tuo automaattisesti valituilta projektin reikävarauksilta läpivientiin liittyvät tiedot rakenteesta ja läpimenevästä tekniikasta, joita palokatkoratkaisujen määrittämiseen tarvitaan. Projektilta tuodun tiedon perusteella valintatyökalu tarjoaa toimivia ja ETA-hyväksyttyjä vaihtoehtoja, joista käyttäjä voi valita projektilleen käyttökelpoisimman tai parhaiten toimivan ratkaisun. Tuoteobjektien lisääminen projektille onnistuu yhdellä painalluksella. Hilti Firestop for BIM automaattisesti mukauttaa eli optimoi reikävarausten kokoa valittujen palokatkotuotteiden perusteella. Lisätyt objektit sisältävät tarvittavan tiedon palokatkosuunnitelman laatimiseen kuin myös määrälaskentaa tukevat objektikohtaiset tiedot.

Hilti Firestop for BIM mallinnustyökalu tukee palokatkosuunnittelua tarjoamalla työkalun, jolla palokatkoratkaisut voidaan helposti määrittää ja lisätä osaksi tietomallinnus toimivia ja ETA-hyväksyttyjä palokatkoratkaisuja projektilta saatavien tietojen pohjalta. Palokatkosuunnitelmaa varten tarvittavat detaljipiirrokset pystytään lataamaan valintatyökalusta ja valintatyökalun kautta luodut tuoteobjektit linkittyvät automaattisesti palokatkodetaljeihin.

Hilti Firestop for BIM on saatavilla suomeksi ja englanniksi:

https://hilti.magicad.cloud/

Hilti Firestop for BIM -modeling tool

Hilti
Hilti on monikansallinen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita rakennus-, kiinteistöhuolto-, energia- ja valmistusteollisuudelle. Hiltillä on noin 32 000 työntekijää yli 120 maassa ympäri maailmaa.