Haku

Revitin käyttöönotto pitää Elvakin talotekniikan kehityksen kärjessä

04.05.2023

MagiCAD Group

LVIS-ohjelmisto

Kempeleläinen Elvak on profiloitunut talotekniikan edelläkävijänä niin korkealaatuisten projektiensa kuin myös aktiivisen tutkimus- ja kehitystoimintansa ansiosta. Työskenneltyään pitkään AutoCAD-alustalla hyödyntäen MagiCAD for AutoCAD -ohjelmistoa, yritys on parhaillaan ottamassa käyttöönsä myös Revitiä sekä luonnollisesti MagiCAD for Revit -ohjelmistoa. Lähitulevaisuudessa Elvak voikin näin tarjota asiakkailleen laadukkaita projekteja suunnittelualustasta riippumatta.

Parhaillaan käynnissä olevan Revitin käyttöönottoprojektin myötä Elvak on kerryttänyt arvokasta kokemusta uuden suunnittelualustan omaksumisesta. Haastattelimme yrityksen talotekniikka-ammattilaisia Elvakin menestyksekkäästä toiminnasta, uuden suunnittelualustan käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä ja Revitiin siirtymisen tarjoamista mahdollisuuksista.

Asiakaslähtöisyys Elvakin menestyksen kulmakivenä

Suunnittelupäällikkö Mika Jokitalo, Elvak

Elvakin LVI-automaatiosuunnittelusta vastaava suunnittelupäällikkö Mika Jokitalo on työskennellyt Elvakilla jo kymmenen vuotta. Hän onkin oikea henkilö valottamaan yrityksen toimintaa.

Elvak on Kempeleessä päämajaansa pitävä ja ympäri Suomea toimiva talotekniikan kasvuyritys. Elvakilla työskentelee 62 talotekniikka-alan ammattilaista ja olemme mukana kiinteistön koko elinkaaren kaikissa vaiheissa aina tuotekehityksestä ylläpitoon asti”, kertoo Mika.

Yrityksen palvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren ja niihin sisältyvät sähkö- ja LVI-suunnittelu, automaatio-, paloilmaisin- ja turvalaiteurakointi sekä talotekniikan ylläpito.

Elvak on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Mika näkee kasvun takana olevan erityisesti yrityksen asiakaslähtöisen toimintatavan: ”Koko toimintamme keskiössä on asiakkaat. Me kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla ja pyrimme reagoimaan heidän tarpeisiinsa. Pitkät ja vahvat asiakaskumppanuudet ovat kasvumme takana”, kertoo Mika.

Elvak CARE

Elvak CARE on Elvakin tarjoama kokonaisvaltainen talotekniikan huolenpitopalvelu. Palvelu täydentää Elvakin tarjonnan läpi kiinteistön elinkaaren tarjoamalla seuranta- ja huoltopalvelut valmiille kiinteistölle ympäri vuorokauden koko elinkaaren ajalle.

Elvak CARE -palvelu yhdistää kiinteistön käyttäjän, kiinteistöhuollon ja kiinteistöpäällikön ja se tarjoaa helpon ratkaisun, joka kattaa ennakoivan huollon, järjestelmien seurannan, raportoinnin ja useiden kiinteistöjen samanaikaisen hallinnan.

 

Revitin käyttöönotto tukee Elvakin tavoitteita

Elvak on työskennellyt pitkään AutoCADilla, mutta nyt yrityksessä on käynnissä Revit-alustan käyttöönottohanke. Tarve Revitin käyttöönotolle juontuu alan yleisesti kasvavista vaatimuksista, sekä Elvakin omasta halusta olla talotekniikan kehityksen kärjessä.

AutoCAD ja MagiCAD for AutoCAD ovat olleet yrityksessämme käytössä aivan alusta asti, kun suunnitteluliiketoimintamme käynnistyi vuonna 2013. Ensimmäiset valmistelut Revitin käyttöönottoa varten aloitettiin vuoden 2021 loppupuolella”, kertoo Mika

Haluamme yrityksenä olla talotekniikan edelläkävijä ja Revitiin siirtyminen tukee tätä tavoitetta. Se on meille mahdollisuus kehittää omia toimintatapojamme ja pysyä ohjelmistokehityksen mukana. Älykkäämmät tietomallit lisäävät vaatimuksia myös käytetyille ohjelmistoille ja Revit tukee tarkempaa mallinnusta ja laskentaa. Tietomallinnuksen hyötyjä tuodaan koko ajan vahvemmin esille ja tavoitteenamme on olla mukana tässä kehityksessä kun rakennuslaki uudistuu”, selventää Mika.

