Haku

Suite: MagiCAD sekä AutoCADille että Revitille

18.03.2021

MagiCAD Group

Asiakastarinat
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit

Ruotsalainen rakennuskonsulttiyritys erelko on luonut viime vuosina nopeasti itselleen nimeä rakennussuunnittelun alalla ja kasvanut huikeaa vauhtia. MagiCAD on ollut tämän matkan aikana oleellinen osa heidän menestystarinaansa.

”Tarkkuus, työprosessi ja auttaminen”, nämä asiat sisäilmasuunnittelija Jakob Andersson luettelee erelkon menestyksen avaimiksi. Vaikka yrityksen toiminnan painopiste on Skånessa, tarjoaa erelko rakennussuunnittelupalveluja kaikkialla Ruotsissa, erityisalanaan sisäilmasuunnittelu. Jakob itse liittyi yrityksen palvelukseen 2017, noin vuosi sen perustamisen jälkeen, ja käyttää MagiCADia suunnittelutyössään päivittäin, kuten suurin osa erelkon noin 30 työntekijästä. Jakob luonnehtiikin ohjelmiston olevan olennainen osa heidän toimintaansa.

AutoCADista Suiteen

Erelkon aloittaessa toimintansa, he työskentelivät yksinomaan AutoCAD-ympäristössä hyödyntäen MagiCADia AutoCADille. Vuonna 2018 he kuitenkin tekivät strategisen päätöksen aloittaa työskentely myös Revit-projekteissa ja näin ottaa käyttöönsä myös MagiCADin Revitille, mikä oli uutta sekä Jakobille että hänen kollegoilleen.

”Projektit sujuvat parhaiten, kun kaikki pystyvät työskentelemään samaa ohjelmistoa käyttäen”, kertoo Jakob ja jatkaa: ”Kuulimme yhä useammin juuri Revitin soveltuvan parhaiten eri osapuolien yhteistyötä vaativiin projekteihin ja alkoi olla harvinaista löytää esimerkiksi arkkitehtia, joka käytti AutoCADia.”

Koska erelko piti tärkeänä mahdollisuutta tarjota asiakkaille Revit-alustaa ensisijaisena vaihtoehtona, tuli Jakobista osa tiimiä, jonka päämääränä oli laajentaa yrityksen osaamista.

He aloittivat hankkimalla Uplift-lisenssin osalle MagiCAD for AutoCAD -lisensseistään. Tämä tarkoitti käytännössä, että olemassaolevat MagiCAD for AutoCAD -lisenssit muunnettiin Suite-lisensseiksi, joiden avulla voi käyttää MagiCADia sekä AutoCADille että Revitille. Uuden ohjelmiston käyttöönotto vaati luonnollisesti jonkun verran vaivannäköä ja suunnittelua, mutta loppujen lopuksi MagiCADin omaksuminen Revitissä oli Jakobin mielestä helppoa.

”MagiCAD on edelleen MagiCAD”, hän naurahtaa ja toteaa, että ohjelmistossa itsessään on paljon ennestään tuttua alustasta riippumatta.

Lue asiakastarina