Haku

Projectus Team Oy vaihtoi MagiCADiin kiitettävin tuloksin

04.07.2011

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Projectus Team Oy vaihtoi MagiCADiin kiitettävin tuloksin

Suomen suurimpiin talotekniikan insinööritoimistoihin lukeutuva Projectus Team Oy teki merkittävän linjanvedon suunnittelumenetelmissään ja vaihtoi aiemmat CAD-järjestelmänsä MagiCADiin. MagiCAD-suunnittelua on takana nyt pari vuotta ja Projectus Team Oy:n toimitusjohtaja Juha Pihlajamäki on tyytyväinen päätökseen:

”MagiCADiin siirryimme monista eri syistä. Emme olleet tyytyväisiä silloiseen ohjelmistoomme ja toisaalta saimme positiivista palautetta MagiCADistä talomme sisältä. Halusimme vastata tilaajien vaatimuksiin 3D-suunnitelmista, tuotemallintamisesta ja IFC-yhteensopivuudesta. Myös MagiCADin mitoitus- ja toimivat määrälaskentaominaisuudet olivat merkittävä tekijä päätöksenteossa. Mitoitusominaisuuksien myötä voimme suunnittelun yhteydessä suoraan varmistua esim. iv-kanaviston säädettävyydestä ja ääniteknisten vaatimusten toteutumisesta”.

”MagiCADin käyttöönotto sujui ongelmitta”

”Progman Oy järjesti koulutukset LVI-suunnittelijoille ja projektipäälliköille ja erillisen koulutuksen piirtäjille. MagiCADin sisäänajo tapahtui vaiheittain niin, että uudet projektit aloitettiin järjestelmällisesti MagiCADillä.

Olemme hyvin tyytyväisiä MagiCADiin. Kuvien muokkaus suunnittelun aikana on joustavaa, nopeaa ja tehokasta. Ohjelman ominaisuuksien myötä myös kohdetta tuntematon suunnittelija pystyy näkemään, mihin järjestelmään esim. joku iv-kanava liittyy. Erityistä kiitosta saa myös helppo 3D-suunnittelu ja 3D–tulosteiden tuottaminen erilaisiin tarpeisiin.

Suunnittelujärjestelmässä perusrutiinien on oltava kunnossa. Ohjelmapäivitysten tulee toimia suunnittelijan eduksi heikentämättä ohjelman toimivuutta ja vakautta. Ohjelman pitää olla joustava ja kattaa suunnittelijan tarpeet helposta muokattavuudesta aina laajaan laitevalmistajien tuotevalikoimaan. Myös nämä asiat puolsivat MagiCADin valintaa.”

Projectus Team Oy on 15-vuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen johtavista talotekniikan suunnittelutoimistoista. Palvelukonsepti kattaa laaja-alaisesti talonrakennuksen ja teollisuuden LVI- ja sähkösuunnittelun sekä asiantuntijapalvelut Suomessa ja Venäjällä. Palvelukokonaisuuden täydentää yhteistyö useisiin alan yrityksiin ja asiantuntijaryhmiin. Projectus Team Oy toimii Espoossa ja työllistää Suomessa 90 ja Venäjällä 15 talotekniikan suunnittelun ammattilaista.