Itse suunnittelutyön kannalta Mika näkee Revitin käyttöönoton tuovan selkeitä etuja ja uusia mahdollisuuksia aikaisempiin työskentelytapoihin verrattuna.

Suurimpia hyötyjä Revitistä on, että se mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön suunnittelualojen välillä. Projekteja tehdään yhteen tiedostoon ja tietojen ylläpito on helpompaa.

Avaimet uuden suunnittelualustan onnistuneeseen käyttöönottoon

T&K päällikkö Markus Kiviniemi, Elvak

Revitin käyttöönottohanke on Elvakilla hyvässä vauhdissa ja yritys uskoo aloittavansa Revitin käytön kaupallisissa projekteissa vuodesta 2024 eteenpäin. Projektin käytännön toteutuksesta kertoo tarkemmin tutkimus- ja kehityspäällikkö Markus Kiviniemi.

Perustimme Revitin käyttöönottoa varten projektiryhmän, jossa on edustettuna niin LVI- ja sähkösuunnittelu kuin myös projektinjohto. Tälle projektiryhmälle on luotu tavoitteet miten uusi suunnittelualusta tullaan ottamaan käyttöön. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa suurin osa suunnittelutyöstämme tullaan tekemään Revitillä ja valmius Revit-ohjelmiston käyttöön on kaikilla työntekijöillämme”, kertoo Markus.

Nyt kun Revitin käyttöönotto on jo pitkällä, Markus pystyykin erittelemään tärkeimmät asiat, jotka on hyvä huomioida uuden suunnittelualustan käyttöönotossa.

Varaa riittävästi aikaa alustan ylösajamiseen, hanki räätälöity koulutus uudelle ohjelmistolle ja etene vaiheittain, sillä uuden ohjelmiston käyttöönotto on pidempi prosessi”, ohjeistaa Markus.

Elvakin tapauksessa MagiCADin tarjoamat koulutukset ovat olleet oleellinen osa käyttöönottoprojektia.

Olemme saaneet koulutusta, joka on räätälöity tarpeisiimme ja suunniteltu yhdessä MagiCADin kanssa projektimme tavoiteaikataulun mukaan”, kertoo Markus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet luomassa tulevaisuuden toimintatapoja

Elvak on panostanut vahvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä on osoitus yrityksen halusta viedä koko talotekniikka-alaa eteenpäin. Hyvässä rakentamisessa onkin kyse yksittäisen yrityksen toimintaa laajemmista asioista.

Haluamme toimia edelläkävijänä talotekniikan alalla. Tämän takia on luontevaa, että olemme osallisena monialaisissa ja monen yrityksen yhteisissä kehityshankkeissa. Hankkeet ovat julkisia ja niissä luodaan tulevaisuuden käytännön toimintatapoja talotekniikka-alalle”, kertoo Markus Kiviniemi.

SICu – Kestävä teollinen rakentaminen ja simulointi

Erinomainen esimerkki alaa eteenpäin vievistä hankkeista on kestävän teollisen rakentamisen ja simuloinnin SICu-tutkimushanke.

SICu on Industry 4.0 -hanke, jossa edistetään kestävää teollista rakentamista. Meillä on yrityksenä usean vuoden vahva osaaminen talotekniikan suunnittelusta teollisen rakentamisen yhteydessä ja tuomme tämän osaamisen hankekonsortioon, jossa luodaan toimintatapoja teolliselle rakentamiselle”, kertoo Markus.

Rakentamisen tuottavuus on ollut hyvin tasaista vuosikymmenestä toiseen, eikä se ole kehittynyt samalla lailla kuin monilla muilla aloilla. Teollisen rakentamisen kehittämisellä voidaan saada rakentamisen tuottavuutta vahvaan kasvuun ja tässä haluamme olla mukana”, toteaa Markus.

 

Piirtämisestä mallintamiseen – Revitiin siirtyminen suunnittelijan näkökulmasta

Sähkösuunnittelilja Joona Kupila, Elvak

Revit oli uusi tuttavuus aiemmin AutoCADia käyttäneille sähkösuunnittelija Joona Kupilalle ja LVI-suunnittelija Markus Mustoselle. Heidän kokemuksensa Revitin käyttöönotosta on kuitenkin erittäin positiivinen.

