Jäähdytyspalkkien ominaisuuksien määrittely MagiCAD for Revitillä

TT4_beams

Air systems supply –pudotusvalikko mahdollistaa tuloilmajärjestelmän valinnan projektista löytyvien tuloilmajärjestelmien pohjalta.

Cooling supply –pudotusvalikko mahdollistaa syöttöjäähdytysjärjestelmän ja lämpötilan valinnan projektista löytyvien syöttöjärjestelmien pohjalta.

Cooling return pudotusvalikko mahdollistaa jäähdytysjärjestelmän paluuliitännän valinnan projektista löytyvien paluujärjestelmien pohjalta.

Heating supply pudotusvalikko mahdollistaa syöttölämmitysjärjestelmän ja lämpötilan valinnan projektista löytyvien syöttöjärjestelmien pohjalta.

Heating return pudotusvalikko mahdollistaa lämmitysjärjestelmän paluuliitännän valinnan projektista löytyvien paluujärjestelmien pohjalta.
Select product -taulukko mahdollistaa jäähdytyspalkkituotteen valinnan joko 1) projektissa jo käytössä olevien tuotteiden pohjalta tai vaihtoehtoisesti 2) projektin esimäärityksissä määriteltyjen, projektiin valittujen tuotteiden pohjalta.

Show products from project näyttää kaikki jäähdytyspalkkituotteet, joita on jo käytetty projektissa.

Show products from dataset näyttää jäähdytyspalkkituotteet, jotka on valittu projektin esimäärityksissä projektissa käytettäviksi.
The Product data pudotusvalikko mahdollistaa tuotteen koon valinnan, mikäli Select product –taulukosta (yllä) valittu tuote tarjoaa useampia eri kokovaihtoehtoja.

Airflow rate määrittelee ilmavirran järjestelmässä litroissa per sekunti (l/s) ja kuutiometreissä per tunti (m3/h).

Connection velocity laskee ja näyttää automaattisesti ilmavirran nopeuden metreissä per sekunti (m/s).

Connection size määrittelee jäähdytys- ja lämmitysputkien halkaisijan millimetreissä (mm).

Power määrittelee jäähdytykseen ja lämmitykseen käytetyn tehon Wateissa (W).

Pressure drop määrittelee jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän painehäviön kilopascaleissa (kPa).

Flow laskee ja näyttää automaattisesti jäähdytys- ja lämmitysnesteiden virtaaman litroissa per sekunti (l/s).

Klikkaa OK ja sijoita jäähdytyspalkki osaksi LVI-järjestelmää.

Jäähdytyspalkkien ominaisuuksien määrittely MagiCAD for AutoCADillä

TT4_beamsAC

Tuotteenvalintataulukko mahdollistaa tuotteiden valinnan sellaisten tuotteiden joukosta, joita on jo käytetty projektissa. Ladataksesi täysin uusia tuotteita projektiin Product Browserilla, klikkaa hiiren oikeaa nappia ja valitse kontekstimenusta Select product to project.

Tuotetietopudotusvalikko mahdollistaa tuotteen koon valinnan, mikäli tuotteenvalintataulukosta valittu tuote tarjoaa useampia eri kokovaihtoehtoja.

Status -pudotusvalikolla voit määritellä vapaaehtoisen statusasetuksen tuotteille.

Qv määrittelee ilmavirran järjestelmässä litroissa per sekunti (l/s) ja kuutiometreissä per tunti (m3/h).

Lock dp mahdollistaa kiinteän painehäviöarvon asettamisen pascaleissa (Pa).

Cooling/heating System -pudotusvalikko mahdollistaa  mahdollistaa syöttöjäähdytys-/lämmitysjärjestelmän ja lämpötilan valinnan projektista löytyvien syöttöjärjestelmien pohjalta.

Connection size määrittelee jäähdytys- ja lämmitysputkien halkaisijan millimetreissä (mm).

Power määrittelee jäähdytykseen ja lämmitykseen käytetyn tehon Wateissa (W).

Pressure drop määrittelee jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän painehäviön kilopascaleissa (kPa).

Qv laskee ja näyttää automaattisesti jäähdytys- ja lämmitysnesteiden virtaaman litroissa per sekunti (l/s).

Klikkaa OK ja sijoita jäähdytyspalkki osaksi LVI-järjestelmää.