Vertailtaessa työskentelyä eri ohjelmistoilla molemmat Joona ja Markus ovat yksimielisiä siitä, että suurin ero AutoCADin ja Revitin välillä ei oikeastaan liity yksittäisiin toimintoihin, vaan ajatusmaailman vaihtumiseen piirtämisestä mallintamiseen.

AutoCADissa ajatusmaailma pohjautuu enemmän piirtämiseen, kun taas Revitillä päästään enemmän mallinnusteknilliseen näkökulmaan”, kertoo Markus ja Joona yhtyy samaan: ”Sähkösuunnittelussakin ajatusmaailma on se suuri ero Revitin ja AutoCADin välillä. AutoCADillakin mallinnus onnistuu, mutta Revitissä mallinnustyökalu itsessään on aivan eri tasolla”, kertoo Joona.

LVI-suunnittelija Markus Mustonen, Elvak

Mallinnuksen lisäksi Joona ja Markus ovat vaikuttuneita Revitin tarjoamista mahdollisuuksista parempaan yhteistyöhön projektin eri osapuolten välillä.

Revitin käyttö helpottaa yhteistyötä suunnittelualojen yli, varsinkin jos jokainen suunnitteluala tekee suunnitelmansa Revitillä. Silloin pystytään esimerkiksi törmäystarkastelua tekemään aivan eri tasolla kuin aikaisemmin”, kertoo Joona.

Revit myös mahdollistaa tietynlaista sanatonta yhteistyötä, esimerkiksi juuri törmäystarkastelun kautta. Kaikkia asioita ei tarvitse käydä palavereissa läpi, vaan ne voidaan reaaliajassa katsoa mallin kautta kuntoon”, jatkaa Markus.

Suunnittelualustat eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois ja niiden rinnakkainenkin käyttö on mahdollista.

Sähkösuunnittelun osalta olemme tehneet projekteja, joissa sähkösuunnittelu on tehty AutoCADilla, mutta sähköputkitusten mallinnus on tehty Revitillä. Tämä on mahdollistanut paremman elementtien hahmottamisen ja auttanut vähentämään virheitä asennuksen aikana työmaalla”, kertoo Joona.

Revitin käyttöönottoprojekti Elvakilla on luonnollisesti merkinnyt myös suunnittelijoille uuden opettelua. Vanhat työskentelytavat eivät välttämättä siirry yksi yhteen uuteen ohjelmistoon.

Työskennellessä ei voi ajatella, että tekisi asioita samalla tavalla kuin aiemmin teki AutoCADissa, vaan pitää vain rohkeasti hypätä tekemään uudella tavalla”, sanoo Joona

Revitin käyttöönottoprojektin aikana Joonalle ja Markukselle on jo ehtinyt muodostua kuva asioista, jotka on hyvä pitää mielessä uuteen suunnittelualustaan siirryttäessä.

Käyttöönottoon pitää varata riittävästi aikaa, ohjelmistot ovat kuitenkin erilaisia, ja jos yrityksessä tai työntekijällä ei ole aiempaa kokemusta Revitistä, vaatii uuden opiskelu ja pohjatyön tekeminen merkittävän työpanoksen. Myös, jos on mahdollista käydä koulutuksia niin ne helpottavat aina siirtymistä uuteen ohjelmistoon”, kertoo Joona.

Sanoisin myös että avoimuus uutta suunnitteluohjelmistoa kohtaan on tärkeää. Kannattaa lähteä avoimin mielin kokeilemaan, koska siellä voi olla uusia mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita, jotka parantavat suunnittelutyötä”, täydentää Markus.

MagiCAD mukana suunnittelualustasta riippumatta

MagiCAD -ohjelmisto on ollut Elvakin käytössä niin AutoCADilla työskennellessä ja nyt luonnollisesti myös Revitillä. Joonan ja Markuksen kokemus MagiCADin tuomasta hyödystä on ollut selvä.

LVI-suunnittelussa MagiCADia tarvitsee koko ajan, kun käytetään AutoCADia tai Revitiä. Suunnittelu ja erityisesti mitoitusteknilliset asiat olisi muuten hankala toteuttaa”, kertoo Markus.

Henkilökohtaisesti olen käyttänyt MagiCADia siitä asti kun ensimmäisen kerran AutoCADin avasin enkä pystyisi tekemään omaa työtäni ilman sitä. Se on kattava paketti työkaluja, joita tarvitaan suunnittelutyössä”, toteaa Joona.

 

Elvak on kotimainen talotekniikan alan kasvuyritys. Toimintamme kulmakiviä ovat vahva osaaminen, laaja palvelutarjonta ja innovatiivinen ote talotekniikan kehittämisessä.